Demografia întreprinderilor în Republica Moldova în anul 2020

Demografia întreprinderilor în Republica Moldova în anul 20201

Biroului Național de Statistică (BNS) prezintă informația privind demografia întreprinderilor (care au prezentat rapoarte statistice sau financiare în adresa BNS) în anul 2020. Demografia întreprinderilor presupune studiul evenimentelor de creare şi de desființare a întreprinderilor, evoluția în timp a întreprinderilor nou create, aceste date fiind relevante pentru analize economice.

În anul 2020 numărul întreprinderilor raportoare a constituit 50,5 mii întreprinderi, din care 36,5 mii întreprinderi active2 sau circa 72,2% din numărul total de întreprinderi raportoare (ved. Figura 1).

Datele graficului în format .xlsx

Pe parcursul anului 2020 au fost create 5,0 mii întreprinderi și lichidate 10,5 mii întreprinderi.

Rata de creare a întreprinderilor noi în perioada de referință, a constituit 13,8%, ceea ce reprezintă numărul de întreprinderi nou create raportat la numărul de întreprinderi active în anul de referință.

Din numărul de întreprinderi noi create în anul 2019, în anul 2020 au fost active 45,9%. Concomitent, din numărul de întreprinderi noi create în anul 2018, în anul 2020 au fost active 44,3%.

Numărul de întreprinderi active cu vârsta de 7 și mai mulți ani în 2020 a constituit 22,7 mii unități (ved. Figura 2).

Datele graficului în format .xlsx

Totodată, în perioada analizată rata de desființare a întreprinderilor a constituit 28,7%, ceea ce reprezintă numărul de întreprinderi desființate (lichidate) raportat la numărul de întreprinderi active, în anul 2020.

Demografia întreprinderilor pe tipuri de activități economice. Partea preponderentă a întreprinderilor active în 2020 își desfășurau activitatea în domeniul comerțului, constituind 15,5 mii întreprinderi sau 42,4% din totalul întreprinderilor active. În industria prelucrătoare au activat 3,6 mii de întreprinderi sau 10,0% din totalul întreprinderilor active (ved. Figura 3).

Datele graficului în format .xlsx

În anul 2020 întreprinderile din domeniul de activitate producția și furnizarea de energie electrică și termica, gaze, apă caldă și aer condiționat au înregistrat cea mai mare rată de creare - 92,6%. În acelaș timp, întreprinderile din domeniul comerț cu ridicata și cu amănuntul, întreținerea și repararea autovehiculelor și a motocicletelor au înregistrat cea mai mare rată de desființare - de 42,1% (ved. Tabelul 1).

Tabelul 1. Demografia întreprinderilor pe tipuri de activități economice în 2020

 

Numărul întreprinderilor active

Rata întreprinderilor active3, %

Rata de creare4, %

Rata de desființare5, %

Rata de supraviețuire 1 an6, %

Rata de supraviețuire 2 ani7, %

Total

36 493

72,2

13,8

28,7

45,9

44,3

Industria extractiva

87

75,7

10,3

17,2

0,0

14,3

Industria prelucrătoare

3 632

73,9

17,7

29,9

35,4

36,5

Producția si furnizarea de energie electrica si termica, gaze, apa calda si aer condiționat

68

47,6

92,6

30,9

16,7

11,1

Distribuția apei; salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare

418

78,1

12,4

9,8

24,5

37,0

Construcții

2 605

72,8

13,6

16,2

53,3

53,3

Comerț cu ridicata și cu amănuntul; întreținerea și repararea autovehiculelor și a motocicletelor

15 491

74,6

12,7

42,1

47,9

46,2

Transport și depozitare

2 499

79,7

12,2

19,4

62,8

50,2

Activități de cazare și de alimentație publica

1 498

72,0

19,6

29,4

39,9

37,8

Informații și comunicații

1 826

67,4

15,3

14,2

62,1

55,2

Activități financiare și de asigurări

777

68,3

10,9

16,0

14,9

33,8

Tranzacții imobiliare

2 697

59,9

9,3

5,7

32,9

26,0

Activități profesionale, științifice și tehnice

3 605

70,8

14,8

17,2

47,0

48,9

Activități de servicii administrative și activități de servicii suport

1 290

71,1

15,7

22,6

57,1

45,8

Demografia întreprinderilor pe forme de proprietate. În anul 2020 întreprinderile cu forma de proprietate privată constituiau 33,6 mii unități, sau 92,1% din totalul întreprinderilor active, cele cu forma de proprietate publică – 0,6 mii (1,6%), străină – 1,5 mii (4,0%), iar cu proprietatea întreprinderilor mixte – 0,8 mii (2,3%) (ved. Tabelul 2). 

Tabelul 2. Demografia întreprinderilor pe forme de proprietate în 2020

 

Numărul întreprinderilor active

Rata întreprinderilor active, %

Rata de creare, %

Rata de desființare, %

Rata de supraviețuire 1 an, %

Rata de supraviețuire
2 ani,%

Total

36 493

72,2

13,8

28,7

45,9

44,3

Proprietatea publică

586

86,4

2,4

6,8

45,5

70,0

Proprietatea privată

33 592

73,1

14,2

28,5

47,5

45,8

Proprietatea mixtă (publică şi privată) fără participare străină

31

81,6

0,0

25,8

0,0

0,0

Proprietatea străină

1 459

59,6

15,7

39,8

32,7

27,2

Proprietatea întreprinderilor mixte

825

58,8

5,0

34,4

30,8

39,2

Demografia întreprinderilor în profil teritorial8. În profil teritorial întreprinderile active au fost repartizate după cum urmează: municipiul Chișinău – 23,0 mii (sau 63,1% din numărul total al întreprinderilor active), regiunea de dezvoltare Centru 5,7 mii (15,5%), Nord – 4,7 mii (12,9%), Sud – 2,0 mii (5,4%), și UTA Găgăuzia – 1,2 mii (3,2%) (ved. Tabelul 3).

Tabelul 3. Demografia întreprinderilor pe regiuni de dezvoltare în 2020

Numărul întreprinderilor active

Rata întreprinderilor active, %

Rata de creare, %

Rata de desființare, %

Rata de supraviețuire 1 an, %

Rata de supraviețuire
 2 ani,%

Total

36 493

72,2

13,8

28,7

45,9

44,3

  din care:

 

 

 

 

 

 

Mun. Chișinău

23 029

68,6

12,0

27,1

52,5

49,3

Nord

4 694

82,0

16,0

37,7

31,8

34,3

Centru

5 653

75,5

16,4

28,8

42,3

38,8

Sud

1 953

82,0

20,7

26,5

29,0

35,4

UTA Gagauzia

1 164

85,2

18,0

28,1

42,0

43,5

Datele tabelului în format .xlsx

Pe parcursul anului 2020 în municipiul Chișinău au fost create 2,8 mii întreprinderi noi, în regiunea de dezvoltare Centru – 0,9 mii, Nord – 0,7 mii, Sud – 0,4 mii și în UTA Găgăuzia – 0,2 mii.

Totodată, pe parcursul anului de referință, în municipiul Chișinău au fost desființate 6,2 mii întreprinderi, în regiunea de dezvoltare Centru – 1,6 mii, Nord – 1,8 mii, Sud – 0,5 mii și în UTA Găgăuzia – 0,3 mii.

 

Note:

1 Informația include întreprinderile cu genul principal de activitate din industrie, construcții, servicii de piață (secțiunile de la B până la N din Clasificatorul Activităților din Economia Moldovei-2). Nu sunt incluse întreprinderile din stânga Nistrului şi municipiul Bender.
2 Întreprinderea activă este întreprinderea care a înregistrat cifra de afaceri sau a avut salariați pe parcursul perioadei de referinţă.
3Rata întreprinderilor active reprezintă numărul de întreprinderi active raportat la numărul de întreprinderi raportoare (care au prezentat rapoarte statistice sau financiare în adresa BNS), în anul de referință.
4Rata de creare reprezintă numărul de întreprinderi nou create raportat la numărul de întreprinderi active, în anul de referință
5Rata de desființare reprezintă numărul de întreprinderi desființate (lichidate) raportat la numărul de întreprinderi active, în anul de referință
6Rata de supraviețuire 1 an reprezintă numărul de întreprinderi nou create în anul 2019 și care sunt active în anul de referință (2020), raportat la numărul de întreprinderi nou create în anul 2019.
7Rata de supraviețuire 2 ani reprezintă numărul de întreprinderi nou create în anul 2018 și care sunt active în anul de referință (2020), raportat la numărul întreprinderi nou create în anul 2018.
8 Informația este elaborată după sediul central al întreprinderii mamă.

Informații relevante:

Referințe utile privind Demografia întreprinderilor în unele state ale lumii:

Baza de date Eurostat:

 

Persoană de contact:

Glușcova Natalia
şef al direcţiei registre și clasificatoare 
tel. 067 770 825

2021 cifre date demografia întreprinderilor indicatori întreprinderi active întreprinderi create întreprinderi lichidate întreprinderi private întreprinderi raportoare moldova numărul întreprinderilor rata de creare rata de desfiinșare rata de supravețuire rata întreprinderilor active statistica statistici

Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER