Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna iulie 2011

Evoluţia preţurilor de consumîn Republica Moldova în luna iulie 20111

Biroul Naţional de Statistică informează, că indicele preţurilor de consum (IPC) în iulie faţă de iunie 2011 a constituit 99,9%, iar faţă de iulie  2010 – 108,3% (informativ: în iulie 2010 faţă de iunie 2010 IPC a marcat 99,4% şi faţă de iulie 2009 –107,6%). De la începutul anului (în luna iulie a.c. faţă de decembrie 2010) preţurile de consum  s-au majorat cu 4,9 la sută.

Scăderea preţurilor medii de consum în iulie faţă de iunie a.c. cu 0,1 la sută a fost determinată de micşorarea preţurilor la produsele alimentare cu 0,9 la sută şi de creşterea preţurilor  la produsele nealimentare cu 0,4 la sută şi atarifelor pentru  prestarea serviciilor  populaţiei cu 0,1 la sută  (tabelul 1).

În luna iulie cu apariţia mare pe piaţa de consum a zarzavaturilor de sezon şi temperaturile caniculare au dus la o scădere considerabilă a preţurilor la: legume proaspete cu 15,2% (inclusiv:  sfeclă de masă  - cu 46,2%, roşii – cu 38,8%, castraveţi – cu 33,2%, morcov  - cu 27,5%),  cartofi timpurii – cu14,3%, pepeni verzi şi galbeni – cu 10,8% , fructe proaspete – cu 0,9% (inclusiv: caise, vişine şi prune timpurii – cu cîte 6,3%). În perioada de analiză au crescut preţurile la : ouă dietetice – cu 48,7%, zahăr – cu 2,9%, băuturi alcoolice tari cu – 2,6%, apă minerală şi carne de porc  – cu cîte  1,2%.

În perioada de raport la majoritatea produselor nealimentare preţurile au rămas constante. Au crescut preţurile la: materiale pentru construcţie – cu 2,4%, articole de tutungerie, scaune şi aparate pentru înregistrarea sunetelor  – cu cîte 1,7%. Totodată, au scăzut preţurile la: carburanţi pentru transportul auto – cu 0,2%, confecţii, aparate pentru prelucrarea informaţiei, aparate de telefonie mobilă şi la unele articole electrocasnice – cu cîte 0,3%.

La serviciile  prestate populaţiei în luna de raport a fost înregistrată o majorare  a tarifelor la:    transportul feroviar de pasageri interstatal – cu 4,3% şi pentru serviciile foto   – cu 9,0%.

Tabelul 1: Rata  inflaţiei în iulie  2011

Mărfuri şi servicii

Coeficientul de ponderare (în decimile)

Iulie 2011(+/-) faţă de:

Informativ:Iulie 2010(+/-) faţă de:

Iunie 2011

Decembrie 2010

Iulie 2010

Iunie 2010

Decembrie 2009

Iulie 2009

TOTAL

10000

- 0,1

4,9

8,3

- 0,6

4,7

7,6

Mărfuri alimentare

3405

- 0,9

5,5

11,4

- 1,9

1,4

5,8

Pîine

271

0,8

6,1

8,9

0,3

1,7

2,4

Legume

323

-15,2

-4,8

11,1

-15,8

-6,7

20,1

Fructe

79

- 0,9

18,0

7,4

-5,4

18,1

8,1

Carne, preparate şi conserve din carne

705

0,5

2,0

3,9

-0,1

-2,6

-2,5

Lapte şi produse lactate

415

0,2

4,7

13,1

0,1

2,6

8,1

Zahăr

106

2,9

33,1

16,9

-0,4

25,4

60,8

Ouă

54

48,7

-10,0

54,9

16,7

- 41,7

-23,9

Ulei vegetal

94

0,0

5,3

33,2

0,4

12,0

14,6

Mărfuri nealimentare

3709

0,4

2,4

5,6

- 0,1

4,4

7,1

Confecţii

655

-0,2

-0,5

3,3

- 0,3

-0,4

2,3

Încălţăminte

434

0,1

1,9

5,7

- 0,4

-0,6

-0,1

Medicamente

537

0,7

-2,6

-4,5

- 2,0

7,6

16,7

Combustibili

640

0,0

4,5

14,6

1,2

14,0

17,1

Materiale de construcţie

281

2,4

11,6

13,9

0,2

1,1

1,6

Servicii

2886

0,1

7,2

7,6

0,3

9,3

10,6

Servicii comunal-locative:

1296

0,0

12,3

12,5

0,0

18,8

17,5

          Apeduct şi canalizare

106

0,0

4,1

4,1

0,0

1,7

13,1

       Energie electrică

461

0,0

10,3

10,3

0,0

20,4

21,4

       Gaze naturale prin conducte centralizate

337

0,0

14,6

14,6

0,0

26,2

13,4

        Încălzire centralizată

188

0,0

27,0

27,0

0,0

25,3

25,3

Transportul de pasageri

272

0,2

1,2

1,3

0,0

3,4

12,6

Alimentaţia publică

253

0,3

9,2

12,4

0,2

6,5

9,4

Indicii parţiali2, calculaţi prin excluderea din IPC a anumitor componente, se prezintă astfel:

Indicator

Iulie 2011 în % faţă de:

Iunie 2011

Decembrie 2010

Iulie 2010

Total IPC

99,9

104,9

108,3

Total IPC exclusiv produse alimentare şi băuturi, combustibili, produse şi servicii cu preţuri reglementate

100,4

102,4

104,0

Total IPC exclusiv produse alimentare şi băuturi

100,3

104,5

106,6

Total IPC exclusiv produse şi servicii cu preţuri reglementate

99,8

103,8

107,8

Total IPC exclusiv combustibili

99,8

104,9

107,9

Note:

1 Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender
2 Calcularea indicilor parţiali a fost efectuată în conformitate cu „ Metodologia privind calculul indicelui inflaţiei de bază”, aprobată prin ordinul comun al Băncii Naţionale a Moldovei şi Biroului Naţional de Statistică N117-07-2203/43 din 30 decembrie 2009 (metodologia poate fi accesată pe site-ul  BNS la următoarea adresă: /pageview.php?l=ro&idc=302&id=2264).

Persoană de contact:
Ana Cucereavîi
şefa direcţiei statistica preţurilor
tel. 40 31 11


Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER