Evoluția indicilor preţurilor producătorului la produsele agricole în anul 2020

Evoluția indicilor preţurilor producătorului la produsele agricole în anul 20201,2

Biroul Naţional de Statistică informează că, indicele preţurilor producătorului (preţurile medii de vânzare de către întreprinderile agricole) la produsele agricole în anul 2020 faţă de anul 2019 a constituit 122,5%.

Tabelul 1. Evoluţia indicilor preţurilor producătorului la produsele agricole faţă de anul precedent, %

 

2020

informativ: 2019

Total

122,5

103,8

Produse vegetale

132,4

102,4

din care pe principalele tipuri:

 

 

Culturi cerealiere şi leguminoase – boabe

126,5

99,4

inclusiv: grâu3

119,7

100,1

porumb3

135,2

99,8

leguminoase - boabe

105,3

98,5

Floarea-soarelui3

145,1

101,3

Sfeclă de zahăr

93,7

114,4

Tutun

96,7

116,3

Soia

122,0

89,0

Rapiță

104,1

111,7

Cartofi

81,1

131,6

Legume – total

91,3

112,7

Culturi bostănoase alimentare

171,2

179,7

Fructe şi pomuşoare

148,4

117,1

Struguri

147,9

94,7

Produse animaliere

95,7

110,6

din care pe principalele tipuri:

 

 

Vite şi păsări (în masă vie)

92,9

113,1

din care: bovine

102,0

92,5

 porcine

89,4

116,5

 ovine și caprine

106,8

145,8

 păsări

95,2

113,7

Lapte - total

109,7

103,6

Ouă - total

117,5

95,2

Preţurile producătorului la produsele vegetale în anul 2020 s-au majorat în medie cu 32,4% față de anul 2019. Creșteri mai mari ale preţurilor producătorului au fost înregistrate la culturi bostănoase – cu 71,2%, fructe şi pomuşoare – cu 48,4%, struguri – cu 47,9%, floarea-soarelui – cu 45,1%, porumb – cu 35,2%. În același timp, s-au micșorat preţurile de vânzare la cartofi – cu 18,9%, legume – în medie cu 8,7%.

La produsele animaliere preţurile medii de vânzare s-au diminuat cu 4,3% în 2020 față de 2019. Аu scăzut preţurile producătorului la porcine (în masă vie) – cu 10,6%, păsări (în masă vie) – cu 4,8%. Totodată, au crescut preţurile producătorului la ouă – cu 17,5%, lapte – cu 9,7%, ovine și caprine (în masă vie) – cu 6,8%, bovine (în masă vie) – cu 2,0%.

Tabelul 3. Indicii trimestriali ai preţurilor producătorului la produsele agricole în anul 2020 faţă de trimestrul corespunzător din anul precedent, %

 

Trimestrul I

Trimestrul II

Trimestrul III

Trimestrul IV

Total produse agricole

108,8

100,9

118,1

130,9

din care: produse vegetale

115,9

117,0

127,2

140,7

produse animaliere

93,3

101,5

94,2

90,5

 

Note:

1 Informația este prezentată fără datele raioanelor din partea stângă a Nistrului și mun. Bender.
2 Datele sunt prezentate pe întreprinderile agricole şi gospodăriile ţărăneşti (de fermier) cu suprafaţa terenurilor agricole de 50 ha şi peste şi  reflectă dinamica preţurilor medii reieşind din structura efectivă a vânzărilor produselor agricole comercializate de către acestea.
3 Inclusiv seminţe de soi.

Informații relevante:

   

  Persoană de contact:
  Elena Orlova
  şef al direcţiei statistica agriculturii şi mediului
  tel. 067 770 018

2020 cifre date evoluția prețurilor indicatori indicele prețurilor moldova prețurile producătorului produse animaliere produsele agricole produse vegetale statistica statistici

Distribuie
 • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER