Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna ianuarie 2014

Evoluţia preţurilor de consumîn Republica Moldova în luna ianuarie 20141

Biroul Naţional de Statistică informează că, indicele preţurilor de consum (IPC) în ianuarie 2014 faţă de decembrie 2013 a constituit 100,8%, iar faţă de ianuarie 2013 – 105,1% (informativ: în ianuarie 2013 faţă de decembrie 2012 IPC a marcat 100,9% şi faţă de ianuarie 2012 – 104,7%)2.

Creşterea preţurilor medii de consum cu 0,8 la sută a fost determinată de majorarea  preţurilor la produsele alimentare – cu 1,4 la sută, la mărfurile nealimentare – cu 0,4 la sută şi la tarifele pentru  prestarea serviciilor  populaţiei  – cu 0,3 la sută (Tabelul 1).

În luna ianuarie 2014 au crescut preţurile la unele produse alimentare: struguri proaspeţi – cu 10,0%, legume proaspete – cu 10,0% (în special: ceapă uscată – cu 22,9%, varză – cu 16,6%, roşii – cu 14,1%, morcovi – cu 10,1%, castraveţi – cu 4,1%), cartofi – cu 6,5%, slănină neprelucrată – cu 2,6%, fructe proaspete – cu 2,1%, carne de oi – cu 1,8%, lapte şi produse lactate – cu 1,6% (inclusiv: lapte integral – cu 2,3%, smîntînă şi frişcă – cu 1,8%, brînză din lapte de vacă – cu 1,6%, caşcaval – cu 1,3%), subproduse – cu 1,2%. 

Totodată, în perioada de raport au scăzut preţurile la: zahăr tos şi ulei vegetal – cu  1,8% şi respectiv 1,7%.

La mărfurile nealimentare în luna ianuarie a fost marcată majorarea preţurilor la: obiecte de sanitărie şi igienă – cu 2,3%, aparate foto şi de filmat – cu 2,0%, automobile – cu 1,7%, instrumente pentru igiena personală – cu 1,6%, utilaj mecanic de uz casnic – cu 1,1%, ediţii tipărite – cu 1,0%, medicamente – cu 0,7%, confecţii, carburanţi şi cărbune de pămînt – cu cîte 0,1%, ţigări – cu 1,7%.

Concomitent, în perioada de analiză au scăzut preţurile la: îmbrăcăminte din blănuri pentru bărbaţi – cu 1,2%, costume de baie pentru femei, cizme de iarnă, costume sportive pentru femei şi bărbaţi, articole pentru acoperirea capului pentru femei, DVD-pleyere, ventilatoare  – de la 0,1% pînă la 0,6%.

La serviciile  prestate populaţiei în luna ianuarie 2014 a fost înregistrată majorarea tarifelor medii lunare la: poliţa de asigurare medicală obligatorie – cu 22,2%, plata pentru chiria în cămine studenţeşti – cu 2,9%, serviciile taximetrelor – cu 2,4%, serviciile transportului feroviar internaţional – cu 2,0%, serviciile legate de alimentaţia publică în ospătării şi restaurante – cu 1,9% şi respectiv 1,3%, plata pentru închirierea apartamentelor – cu 1,4%, serviciile transportului aerian – cu 0,6%.

În luna de analiză s-au redus tarifele pentru întreţinerea copiilor la creşe şi grădiniţe – cu 0,1%.

Tabelul 1.  Rata  inflaţiei în ianuarie 2014                                   

Mărfuri şi servicii

Coeficient de ponderare (în decimile)

Ianuarie 2014 în% faţă de:

Informativ: ianuarie 2013 în% faţă de:

Decembrie 2013

Ianuarie 2013

Decembrie 2012

Ianuarie 2012

TOTAL

10000

0,8

5,1

0,9

4,7

Produse alimentare

3716

1,4

7,3

1,7

6,8

Pîine

298

0,1

2,6

0,6

4,3

Legume proaspete

313

10,0

14,2

11,3

33,1

Fructe proaspete

120

2,1

-0,8

0,6

11,6

Carne, preparate şi conserve din carne

757

0,4

5,1

0,3

8,1

Lapte şi produse lactate

488

1,6

8,9

1,1

5,5

Zahăr

79

-1,8

1,1

0,8

4,9

Ouă

77

-1,1

11,4

0,3

30,1

Ulei vegetal

109

-1,7

-5,3

-1,1

6,8

Mărfuri nealimentare

3702

0,4

4,6

0,4

4,0

Confecţii

560

0,1

5,7

0,5

4,7

Încălţăminte

390

-0,1

5,2

0,3

3,7

Medicamente

440

0,7

4,7

0,3

1,8

Combustibili

602

0,1

3,1

0,4

5,7

Materiale de construcţie

146

0,2

4,6

0,3

3,1

Servicii

2582

0,3

2,7

0,5

3,1

Servicii comunal-locative

1205

0,2

1,1

0,6

3,7

Apă potabilă şi canalizare

92

0,0

4,9

1,9

10,0

Energie electrică

444

0,0

0,0

0,0

7,3

Gaze naturale prin reţea

308

0,0

0,0

1,8

1,8

Încălzire centralizată

183

0,0

0,0

0,0

0,0

Transportul de pasageri

232

0,3

15,9

0,2

1,7

Alimentaţia publică

188

1,4

3,7

1,0

4,3

Indicii parţiali3, calculaţi prin excluderea din IPC a anumitor componente, se prezintă astfel:

Indicator

Ianuarie 2014 în % faţă de:

Decembrie 2013

Ianuarie 2013

Total IPC

100,8

105,1

Total IPC exclusiv produse alimentare şi băuturi, combustibili, produse şi servicii cu preţuri reglementate

100,6

104,8

Total IPC exclusiv produse alimentare şi băuturi

100,4

103,7

Total IPC exclusiv produse şi servicii cu preţuri reglementate

101,0

106,0

Total IPC exclusiv combustibili

100,8

105,2

Indicele preţurilor la produse alimentare şi băuturi

101,4

107,3

Indicele preţurilor la produse şi servicii reglementate

100,2

102,8

Indicele preţurilor la combustibili

100,1

103,1

Indicele preţurilor la produse alimentare şi băuturi, combustibili, produse şi servicii cu preţuri reglementate

100,9

105,3

Note:

1 Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stîngă ale Nistrului şi mun. Bender.
2 În conformitate cu metodologia de calcul a IPC, anual se modifică coeficienţii de ponderare, în baza structurii cheltuielilor băneşti ale populaţiei conform datelor cercetării bugetelor gospodăriilor casnice în anul t-2 ajustaţi la structura cheltuielilor de la Conturi Naţionale (ved. metadatele de referinţă https://statistica.gov.md/files/files/Metadate/IPC.pdf ). Trecerea la coeficienţii de ponderare noi a fost efectuată în luna ianuarie a.c (pentru calcularea IPC ianuarie 2014).   
3 Calcularea indicilor parţiali a fost efectuată în conformitate cu „ Metodologia privind calculul indicelui inflaţiei de bază”, aprobată prin ordinul comun al Băncii Naţionale a Moldovei şi Biroului Naţional de Statistică N117-07-2203/43 din 30 decembrie 2009 (metodologia poate fi accesată pe site-ul  BNS la următoarea adresă: /pageview.php?l=ro&idc=302&id=2264)

Persoană de contact:
Şveţ Margareta
şef al direcţiei statistica preţurilor
tel.0 22 40 31 11


Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER