Directorul general al BNS a participat la seminarul de nivel înalt 2020 cu genericul „O lume diferită: statistici în timpul crizei”

Directorul general al BNS a participat la seminarul de nivel înalt 2020
cu genericul „O lume diferită: statistici în timpul crizei”

În perioada 23-24 septembrie 2020, Directorul general al BNS, dl Oleg CARA, a participat la Seminarul de nivel înalt 2020 pentru conducerea de vârf a Oficiilor Naționale de Statistică (ONS) din Țările din Europa de Est, Caucaz și Asia Centrală (EECCA), eveniment on-line organizat și desfășurat de către Oficiul de Statistică al Uniunii Europene (Eurostat) împreună cu Comisia Economică a Organizației Națiunilor Unite pentru Europa (UNECE) şi Asociația Europeană a Liberului Schimb (EFTA).

La evenimentul online au participat experţi din cadrul Eurostat, EFTA, UNECE, precum și conducători ai oficiilor de statistică  din Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Kazahstan, Kârgâzstan, Republica Moldova și Ucraina.

Dna Avis Benes, șefă Unitatea B3 Cooperare pentru extindere, vecinătate și dezvoltare din cadrul Eurostat a moderat conferinţa virtuală, menționând despre provocările generate de pandemia Covid-19 și impactul acesteia asupra activității statistice.

Dna Benes a menționat că, pandemia Covid-19 are un impact direct asupra producției de statistici de pretutindeni și, în același timp, duce la o cerere crescută de date. În fața crizei, atât Eurostat, cât și Oficiile Naționale de Statistică ale Sistemului Statistic European, precum și cele din țările EFTA și din întreaga lume depun eforturi importante pentru a răspunde noilor provocări, asigurând producerea și diseminarea statisticilor relevante conform calendarelor naționale de publicare a informațiilor statistice.

Agenda seminarului a inclus următoarele sesiuni:

  1. Răspunsul la criza Covid-19 și efectele acesteia asupra statisticilor, reacții și consecințe
  2. Programele de cooperare cu Eurostat, UNECE și EFTA
  3. Evaluarea Globală Adaptată – runda următoare
  4. Satisfacerea solicitărilor utilizatorilor pe timp de criză
  5. Priorități în activitățile de cooperare pentru următorii ani în contextul politicilor UE

În cadrul seminarului participanții au împărtășit informații cu privire la experiențele și lecțiile învățate în ceea ce privește criza Covid-19 în cadrul organizațiilor și oficiilor de statistică.

Directorul general al BNS, dl Oleg Cara a prezentat informația privind activitatea Biroului Național de Statistică a Republicii Moldova în condițiile de criză pandemică. În acest sens, dl Cara a menționat despre modul de operare al BNS în contextul pandemiei, provocările existente în colectarea și prelucrarea datelor de la gospodăriile casnice și entități, precum și soluțiile adoptate. Dl Cara a relatat despre măsurile întreprinse de BNS întru facilitarea accesului utilizatorilor la statistici curente, precum furnizarea de statistici noi elaborate pentru măsurarea impactului pandemiei asupra dezvoltării social-economice a statului, modulul ad-hoc la Cercetarea Bugetelor Gospodăriilor Casnice, întrebări noi legate de Covid-19 adăugate la Ancheta Forței de Muncă ș.a (mai multe detalii pe pagina dedicată Covid-19) .

Directorul General al BNS a subliniat, că în pofida dificultăților și provocărilor existente, activitățile și lucrările statistice au fost realizate, cu mici excepții, în conformitate cu Programul de Lucrări Statistice pentru 2020 (aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 676 din 27 decembrie 2019).

În contextul priorităților în activitățile de cooperare cu Eurostat, EFTA, UNECE pe viitor, dl Oleg Cara a menționat despre necesitatea și importanța desfășurării exercițiului de Peer Review în statistica educației, armonizării în continuare a statisticilor sectoriale cu standardele și bunele practici europene, asigurarea managementul calității în statistică, dezvoltarea metodelor de diseminare a datelor și de comunicare cu utilizatorii, utilizarea mai largă a surselor de date administrative în scopuri statistice, modernizarea sistemului informațional statistic, ajustarea în continuare a legislației statistice, aplicarea extinsă a noilor metode de colectare a datelor, bazate pe utilizarea noilor tehnologii (CAWI, CATI, SIG etc.), accesul utilizatorilor la microdate anonimizate, micșorarea sarcinii de răspuns asupra respondenților etc.

Seminarul de nivel înalt constituie o reuniune care face parte din ciclul de evenimente similare organizate anual. Menționăm că în anul 2019, Seminarul de nivel înalt pentru țările din Europa de Est, Caucaz și Asia Centrală cu genericul „Următorul pas în cooperarea statistică”, organizat de către Eurostat, EFTA, UNECE și Biroul Național de Statistică, a avut loc la Chișinău. 


Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER