Demografia întreprinderilor în Republica Moldova în anul 2018

Demografia întreprinderilor în Republica Moldova în anul 20181

Demografia întreprinderilor presupune studiul evenimentelor de creare şi de desființare a întreprinderilor, evoluția în timp a întreprinderilor nou create. Informațiile statistice privind demografia întreprinderilor sunt relevante pentru analizele economice.

În anul 2018 numărul întreprinderilor raportoare a constituit 48,8 mii întreprinderi, din care  numărul întreprinderilor active2 a constituit 35,5 mii întreprinderi și reprezintă circa 72,7% din numărul total de întreprinderi raportoare. Pe parcursul anului 2018 au fost create 4,9 mii întreprinderi și lichidate 7,8 mii întreprinderi.

Partea preponderentă a întreprinderilor active în 2018 își desfășurau activitatea în domeniul comerțului, constituind 15,4 mii întreprinderi, sau 43,3% din totalul întreprinderilor active. În industria prelucrătoare au activat 3,4 mii de întreprinderi sau 9,5% din totalul întreprinderilor active.

Tabelul 1. Demografia întreprinderilor pe genuri de activitate în 2018

 

Numărul întreprinderilor active

Rata întreprinderilor active3, %

Rata de creare4, %

Rata de desființare5, %

Rata de supraviețuire1 an6, %

Rata de supraviețuire
 2 ani7,
 %

Total

35 506

72,7

13,7

22,1

44,2

40,9

Industria extractiva

89

77,4

7,9

7,9

0,0

0,0

Industria prelucrătoare

3 387

73,1

17,1

23,3

31,7

29,8

Producția si furnizarea de energie electrica si termica, gaze, apa calda si aer condiționat

57

56,4

31,6

17,5

11,1

10,0

Distribuția apei; salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare

4 17

84,8

6,5

3,4

44,2

43,2

Construcții

2 338

71,4

13,1

10,7

41,7

31,7

Comerț cu ridicata și cu amănuntul; întreținerea și repararea autovehiculelor și a motocicletelor

15 375

73,4

11,5

34,2

45,3

41,8

Transport și depozitare

2 272

77,9

13,3

16,9

53,5

50,0

Activități de cazare și de alimentație publica

1 519

74,5

20,3

21,9

43,3

28,9

Informații și comunicații

1 588

67,3

20,1

8,8

55,5

55,5

Activități financiare și de asigurări

901

75,3

14,7

6,4

50,0

55,4

Tranzacții imobiliare

2 885

70,0

10,3

1,9

31,9

46,6

Activități profesionale, științifice și tehnice

3 486

70,8

16,1

11,7

48,5

41,4

Activități de servicii administrative și activități de servicii suport

1 192

69,2

21,0

10,8

53,3

48,8

În municipiul Chișinău în anul 2018 au fost amplasate 22,7 mii întreprinderi, sau 63,9% din totalul întreprinderilor active. Pe parcursul 2018, în municipiul Chișinău au fost create 2,9 mii întreprinderi, sau 59,2% din totalul întreprinderilor create.

În anul 2018 întreprinderile cu forma de proprietate privată constituiau 32,5 mii unități (91,4% din totalul întreprinderilor active).

Tabelul 2. Demografia întreprinderilor pe forme de proprietate în 2018

 

Numărul întreprinderilor active

Rata întreprinderilor active, %

Rata de creare, %

Rata de desființare, %

Rata de supraviețuire1 an, %

Rata de supraviețuire
2 ani,%

Total

35 506

72,7

13,7

22,1

44,2

40,9

Proprietatea publică

638

94,0

1,6

3,9

51,9

55,3

Proprietatea privată

32 450

73,7

13,5

23,0

45,4

43,0

Proprietatea mixtă (publică şi privată) fără participare străină

31

77,5

0,0

32,3

0,0

0,0

Proprietatea străină

1 490

59,6

25,0

12,1

31,6

23,2

Proprietatea întreprinderilor mixte

897

57,1

12,3

16,5

44,2

37,5

 

Note:

1 Informația este elaborată pe cercul de întreprinderi conform Regulamentului Uniunii Europene nr. 696/93 și include întreprinderile cu genul principal de activitate din industrie, construcții, servicii de piață (secțiunile de la B până la N din Clasificatorul Activităților din Economia Moldovei, rev.2). Nu sunt incluse întreprinderile din stânga Nistrului şi municipiul Bender. 
2 Întreprindere activă este întreprinderea care a înregistrat cifra de afaceri sau a avut salariați pe parcursul perioadei de referinţă.
3 Rata întreprinderilor active reprezintă numărul de întreprinderi active raportat la numărul de întreprinderi raportoare (care au prezentat rapoarte statistice sau financiare în adresa BNS), în anul de referință.
4 Rata de creare reprezintă numărul de întreprinderi nou create raportat la numărul de întreprinderi active, în anul de referință
5 Rata de desființare reprezintă numărul de întreprinderi desființate (lichidate) raportat la numărul de întreprinderi active, în anul de referință
6 Rata de supraviețuire 1 an reprezintă numărul de întreprinderi nou create în anul 2017 și care sunt active în anul de referință (2018), raportat la numărul întreprinderile nou create în anul 2017.
7 Rata de supraviețuire 2 ani reprezintă numărul de întreprinderi nou create în anul 2016 și care sunt active în anul de referință (2018), raportat la numărul întreprinderile nou create în anul 2016.

 

Persoană de contact:
Glușcova Natalia
şef al direcţiei registre și clasificatoare 
tel. 022 40 30 34

2018 cifre date demografia întreprinderilor indicatori întreprinderi active întreprinderi create întreprinderi lichidate întreprinderi private întreprinderi raportoare moldova numărul întreprinderilor rata de creare rata de desfiinșare rata de supravețuire rata întreprinderilor active statistica statistici

Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER