Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna decembrie 2015

Evoluţia preţurilor de consumîn Republica Moldova în luna decembrie 20151

Biroul Naţional de Statistică informează că, indicele preţurilor de consum (IPC) în decembrie 2015 faţă de noiembrie 2015 a constituit 100,8%, iar faţă de decembrie 2014 – 113,6% (informativ: în decembrie 2014 faţă de noiembrie 2014 IPC a marcat 100,7% şi faţă de decembrie 2013 – 104,7%)2.

Creşterea preţurilor medii de consum cu 0,8 la sută a fost determinată de majorarea  preţurilor la produsele alimentare – cu 1,2 la sută, la mărfurile nealimentare – cu 0,8 la sută şi la serviciile prestate populaţiei – cu 0,1 la sută  (Tabelul 1).

În luna decembrie 2015 s-au inregistrat creşteri mai semnificative a preturilor la unele produse alimentare: legume proaspete – cu 8,0% (în special: vinete – cu 73,6%, tomate – cu 19,2%, ardei dulci şi gogoşari – cu 11,1%, varză – cu 10,5%, ciuperci proaspete – cu 5,2%, sfeclă roşie şi morcovi – cu cîte 4,5%, castraveţi proaspeţi – cu 2,2%), fructe sămînţoase proaspete – cu 5,2%, slănină neprelucrată – cu 2,1%, cartofi – cu 1,8%, ceai – cu 1,7%, smîntînă şi friscă, margarină şi alte grăsimi vegetale – cu cîte 1,4%, unt ţărănesc, ciocolată şi bomboane de ciocolată – cu cîte 1,3%, subproduse, produse culinare din carne – cu cîte 1,1%, lapte integral şi brînză din lapte de vacă – cu cîte 1,0%, boboase, paste făinoase, produse culinare din peşte – cu cîte 0,9%.

Totodată, în perioada de raport au scăzut preţurile la: citrice – cu 9,8%, fructe exotice – cu 7,7%, carne de vită – cu 1,0%, carne de porc, ouă de găină – cu cîte 0,3%.

Privind mărfurile nealimentare, luna decembrie a fost marcată de majorarea preţurilor la: îmbrăcăminte din blănuri pentru bărbaţi – cu 4,9%, dispozitive medicale – cu 4,1%, autoturisme – cu 3,3%, aspiratoare – cu 2,9%, cizme de iarnă, paltoane, pardesiuri pentru femei – cu cîte 2,8%, elemente pentru interiorul apartamentului, aparate foto şi de filmat – cu cîte 2,5%, cizme de iarnă pentru copii – cu 2,3%, scurte pentru copii şi femei – cu 2,1% şi respectiv 1,1%, haine pentru nou născuţi – cu 1,5%, accesorii pentru scris şi plite electrice – cu cite 1,1%, mobilă – cu 0,9%, ţigări – cu 1,7%.

În luna de raport s-au redus preţurile la carburanţi pentru automobile – cu 1,3%.

La serviciile prestate populaţiei în luna decembrie a fost înregistrată majorarea tarifelor medii lunare la: aprovizionarea cu apă potabilă şi transportarea deşeurilor (or.Edineţ) – cu 6,3% şi respectiv 3,7%, întreţinerea copiilor la creşe şi grădiniţe – cu 3,1%, repararea încălţămintei – cu 2,2%, serviciile transportului feroviar internaţional şi transportului aerian de pasageri – cu 2,3% şi respectiv 2,1%, repararea obiectelor de folosinţă îndelungată – cu 1,6%, serviciile hoteliere – cu 0,9%, serviciile de turism peste hotarele ţării – cu 0,7%, serviciile rituale – cu 0,6%.

Tabelul 1.  Rata  inflaţiei în decembrie 2015                              

Mărfuri şi servicii

Coeficientul de ponderare (în decimile)

Decembrie 2015  în % faţă de:

Informativ: Decembrie 2014 în % faţă de:

Noiembrie 2015

Decembrie 2014

Noiembrie 2014

Decembrie 2013

TOTAL

10000

0,8

13,6

0,7

4,7

Produse alimentare Mărfuri alimentare

3481

1,2

14,3

1,4

5,1

Pîine

268

0,4

9,4

0,2

1,9

Legume

296

8,0

49,1

8,0

13,3

Fructe

127

-0,6

33,9

2,8

19,7

Carne, preparate şi conserve din carne

757

0,2

1,9

0,0

2,2

Lapte şi produse lactate

456

0,9

6,9

0,9

6,2

Zahăr

67

0,5

19,2

-1,4

-11,9

Ouă

64

-0,3

7,1

3,4

13,6

Ulei vegetal

95

0,7

21,4

0,1

-7,2

Mărfuri nealimentare

3888

0,8

14,1

0,5

6,5

Confecţii

554

1,1

14,2

0,5

5,6

Încălţăminte

380

1,2

12,2

0,2

6,2

Medicamente

457

0,2

20,0

0,3

5,6

Combustibili

681

-0,3

3,2

-0,4

6,4

Materiale de construcţie

217

0,2

10,7

0,4

5,4

Servicii

2631

0,1

11,3

0,1

1,6

Servicii comunal-locative

1289

-0,3

17,5

0,0

0,8

Apă potabilă şi canalizare

97

6,3

13,5

0,0

0,0

Energie electrică

483

0,0

34,5

0,0

0,0

Gaze naturale prin  reţea

321

-3,2

9,7

0,0

0,0

Încălzire centralizată

201

0,0

0,0

0,0

0,0

Transportul de pasageri

217

0,6

2,5

0,2

0,9

Alimentaţia publică

165

0,6

11,7

0,4

5,6

Indicii Preţurilor de Consum  (12 grupe principale)

Grupa

Denumirea grupei

Decembrie 2015 în % faţă de:

Noiembrie2015

Decembrie 2014

Total IPC

100,8

113,6

01

Produse alimentare şi băuturi nealcoolice

101,3

114,7

02

Băuturi alcoolice şi tutun

101,0

108,5

03

Îmbrăcăminte şi încălţăminte

101,1

113,4

04

Întreţinerea locuinţei

99,9

114,3

05

Înzestrarea apartamentului

100,7

119,0

06

Ocrotirea sănătăţii

100,3

116,5

07

Transportul

101,5

109,6

08

Servicii de telecomunicaţie

100,0

101,1

09

Cultură şi odihnă

100,9

109,2

10

Studii

100,0

105,7

11

Hoteluri, cafenele şi restaurante

100,6

111,5

12

Alte cheltuieli pentru mărfuri şi servicii

100,7

115,5

Indicii parţiali3, calculaţi prin exluderea din IPC a anumitor componente:

Indicator

Decembrie 2015 în % faţă de:

Noiembrie 2015

Decembrie 2014

Total IPC

100,8

113,6

Total IPC exclusiv produse alimentare şi băuturi, combustibili, produse şi servicii cu preţuri reglementate

101,1

114,6

Total IPC exclusiv produse alimentare şi băuturi

100,5

113,1

Total IPC exclusiv produse şi servicii cu preţuri reglementate

101,0

113,5

Total IPC exclusiv combustibili

100,9

114,3

Indicele preţurilor la produse alimentare şi băuturi

101,2

114,3

Indicele preţurilor la produse şi servicii reglementate

100,0

113,5

Indicele preţurilor la combustibili

99,7

103,2

Indicele preţurilor la produse alimentare şi băuturi, combustibili, produse şi servicii cu preţuri reglementate

100,6

113,0

Indicii Preţurilor de Consum (decembrie 2015 în % faţă de decembrie 2014)

Note:

1Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stîngă ale Nistrului şi mun. Bender.
2 În conformitate cu metodologia de calcul a IPC, anual se modifică coeficienţii de ponderare (ved. metadatele de referinţă https://statistica.gov.md/files/files/Metadate/IPC.pdf ). Trecerea la coeficienţii de ponderare noi a fost efectuată pentru calcularea IPC ianuarie 2015.  
3 Calcularea indicilor parţiali a fost efectuată în conformitate cu „Metodologia privind calculul indicelui inflaţiei de bază”, aprobată prin ordinul  N117-07-2203/43 din 30 decembrie 2009 (metodologia poate fi accesată pe site-ul  BNS la următoarea adresă: /pageview.php?l=ro&idc=302&id=2264)

Persoană de contact:
Şveţ Margareta
şef al direcţiei statistica preţurilor
tel.0 22 40 31 11


Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER