Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna februarie 2017

Evoluţia preţurilor de consumîn Republica Moldova în luna februarie 20171

Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna februarie 2017 inflaţia anuală (pentru ultimele 12 luni din februarie 2016 pînă în februarie 2017) a constituit 4,7%, inclusiv la: produse alimentare – 4,8%, mărfuri nealimentare – 5,1% şi servicii prestate populaţiei – 3,9%.

Totodată, indicele preţurilor de consum (IPC) în februarie 2017 faţă de ianuarie 2017 a constituit101,2% (informativ: în februarie 2016 faţă de ianuarie 2016 IPC a marcat 99,5%)2.

Creşterea preţurilor medii de consum cu 1,2 la sută a fost determinată de majorarea preţurilor la produsele alimentare cu 0,6 la sută, la mărfurile nealimentare – cu 0,7 la sută şi la tarifele pentru serviciile prestate populaţiei – cu 2,7 la sută (Tabelul 1).

În luna februarie 2017 faţă de ianuarie 2017 o creştere mai semnificativă a preţurilor s-a înregistrat la următoarele produse alimentare: cartofi – cu 12,0%, fructe proaspete – cu 2,8% (în special: fructe de livadă sămînţoase – cu 6,1%, struguri proaspeţi – cu 5,3%, citrice – cu 1,1%), legume proaspete – cu 1,7% (în special: ardei dulci – cu 11,8%, dovlecei – cu 8,5%, varză – cu 5,3%, morcovi – cu 3,3%, usturoi – cu 1,6%), votcă – cu 0,8%, carne de iepure – cu 0,7%, zahăr – cu 0,6%, carne de vită şi făină de grîu – cu cîte 0,5%.

Totodată, în perioada de raport au fost înregistrate unele scăderi ale preţurilor la: ouă de găină – cu 5,3%, vinete – cu 4,0%, tomate – cu 3,5%, ceapă – cu 1,2%, sfeclă roşie şi smîntînă – cu cîte 0,7%, subproduse – cu 0,6%, carne de porc şi de oi – cu cîte 0,3%.
                                                    
Dacă ne referim la mărfurile nealimentare, menţionăm, că în perioada de referinţă s-au înregistrat creşteri mai semnificative de preţuri la: instrumente pentru igiena personală – cu 1,5%, mărfuri chimice de uz casnic – cu 1,1%, combustibili – cu 1,0% (în special: carburanţi – cu 1,7%, gaz lichefiat ambalat în butelii – cu 0,6%), mobilă pentru bucătărie şi mijloace de transport – cu cîte 0,9%, covoare şi preşuri, veselă pentru bucătărie şi obiecte casnice – cu cîte 0,8%, încălzitoare electrice şi aparate de aer condiţionat – cu cîte 0,6%, ţigări – cu 5,0%.

Concomitent, în perioada de raport, la mărfurile nealimentare au fost înregistrate unele reduceri de preţuri la: cizme de iarnă pentru bărbaţi şi copii, scurte, sacouri, pulovere, jachete, paltoane, demiuri pentru femei şi copii, articole din blană – pînă la 1,0%.

Pentru serviciile prestate populaţiei în luna februarie a fost înregistrată majorarea tarifelor medii lunare la: serviciile legate de sănătate (conform Hotărîrii Guvernului nr.1460 din 30.12.2016) – cu 48,2% (în special: serviciile fizioterapeutice şi alte servicii ale personalului mediu medical – cu 82,7%, serviciile medicale cu plată – cu 67,1%, serviciile laboratoarelor medicale – cu 51,7%, tratarea spitalizată – cu 53,9%, analizele medicale şi serviciile fizioterapeutice ale persoanelor internate în spital – cu 68,3% şi respectiv 38,6%, serviciile stomatologice – cu 13,8%), serviciile transportului feroviar internaţional de pasageri – cu 0,5%.

Totodată, în perioada de raport au scăzut preţurile la: serviciile pentru întreţinerea copiilor la creşe şi grădiniţe – cu 2,4%, turism peste hotarele ţării – cu 1,3%, serviciile hoteliere – cu 0,9%, aprovizionarea cu apă potabilă şi evacuarea apelor uzate (micşorarea tarifelor la Comrat) – cu 0,6%, închirierea apartamentelor – cu 0,3%.
                                         
Tabelul 1. Rata inflaţiei în februarie 2017
                                               

Mărfuri şi servicii

Coeficientul de ponderare (în decimile)

Februarie 2017 în % faţă de:

Informativ: Februarie 2016 în % faţă de:

Ianuarie 2017

Decembrie 2016

Februarie 2016

Ianuarie 2016

Decembrie 2015

Februarie 2015

Total

10000

1,2

2,4

4,7

-0,5

0,1

10,3

  Produse alimentare

3 959

0,6

2,7

4,8

-0,4

0,8

11,8

Pîine

285

0,1

0,2

0,9

0,3

0,9

9,1

Legume

352

1,7

16,2

1,3

-1,1

6,7

34,7

Fructe

261

2,8

10,2

11,1

0,1

7,6

23,8

Carne, preparate şiconserve din carne

876

0,0

0,1

2,3

-1,0

-1,5

1,1

Lapte şi produse lactate

551

-0,1

0,2

1,1

0,5

1,2

6,7

Zahăr

76

0,6

1,3

11,9

0,2

-0,2

16,8

Ouă

73

-5,3

-6,7

45,5

-14,4

-25,3

-3,2

Ulei vegetal

72

0,2

1,0

7,2

0,1

0,2

19,3

  Mărfuri nealimentare

3 502

0,7

1,6

5,1

-0,5

-0,3

8,8

Confecții

331

0,2

0,3

4,0

0,5

1,2

13,4

Încălțăminte

195

0,3

0,3

9,4

-0,2

0,3

10,4

Medicamente

465

0,1

-0,3

-2,2

0,4

0,7

14,0

Combustibili

637

1,0

5,1

12,9

-3,5

-5,3

-2,4

Materiale de construcţie

146

0,1

0,1

1,3

0,1

0,2

5,9

  Servicii

2 539

2,7

3,0

3,9

-0,8

-0,4

10,0

Servicii comunal-locative

1 039

-0,1

-0,1

-2,8

-2,4

-2,3

14,4

Apă potabilă şi canalizare

108

-0,6

-0,6

0,6

0,0

0,0

13,5

Energie electrică

413

0,0

0,0

-9,9

0,0

0,0

34,5

Gaze naturale prin reţea

239

0,0

0,0

0,0

-10,1

-10,1

-1,4

Încălzire centralizată

152

0,0

0,0

7,1

0,0

0,0

0,0

Transportul de pasageri

243

0,0

-0,1

-0,1

0,1

0,4

2,6

Alimentaţia publică

230

0,3

1,1

3,9

1,2

1,7

11,9

Tabelul 2.Indicii Preţurilor de Consum (12 grupe principale)

Grupa

Denumirea grupei

Februarie 2017 în % faţă de:

Ianuarie 2017

Decembrie 2016

Februarie 2016

 

Total IPC

101,2

102,4

104,7

01

Produse alimentare şi băuturi nealcoolice

100,6

102,8

104,8

02

Băuturi alcoolice şi tutun

102,7

103,4

112,1

03

Îmbrăcăminte şi încălţăminte

100,3

100,4

105,5

04

Întreţinerea locuinţei

100,0

100,3

100,4

05

Înzestrarea apartamentului

100,5

100,7

103,7

06

Ocrotirea sănătăţii

111,3

111,0

109,9

07

Transportul

101,0

103,5

105,7

08

Servicii de telecomunicaţie

100,0

100,3

105,6

09

Culturăşi odihnă

100,5

101,0

104,2

10

Studii

100,0

100,0

107,0

11

Hoteluri, cafenele şi restaurante

100,2

101,1

104,1

12

Alte cheltuieli pentru mărfuri şi servicii

99,8

101,1

103,3

Tabelul 3. Indicii parţiali3, calculaţi prin excluderea din IPC a anumitor componente

Denumirea indicatorilor

Februarie 2017 în % faţă de:

Ianuarie 2017

Decembrie 2016

Februarie 2016

Total IPC

101,2

102,4

104,7

Total IPC exclusiv produse alimentare şi băuturi, combustibili, produse şi servicii cu preţuri reglementate

100,6

100,9

104,3

Total IPC exclusiv produse alimentare şi băuturi

101,6

102,2

104,7

Total IPC exclusiv produse şi servicii cu preţuri reglementate

100,6

102,2

105,3

Total IPC exclusiv combustibili

101,2

102,2

104,2

Indicele preţurilor la produse alimentare şi băuturi

100,6

102,7

104,8

Indicele preţurilor la produse şi servicii reglementate

103,1

103,1

102,8

Indicele preţurilor la combustibili

101,0

105,1

112,9

Indicele preţurilor la produse alimentare şi băuturi, combustibili, produse şi servicii cu preţuri reglementate

101,4

103,1

104,9

Indicii Preţurilor de Consum (IPC) februarie 2016 - februarie 2017
(luna corespunzătoare a anului precedent =100)

Preţurile de consum în luna februarie 2017 comparativ cu luna februarie 2016 au înregistrat o tendinţă de creştere cu 4,7 la sută, iar în februarie 2016 faţă de februarie 2015 – cu 10,3 la sută.

 

Note:

1 Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender 
2 În conformitate cu metodologia de calcul a IPC, anual se modifică coeficienţii de ponderare, în baza structurii cheltuielilor băneşti ale populaţiei conform datelor cercetării bugetelor gospodăriilor casnice în anul t-2 ajustaţi la structura cheltuielilor de la Conturi Naţionale (vedeți metadatele de referinţă). Trecerea la coeficienţii de ponderare noi a fost efectuată pentru calcularea IPC ianuarie 2017.
3 Calcularea indicilor parţiali a fost efectuată în conformitate cu „ Metodologia privind calculul indicelui inflaţiei de bază”, aprobată prin ordinul comun al Băncii Naţionale a Moldovei şi Biroului Naţional de Statistică N117-07-2203/43 din 30 decembrie 2009 (metodologia poate fi accesată pe site-ul BNS la rubrica: Metadate/ Concepte și definiții/ Prețuri).

 

Persoană de contact:
Şveţ Margareta
şef al direcţiei statistica preţurilor
tel.0 22 40 31 11


Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER