Demografia întreprinderilor în Republica Moldova în anul 2019

Demografia întreprinderilor în Republica Moldova în anul 20191

Biroului Național de Statistică (BNS) prezintă informația privind demografia întreprinderilor raportoare (care au prezentat rapoarte statistice sau financiare în adresa BNS) în anul 2019. Demografia întreprinderilor presupune studiul evenimentelor de creare şi de desființare a întreprinderilor, evoluția în timp a întreprinderilor nou create, aceste date fiind relevante pentru analize economice.

În anul 2019 numărul întreprinderilor raportoare a constituit 49,3 mii întreprinderi, din care 35,7 mii întreprinderi active2 sau circa 72,4% din numărul total de întreprinderi raportoare. Pe parcursul anului 2019 au fost create 5,3 mii întreprinderi și lichidate 9,1 mii întreprinderi (ved. Figura 1). 

Partea preponderentă a întreprinderilor active în 2019 își desfășurau activitatea în domeniul comerțului, constituind 15,3 mii întreprinderi sau 42,8% din totalul întreprinderilor active. În industria prelucrătoare au activat 3,6 mii de întreprinderi sau 10,0% din totalul întreprinderilor active (ved. Tabelul 1).

În anul 2019 rata de creare a întreprinderilor noi a constituit 14,7%, ceea ce reprezintă numărul de întreprinderi nou create raportat la numărul de întreprinderi active în anul de referință.

Totodată, în perioada analizată rată de desființare a întreprinderilor a constituit 25,4%, ceea ce reprezintă numărul de întreprinderi desființate (lichidate) raportat la numărul de întreprinderi active, în anul 2019.

În același timp, din numărul de întreprinderi noi create în 2018, 46,8% au rămas active în anul 2019. Concomitent, din numărul de întreprinderi noi create în anul 2017, în anul de referință au rămas active doar 40,5%.

Tabelul 1. Demografia întreprinderilor pe genuri de activitate în 2019

 

Numărul întreprinderilor active

Rata întreprinderilor active3, %

Rata de creare4, %

Rata de desființare5, %

Rata de supraviețuire
1 an
6, %

Rata de supraviețuire
 2 ani7
, %

Total

35 686

72,4

14,7

25,4

46,8

40,5

Industria extractivă

85

73,9

3,5

11,8

14,3

0,0

Industria prelucrătoare

3 576

73,4

16,3

27,0

38,7

33,2

Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat

61

57,0

29,5

13,1

11,1

11,1

Distribuția apei; salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare

4 10

78,7

12,0

8,8

29,6

53,5

Construcții

2 518

73,3

15,0

11,6

53,6

44,6

Comerț cu ridicata și cu amănuntul; întreținerea și repararea autovehiculelor și a motocicletelor

15 261

74,5

12,5

37,5

49,7

41,3

Transport și depozitare

2 344

77,9

12,8

17,3

51,8

52,7

Activități de cazare și de alimentație publica

1 540

74,1

22,5

25,4

45,6

34,4

Informații și comunicații

1 720

68,8

18,7

15,8

55,2

51,4

Activități financiare și de asigurări

846

74,1

22,2

10,3

32,1

44,2

Tranzacții imobiliare

2 558

59,4

13,2

4,8

26,7

22,8

Activități profesionale, științifice și tehnice

3 484

71,3

16,8

16,8

51,2

43,6

Activități de servicii administrative și activități de servicii suport

1 283

71,1

19,1

11,8

49,0

46,3

În anul 2019 întreprinderile cu forma de proprietate privată (Republica Moldova) constituiau 32,7 mii unități (91,5% din totalul întreprinderilor active), cu proprietatea publică – 0,6 mii (1,8%), străină – 1,5 mii (4,2%), iar cu proprietatea întreprinderilor mixte – 0,9 mii (2,4%) (ved. Tabelul 2). 

Tabelul 2. Demografia întreprinderilor pe forme de proprietate în 2019

 

Numărul întreprinderilor active

Rata întreprinderilor active, %

Rata de creare, %

Rata de desființare, %

Rata de supraviețuire1 an, %

Rata de supraviețuire 2 ani,%

Total

35 686

72,4

14,7

25,4

46,8

40,5

Proprietatea publică

625

92,3

1,8

12,8

50,0

51,9

Proprietatea privată (Republica Moldova)

32 660

73,2

14,4

25,8

48,2

41,7

Proprietatea mixtă (publică şi privată)

33

82,5

0,0

21,2

0,0

0,0

Proprietatea străină

1 503

61,3

26,2

22,7

32,3

27,5

Proprietatea întreprinderilor mixte

865

58,7

16,8

22,4

41,7

41,0

În profil teritorial numărul întreprinderilor active au fost repartizate după cum urmează: municipiul Chișinău – 22, 6 mii (sau 63,3% din numărul total al întreprinderilor active), regiunea de dezvoltare Centru 5,5 mii (15,3%), Nord – 4,6 mii (12,9%), Sud – 1,9 mii (5,4%), și UTA Găgăuzia – 1,1 mii (3,1%).

Pe parcursul anului 2019 în municipiul Chișinău au fost create 3,1 mii întreprinderi noi, în regiunea de dezvoltare Centru – 0,9 mii, Nord – 0,7 mii, Sud – 0,3 mii și în UTA Găgăuzia – 0,2 mii.

 

Note:

1 Informația este elaborată pe cercul de întreprinderi conform Regulamentului Uniunii Europene nr. 295/2008 și include întreprinderile cu genul principal de activitate din industrie, construcții, servicii de piață (secțiunile de la B până la N din Clasificatorul Activităților din Economia Moldovei- 2). Nu sunt incluse întreprinderile din stânga Nistrului şi municipiul Bender. 
2 Întreprindere activă este întreprinderea care a înregistrat cifra de afaceri sau a avut salariați pe parcursul perioadei de referinţă.
3Rata întreprinderilor active reprezintă numărul de întreprinderi active raportat la numărul de întreprinderi raportoare (care au prezentat rapoarte statistice sau financiare în adresa BNS), în anul de referință.
4Rata de creare reprezintă numărul de întreprinderi nou create raportat la numărul de întreprinderi active, în anul de referință.
5Rata de desființare reprezintă numărul de întreprinderi desființate (lichidate) raportat la numărul de întreprinderi active, în anul de referință.
6Rata de supraviețuire 1 an reprezintă numărul de întreprinderi nou create în anul 2018 și care sunt active în anul de referință (2019), raportat la numărul întreprinderile nou create în anul 2018.
7Rata de supraviețuire 2 ani reprezintă numărul de întreprinderi nou create în anul 2017 și care sunt active în anul de referință (2019), raportat la numărul întreprinderile nou create în anul 2017.

 

Persoană de contact:

Glușcova Natalia
şef al direcţiei registre și clasificatoare
tel. 067 770 825

2020 cifre date demografia întreprinderilor indicatori întreprinderi active întreprinderi create întreprinderi lichidate întreprinderi private întreprinderi raportoare moldova numărul întreprinderilor rata de creare rata de desfiinșare rata de supravețuire rata întreprinderilor active statistica statistici

Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER