Durata medie a vieţii în Republica Moldova în anul 2015

Durata medie a vieţii în  Republica Moldova în anul 20151

Biroul Naţional de Statistică anunţă despre durata medie a vieţii în Republica Moldova în anul 2015.

Începînd cu anul 2005, an în care s-a înregistrat un nivel înalt al mortalităţii generale şi celei infantile faţă de anii precedenţi, se înregistrează  o creştere a speranţei de viaţă (Figura nr.1).

În anul 2013, acest indicator a înregistrat valoarea maximă în perioada analizată. Creşterea semnificativă a speranţei de viaţă a fost influenţată de scăderea mortalităţii generale pînă la 10,7 decedaţi la 1000 locuitori, şi a celei infantile, care a constituit 9,5 decedaţi în vîrstă sub un an la 1000 născuţi-vii.  

Durata medie a vieţii în Republica Moldova în anul 2015 a constituit 71,5 ani, inclusiv la bărbaţi – 67,5 şi la femei – 75,5 ani. În acest an s-a înregistrat o uşoară creştere a numărului decedaţilor comparativ cu anul 2014, rata mortalităţii constituind 11,2 decedaţi la 1000 locuitori. Rata mortalităţii infantile de asemenea a fost în creştere, fiind 9,7 decedaţi în vîrstă sub un an la 1000 născuţi-vii. Prin urmare, indicatorul speranţa de viaţă la naşteres-a schimbat nesemnificativ în comparaţie cu anul 2014.

Figura nr. 1. Speranţa de viaţă la naştere pentru anii 2005-2015 (ani)

Femeile trăiesc mai mult decât bărbaţii în medie cu 8 ani. Acest decalaj se datorează nivelului mai înalt al mortalităţii premature a bărbaţilor. Totodată, în anul 2015, durata medie a vieţii populaţiei din mediul urban a fost mai mare decât a celei din mediul rural, respectiv cu 4,2 ani pentru bărbaţi şi 3,7 ani în cazul femeilor.

 Durata medie a vieţii populaţiei din mediul urban este mai mare cu circa 4 ani comparativ cu mediul rural.

Tabelul nr. 1. Speranţa de viaţă la anumite vîrste în anii 2012-2015

Vîrsta, ani

 

Total

 

 

Urban

 

 

Rural

 

Ambele sexe

Bărbaţi

Femei

Ambele sexe

Bărbaţi

Femei

Ambele sexe

Bărbaţi

Femei

2015

0

71,54

67,52

75,54

74,10

70,13

77,75

69,88

65,89

74,07

15

57,51

53,60

61,37

60,09

56,22

63,60

55,84

51,95

59,89

30

42,99

39,24

46,65

45,51

41,78

48,86

41,36

37,65

45,19

45

29,39

26,09

32,46

31,66

28,34

34,53

27,96

24,72

31,13

60

17,82

15,63

19,60

19,48

17,27

21,22

16,83

14,65

18,63

65

14,59

12,92

15,83

15,99

14,31

17,24

13,80

12,12

15,04

2014

0

71,48

67,52

75,39

74,10

70,35

77,51

69,81

65,81

74,01

15

57,48

53,62

61,26

59,93

56,23

63,28

55,90

52,03

59,94

30

42,97

39,29

46,53

45,29

41,71

48,52

41,49

37,82

45,24

45

29,40

26,17

32,38

31,47

28,31

34,21

28,11

24,91

31,22

60

17,74

15,58

19,48

19,29

17,16

20,99

16,83

14,70

18,59

65

14,53

12,94

15,70

15,94

14,46

17,05

13,75

12,11

14,95

2013

0

71,85

68,05

75,55

74,01

70,08

77,60

70,53

66,76

74,29

15

57,84

54,01

61,54

59,98

56,11

63,48

56,52

52,68

60,36

30

43,33

39,66

46,84

45,37

41,63

48,71

42,10

38,43

45,69

45

29,61

26,41

32,53

31,50

28,21

34,32

28,51

25,31

31,47

60

17,87

15,72

19,58

19,26

17,00

21,03

17,16

14,98

18,80

65

14,73

13,10

15,92

15,95

14,28

17,16

14,19

12,44

15,33

2012

0

71,12

67,24

74,99

73,51

69,30

78,00

69,55

65,78

73,46

15

57,17

53,26

61,05

59,35

55,22

63,73

55,70

51,85

59,70

30

42,73

39,04

46,35

44,81

40,81

49,04

41,34

37,75

45,01

45

29,18

25,97

32,19

31,08

27,49

34,82

27,93

24,85

30,92

60

17,61

15,54

19,32

18,91

16,47

21,50

16,78

14,75

18,42

65

14,53

12,96

15,73

15,63

13,65

17,77

13,85

12,31

14,98

Notă:

1 Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender.

Persoana de contact:

Nina Cesnocova
Secţiei statistica demografică
Tel. 0 22 73 37 77


Distribuie
  • Au fost utile aceste informații?
    Răspunsul dvs. ne va ajuta să îmbunătățim acest site
  • Da Nu

Vă rugăm să specificați de ce nu au fost aceste informații relevante pentru dvs.

Răspunsul dvs. ne va ajuta să îmbunătățim acest site!

  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER