Evoluţia indicilor preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna iunie 2008

Cu privire la evoluţia indicilor preţurilor producţiei  industriale în Republica Moldova în luna iunie 2008 1, 2  

Preţurile producţiei industriale în Republica Moldova în luna iunie 2008 faţă de luna mai curent au marcat o scădere de 0,2%, pe seama micşorării nivelului preţurilor la producţia livrată pe piaţa externă (cu 2,0%). În comparaţie cu decembrie 2007 preţurile producţiei industriale s-au majorat cu 6,0%, iar faţă de iunie 2007 – cu 13,5%.

Evoluţia indicilor lunari ai  preţurilor producţiei industriale (%)

Pret_prod_ind_iunie_08_fig1.jpg 

Industria extractivă a marcat creşteri ale preţurilor în luna iunie 2008 comparativ cu luna mai curent cu 4,4 la sută, iar faţă de decembrie 2007 – cu 16,0 %.

În industria prelucrătoare în luna iunie 2008 preţurile s-au micşorat faţă de mai 2008 cu 0,2 la sută şi au crescut cu 5,5 % în comparaţie cu decembrie 2007.

În sectorul energetic preţurile în luna de raport s-au menţinut la acelaşi nivel faţa de luna precedentă, iar faţă de decembrie 2007 s-au majorat cu 15,8%.

Evoluţia indicilor preţurilor producţiei industriale se prezintă astfel: 3 

Tipuri de activităţi

iunie 2008 în % faţă de

mai 2008

decembrie 2007

iunie 2007

Total industrie

99,8

106,0

113,5

  inclusiv livrat pe piaţa:  internă

101,0

109,2

116,8

                       externă

98,0

101,7

109,0

Industria extractivă

104,4

116,0

125,0

Industria prelucrătoare

99,8

105,5

113,5

  inclusiv livrat pe piaţa:  internă

101,0

108,4

117,1

                       externă

98,0

101,6

108,8

Energie electrică şi termică

100,0

115,8

116,7

1Datele sînt prezentate fără întreprinderile din partea stîngă a Nistrului şi m. Bender
2Sfera de cuprindere a indicelui preţurilor producţiei industriale este reprezentată de ansamblul produselor fabricate şi comercializate (pe piaţa internă şi/sau la export) de către agenţii economici a căror activitate principală se înscrie în cadrul diviziunilor Clasificatorului Activităţilor din Economia Moldovei (CAEM) – 14, 15-22, 24-29, 31, 33, 36, 40 (nu se includ, în special, serviciile industriale).
3 La nivel mai detaliat indicii preţurilor producţiei industriale sunt accesibile pe pagina web a Biroului Naţional de Statistică la adresa: /dates.php?lang=ro&ct=95     

industrie pret

Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER