Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna februarie 2021

Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna februarie 20211

Biroul Naţional de Statistică informează că, în luna februarie 2021 inflaţia anuală (pentru ultimele 12 luni) a constituit 0,62%, inclusiv la produse alimentare 1,80%, mărfuri nealimentare 1,15% și servicii prestate populaţiei (-1,89%).

Preţurile medii de consum în luna februarie 2021 faţă de luna ianuarie 2021 au crescut cu 0,38% (informativ: în luna februarie 2020 faţă de ianuarie 2020 acestea s-au diminuat cu 0,02%). Creșterea preţurilor medii de consum a fost determinată de creșterea preţurilor la produsele alimentare cu 0,92 la sută și la mărfurile nealimentare cu 0,79 la sută (Tabelul 1).

În luna februarie 2021 faţă de luna ianuarie 2021au crescut preţurile la următoarele produse alimentare: cartofi – cu 6,8%, legume proaspete – cu 4,6% (în special: castraveți – cu 12,8%, varză – cu 11,6%, bostănoase – cu 7,3%,  ceapă uscată – cu 5,4%), ulei de floarea soarelui – cu 2,8%, fructe proaspete – cu 1,6% (în special: fructe de livadă sămânțoase – cu 3,8%, citrice – cu 2,7%, fructe exotice – cu 2,1%), lapte integral – cu 1,7%, smântână și zahăr – cu câte 0,7%, crupe și cereale – cu câte 0,6%, miere de albine – cu 0,4%.

Totodată, în perioada de raport au fost înregistrate reduceri depreţ la: ouă de găină – cu 8,9%, struguri, nuci, tomate, legume congelate, ciuperci proaspete, apă carbogazoasă și alte băuturi nealcoolice, sucuri din fructe și legume, cafea, ceai, ciocolată și bomboane din ciocolată, alte produse de cofetărie – până la 1,4%.

Dacă ne referim la mărfurile nealimentare în luna februarie 2021 față de ianuarie 2021 au fost înregistrate creșteri de preț mai accentuate (până la 6,3%) la gaz lichefiat ambalat în butelii, carburanți, mașini de spălat, detergenți, medicamente, țigări și alte mărfuri.

Concomitent, în luna februarie 2021 în comparație cu ianuarie 2021 au fost înregistrate unele reduceri de preț – la motociclete, tehnică pentru grădină, frigidere și congelatoare, aparate de aer condiționat, aparate neelectrice pentru îngrijirea personală, echipamente de procesare a informației, produse cosmetice, paltoane, scurte, costume, pulovere pentru adulți și copii, încălțăminte de iarnă pentru adulți și copii  – până la 3,6%.

Pentru serviciile prestate populaţiei în luna februarie 2021 faţă de luna ianuarie 2021 au fost înregistrate creșteri de preț la serviciile de turism peste hotarele țării – cu 0,7% și la serviciile transportului aerian de pasageri – cu 0,3%.  

În perioada de raport au fost înregistrate reduceri de preț la serviciile pentru energie electrică – cu 7,8% și serviciile hoteliere – cu 4,7%.

Tabelul 1.  Rata inflaţiei în februarie 2021

Mărfuri şi servicii

Coeficientul de ponderare
(în decimile)2

Februarie 2021, în % faţă de:

Informativ:
Februarie 2020, în % faţă de:

Ianuarie
 2021

Decembrie 2020

Februarie
2020

Ianuarie
 2020

Decembrie 2019

Februarie
2019

Total

10 000

0,38

0,84

0,62

-0,02

0,60

6,41

  Produse alimentare

3 634,29

0,92

1,50

1,80

0,38

1,35

11,04

Pâine

194

0,50

0,70

4,04

0,13

0,23

2,06

Legume

377

4,60

10,57

-1,96

2,82

9,12

11,80

Fructe

274

1,64

2,18

-1,36

4,37

8,53

52,33

Carne, preparate şi conserve din carne

752

0,19

0,07

-0,26

-0,55

-0,76

5,73

Lapte şi produse lactate

463

0,57

0,76

3,64

0,32

1,42

8,58

Zahăr

51

0,70

0,88

3,27

0,80

2,13

1,03

Ouă

53

-8,89

-15,67

14,18

-15,12

-17,09

23,38

Ulei vegetal

49

2,84

8,34

27,97

0,30

0,58

0,86

  Mărfuri nealimentare

3784,65

0,79

1,40

1,15

-0,44

-0,25

3,24

Confecții

447

-0,27

-0,05

0,57

-0,59

-0,56

5,16

Încălțăminte

245

-0,71

-0,64

0,71

-0,56

-1,06

3,28

Medicamente

336

0,12

0,32

2,14

-0,31

-0,75

0,20

Combustibili

577

4,04

7,31

-2,48

-0,56

0,73

-0,21

Materiale de construcţie

135

0,38

0,75

1,70

-0,12

-0,13

2,04

  Servicii

2581,06

-0,99

-0,91

-1,89

-0,04

0,70

3,83

Servicii comunal-locative

860

-2,99

-2,91

-7,77

-0,04

-0,06

3,91

Apă potabilă şi canalizare

103

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Energie electrică

328

-7,85

-7,85

-15,38

0,00

0,00

10,04

Gaze naturale prin reţea

185

0,00

0,00

-12,09

0,00

0,00

0,00

Încălzire centralizată

97

0,00

0,00

0,00

0,00

-0,15

-0,15

Transportul de pasageri

275

0,07

0,07

2,10

-0,40

7,80

8,95

Alimentaţia publică

320

0,07

0,44

2,03

0,17

0,27

6,41

Dinamica prețurilor pe principalele grupe de mărfuri și servicii, în corespundere cu clasificatorul internațional COICOP3, este prezentată în Tabelul 2.

Tabelul 2. Indicii Preţurilor de Consum pe grupe principale de mărfuri și servicii, conform clasificatorului COICOP

Grupa

Denumirea grupei

Februarie 2021, în % faţă de:

Ianuarie
 2021

Decembrie
2020

Februarie
2020

 

Total IPC

100,38

100,84

100,62

01

Produse alimentare şi băuturi nealcoolice

100,94

101,54

101,78

02

Băuturi alcoolice şi tutun

101,74

102,15

106,23

03

Îmbrăcăminte şi încălţăminte

99,65

99,79

100,70

04

Întreţinerea locuinţei

98,29

98,65

94,64

05

Înzestrarea apartamentului

100,10

100,20

100,61

06

Ocrotirea sănătăţii

100,08

100,18

102,04

07

Transport

102,34

103,82

100,85

08

Servicii de telecomunicaţie

100,02

100,03

100,09

09

Cultură şi odihnă

99,81

99,87

101,21

10

Studii

100,00

100,00

103,91

11

Hoteluri, cafenele şi restaurante

99,95

100,31

101,97

12

Alte cheltuieli pentru mărfuri şi servicii

100,06

100,13

101,76

Indicii parțiali calculați prin excluderea din IPC a anumitor componente sunt prezentați în Tabelul 3.

Tabelul 3.Indicii parţiali4 ai prețurilor de consum în februarie 2021

Denumirea indicatorilor

Februarie 2021, în % faţă de:

Ianuarie
2021

Decembrie
2020

Februarie
2020

Total IPC

100,38

100,84

100,62

Total IPC, exclusiv produse alimentare şi băuturi, combustibili, produse şi servicii cu preţuri reglementate

100,16

100,30

102,21

Total IPC, exclusiv produse alimentare şi băuturi

100,07

100,46

99,91

Total IPC, exclusiv produse şi servicii cu preţuri reglementate

100,76

101,30

101,56

Total IPC,, exclusiv combustibili

100,15

100,45

100,82

Indicele preţurilor la produse alimentare şi băuturi

100,92

101,50

101,80

Indicele preţurilor la produse şi servicii reglementate

98,50

98,54

96,64

Indicele preţurilor la combustibili

104,04

107,31

97,52

Indicele preţurilor la produse alimentare şi băuturi, combustibili, produse şi servicii cu preţuri reglementate

100,53

101,21

99,90

Datele privind dinamica prețurilor de consum în profil teritorial și per total pentru lunile ianuarie-februarie 2021 față de luna precedentă și luna corespunzătoare a anului precedent sunt prezentate în Tabelul 4.

Tabelul 4. Indicii Preţurilor de Consum lunari în ianuarie-februarie 2021, pe regiuni statistice și per total

Luna

În % faţă de luna precedentă

În % faţă de luna corespunzătoare a anului precedent

Total IPC

Nord

Centru

Sud

Chişinău

Total IPC

Nord

Centru

Sud

Chişinău

Ianuarie

100,46

100,43

100,61

100,45

100,37

100,22

99,91

99,94

100,11

100,62

Februarie

100,38

100,37

100,53

100,20

100,35

100,62

100,32

100,56

100,16

101,00

Expunerea grafică a IPC lunari înregistrați în perioada februarie 2020 – februarie 2021 calculați față de luna respectivă a anului precedent este prezentată în Figura 1.

 

Note:

1 Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stângă a Nistrului şi mun. Bender.
2 În conformitate cu metodologia de calcul a IPC, coeficienţii de ponderare se modifică anual, în baza structurii cheltuielilor băneşti ale populaţiei, conform datelor Cercetării Bugetelor Gospodăriilor Casnice (CBGC) în anul t-2, ajustaţi la consumul final al gospodăriilor populaţiei conform calculelor Conturilor Naţionale (metadatele de referinţă). Astfel, începând cu luna ianuarie 2021, calculele IPC sunt realizate cu utilizarea coeficienților de ponderare pentru anul 2019. Din anul 2019, cheltuielile de consum în cadrul CBGC sunt clasificate conform Clasificatorului Cheltuielilor Gospodăriilor Casnice (CC-GC) armonizat cu Clasificarea Consumului Individual pe Destinații (Classification of Individual Consumption According to Purpose - COICOP) aprobată de către Comisia de statistică a ONU în 1999, precum și cu Clasificarea Europeană a Consumului Individual pe Destinații (ECOICOP 2013).
3 COICOP - Clasificarea Consumului Individual pe Destinații (Classification of Individual Consumption According to Purpose - COICOP).
4 Calcularea indicilor parţiali se elaborează în conformitate cu Metodologia privind calculul indicelui inflaţiei de bază, aprobată prin ordinul comun al Băncii Naţionale a Moldovei şi Biroului Naţional de Statistică N117-07-2203/43, din 30 decembrie 2009.

Precizări metodologice:

Referințe utile, privind IPC în unele state:Baza de date OECD:Comitetul pentru Statistică al CSI (CISSTAT):
   • http://www.cisstat.com
     •  

                                                                     Persoană de contact:
      Şveţ Margareta
      şef al direcţiei statistica preţurilor de consum
      tel: 067 770 834

2021 cifre date evoluția prețurilor indicatori indici parțiali inflația inflația anuală ipc moldova prețuri rata inflației statistica statistici

Distribuie
 • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER