Evoluţia preţurilor de consum în luna februarie 2012

Evoluţia preţurilor de consum în luna februarie 20121

Biroul Naţional de Statistică informează, că indicele preţurilor de consum (IPC) în februarie 2012 faţă de ianuarie 2012  a constituit 100,6%, iar faţă de februarie 2011 – 106,2%  (informativ: în februarie 2011 faţă de ianuarie 2011 IPC a marcat  - 101,3 % şi faţă de februarie 2010 – 105,7%).  De la începutul anului (în luna februarie a.c. faţă de decembrie 2011) preţurile de consum s-au majorat cu  0,9 la sută.

Creşterea preţurilor medii de consum cu 0,6 la sută a fost determinată de majorarea preţurilor la produsele alimentare – cu 1,3 la sută, nealimentare – cu 0,2 la sută şi atarifelor pentru prestarea serviciilor  populaţiei  – cu 0,3 la sută  (tabelul 1).

În luna februarie 2012 faţă de ianuarie 2012 au crescut mai semnificativ preţurile la: ouă dietetice – cu 10,2%, legume proaspete – cu 4,5 % (inclusiv: morcov – cu 11,4%, sfeclă roşie – cu 9,2%, varză - cu 5,3%, roşii şi castraveţi proaspeţi – cu cîte 4,0% şi alte rădăcinoase – cu 6,8%), slănină – cu 4,3%, băuturi alcoolice – cu 3,8% (inclusiv votca – cu 18,3%),  peşte şi produse din peşte – cu 2,6%,  fructe proaspete – cu 1,7%.

Creşteri nesemnificative de preţuri au fost marcate la următoarele produse nealimentare: ediţii tipărite – cu 0,6%, confecţii şi încălţăminte – cu cîte 0,2%.

Totodată, în luna de raport au fost reduse preţurile la: aparate pentru prelucrarea informaţiei – cu 0,2%, cărbune de pămînt şi medicamente – cu cîte 0,1%.

La serviciile prestate populaţiei în luna de raport faţă de ianuarie 2012 a fost înregistrată o majorare mai semnificativă a tarifelor medii lunare la: serviciile medicale cu plată – cu 6,9%, serviciile laboratoarelor medicale – cu 6,2%, serviciile stomatologice – cu 2,5% şi serviciile legate de alimentaţia publică – cu 0,4%.  

La majoritatea mărfurilor şi serviciilor prestate populaţiei preţurile şi tarifele au rămas la nivelul lunii ianuarie 2012.

Tabelul 1: Rata  inflaţiei în februarie 2012

Mărfuri şi servicii

Coeficientul de ponderare (în decimile)

Februarie 2012 (%) faţă de:

Informativ: Februarie 2011 (%) faţă de:

Ianuarie 2012

Decembrie 2011

Februarie 2011

Ianuarie 2011

Decembrie 2010

Februarie 2010

TOTAL

10000

0,6

0,9

6,2

1,3

2,4

5,7

Mărfuri alimentare

3405

1,3

1,6

5,0

1,3

4,0

5,0

Pîine

271

0,6

0,7

5,5

1,4

1,8

5,7

Legume

278

4,5

7,2

-0,8

4,3

12,9

-10,2

Fructe

119

1,7

2,0

7,3

3,2

8,6

4,8

Carne, preparate şi conserve din carne

705

0,4

1,1

6,1

0,0

0,5

0,8

Lapte şi produse lactate

415

0,9

1,4

7,8

3,4

5,1

10,1

Zahăr

106

-0,05

-1,4

18,0

0,2

5,6

-1,4

Ouă

  54

10,2

1,5

76,0

-29,2

-23,7

-10,3

Ulei vegetal

 94

0,1

0,2

1,2

2,5

3,7

39,8

Mărfuri nealimentare

3709

0,2

0,3

4,9

0,2

0,6

5,4

Confecţii

665

0,2

0,3

2,7

-0,3

0,2

3,6

Încălţăminte

 434

0,2

0,2

4,1

0,4

1,3

5,7

Medicamente

537

-0,1

-0,2

-0,4

0,2

-2,9

-3,2

Combustibili

640

0,05

0,3

8,4

-0,6

2,6

17,9

Materiale de construcţie

281

0,2

0,3

12,9

2,3

2,3

5,9

Servicii

2886

0,3

0,8

9,2

2,7

3,0

6,6

Servicii comunal-locative

  1296

0,04

0,6

16,8

5,1

5,1

10,9

      Apă potabilă şi canalizare

      106

0,0

6,7

10,5

3,0

3,0

4,8

    Energie electrică

    461

0,0

0,0

10,3

0,0

0,0

0,0

     Gaze naturale prin  reţea

    337

0,0

0,0

32,8

5,5

5,5

20,6

     Încălzire centralizată

    188

0,0

0,0

17,4

21,5

21,5

34,7

Transportul de pasageri

    272

0,05

0,8

1,0

0,1

0,2

3,3

Alimentaţia publică

     253

0,4

1,1

7,4

3,5

4,5

10,1

     Indicii parţiali2,3, calculaţi prin excluderea din IPC a anumitor componente, se prezintă astfel:

Indicator

Februarie 2012 în % faţă de:

Ianuarie 2012

Februarie  2011

Total IPC

100,6

106,2

Total IPC exclusiv produse alimentare şi băuturi, combustibili, produse şi servicii cu preţuri reglementate

100,2

105,5

Total IPC exclusiv produse alimentare şi băuturi

100,2

106,8

Total IPC exclusiv produse şi servicii cu preţuri reglementate

100,7

105,5

Total IPC exclusiv combustibili

100,6

106,0

Indicele preţurilor la produse alimentare şi băuturi

101,3

105,0

Indicele preţurilor la produse şi servicii reglementate

100,2

107,9

Indicele preţurilor la combustibili

100,0

108,4

Indicele preţurilor la produse alimentare şi băuturi, combustibili, produse şi servicii cu preţuri reglementate

100,8

107,1

Notă:

1 Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stîngă ale Nistrului şi mun. Bender
2 Calcularea indicilor parţiali a fost efectuată în conformitate cu „ Metodologia privind calculul indicelui inflaţiei de bază”, aprobată prin ordinul comun al Băncii Naţionale a Moldovei şi Biroului Naţional de Statistică N117-07-2203/43 din 30 decembrie 2009 (metodologia poate fi accesată pe site-ul  BNS la următoarea adresă: /pageview.php?l=ro&idc=302&id=2264)
3 Datele elaborate şi publicate începînd cu luna ianuarie 2012 vor fi calculate în baza modificării Anexei Nr. 2 a „Metodologiei privind calculul indicelui inflaţiei de bază”, aprobată prin ordinul comun al Băncii Naţionale a Moldovei şi Biroului Naţional de Statistică N8-07-01203/6 din 19 ianuarie 2012 (modificarea constă în includerea preţurilor la serviciile comunicării la distanţă şi la medicamente în cadrul preţurilor reglementate).

Persoană de contact:
Margareta Şveţ
şefa direcţiei statistica preţurilor
tel. 40 31 11


Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER