Evoluția preţurilor de consum în Republica Moldova în luna martie 20231

Inflația lunară

Biroul Naţional de Statistică informează că, preţurile medii de consum în luna martie 2023 faţă de luna februarie 2023 au crescut cu 0,8% (informativ: față de martie 2022 au crescut cu 4,1%) (ved. Tabelul 1, Figura 2). Creșterea preţurilor medii de consum a fost determinată de majorarea prețurilor la:

  • produsele alimentare cu 1,1%, contribuind la creșterea prețurilor medii de consum cu 0,4%;
  • serviciile prestate populației cu 2,1%, contribuind la majorarea prețurilor medii de consum cu 0,5%.

Totodată, prețurile la mărfurile nealimentare în luna martie 2023 s-au diminuat în medie cu 0,2%, contribuind la atenuarea creșterii prețurilor medii de consum cu cca 0,1%.

În luna martie 2023 faţă de februarie 2023, din produsele alimentare, creșteri mai accentuate a prețurilor medii de consum au fost marcate la legume – cu 11,8% (inclusiv la: castraveți – cu 36,1%, ceapă – cu 19,9%, dovlecei și ardei gras – 18,4%, roșii și varză – cu câte cca 10%).

Totodată, în perioada de analiză au fost înregistrate reduceri de preţ la ouă de găină cu 12,0% și ulei vegetal cu 0,5%.

La mărfurile nealimentare,  în perioada raportată prețurile medii la combustibili și carburanți s-au diminuat cu 2,1% (inclusiv la: motorină – cu 5,1%, cărbune de pământ – cu 3,0%, gaz lichefiat – cu 2,3%, benzină – cu 1,7%). Totodată, au crescut prețurile medii la medicamente cu 1,1%, materiale de construcție – cu 0,6%, încălțăminte – cu 0,4%.

Prețurile medii la serviciile prestate populației în luna martie anul curent față de, februarie 2023 s-au majorat cu 2,1%. Majorarea prețurilor la serviciile prestate populației a fost determinată în special de creșterea prețurilor (tarifelor) medii la energia termică2,3 (cu 43,9%), precum și la serviciile de alimentare cu apă potabilă și de canalizare (cu 1,5%).

Inflația anuală

Prețurile medii de consum în luna martie 2023 comparativ cu luna martie 2022 (în ultimele 12 luni) au crescut cu 22,0%, inclusiv la produse alimentare cu 22,2%, mărfuri nealimentare cu 11,9% și servicii prestate populaţiei cu 37,7% (Tabelul 1, Figurile 2 și 3).

Ca urmare a creșterii mai lente a ratei lunare a inflației în martie anul curent (0,8%), comparativ cu rata lunară a inflației din martie 2022 (4,1%), rata anuală a inflației în martie 2023 (22,0%) s-a micșorat cu 3,9 puncte procentuale față de nivelul înregistrat în februarie 2023 comparativ cu februarie 2022 (25,9%). Astfel, a fost marcată reducerea în continuare a ratei inflației anuale, înregistrată începând cu luna noiembrie a anului 2022.

Tabelul 1. Rata inflaţiei în luna martie 20234

Mărfuri şi servicii

Coeficientul de ponderare
(în decimile)

Martie 2023, în % faţă de:

Martie 2023 față de februarie 2023:
gradul de influență (+/-) asupra IPC, %

februarie
2023

decembrie
2022

martie 2022

Total

10000

0,81

2,23

21,98

0,81

  Produse alimentare

3669

1,08

3,35

22,19

0,40

Pâine

176

0,13

2,03

22,13

0,00

Legume

305

11,76

31,18

51,61

0,36

Fructe

324

0,13

3,78

31,84

0,00

Carne, preparate şi conserve din carne

738

-0,07

-0,04

14,20

0,00

Lapte şi produse lactate

461

0,20

1,85

14,98

0,01

Zahăr

55

0,41

2,19

47,14

0,00

Ouă

58

-11,95

-27,61

22,95

-0,07

Ulei vegetal

72

-0,45

-1,96

-0,58

0,00

  Mărfuri nealimentare

3932

-0,23

0,62

11,93

-0,09

Confecții

469

0,33

0,60

10,71

0,02

Încălțăminte

225

0,41

0,27

12,37

0,01

Medicamente

387

1,07

0,11

5,98

0,04

Combustibili și carburanți

592

-2,11

-1,78

5,77

-0,12

Materiale de construcţie

103

0,57

1,71

15,42

0,01

  Servicii

2399

2,12

3,14

37,67

0,51

Servicii comunal-locative

822

5,59

8,80

96,91

0,46

  Apă potabilă şi de canalizare

85

1,50

12,15

12,92

0,01

  Energie electrică

290

0,00

-23,14

106,50

0,00

  Gaze naturale prin reţea

201

-2,76

13,19

57,65

-0,06

  Încălzire centralizată

99

43,90

79,71

98,60

0,43

Transportul de pasageri

182

-0,23

-0,95

32,39

0,00

Alimentaţia publică

276

0,07

1,36

15,38

0,00

Descarcă datele în format .xlsx

Expunerea grafică a gradului de influență a modificării preţurilor medii pe principalele grupe de mărfuri și servicii asupra creșterii IPC în luna martie 2023 faţă de luna februarie 2023 este prezentată în Figura 1.

Descarcă datele în format .xlsx

Dinamica indicilor lunari și anuali ai preţurilor de consum este prezentată în Figura 2.

Descarcă datele în format .xlsx

Expunerea grafică a IPC lunari, pe grupe majore, înregistrați în perioada ianuarie 2022-martie 2023, calculați față de luna respectivă a anului precedent este prezentată în Figura 3.

Descarcă datele în format .xlsx

Datele privind IPC pentru mărfuri și servicii, la nivel de diviziuni, în corespundere cu clasificatorul internațional COICOP9, sunt prezentate în Tabelul 2.

Tabelul 2. IPC în martie 2023, pe diviziuni de mărfuri și servicii, conform clasificatorului COICOP10

Diviziunea

Denumirea

Coeficientul de ponderare

Martie 2023, în % faţă de:

Martie 2023 față de februarie 2023:
gradul de influență (+/-) asupra IPC, %

februarie
2023

decembrie
2022

martie
2022

 

Total IPC

10000

100,81

102,23

121,98

0,81

01

Produse alimentare și băuturi nealcoolice

3504

101,06

103,34

122,43

0,37

02

Băuturi alcoolice și tutun

355

101,20

106,69

118,08

0,04

03

Îmbrăcăminte și încălțăminte

887

100,45

100,64

111,24

0,04

04

Locuință, apă, electricitate, gaze și alți combustibili

1190

103,73

105,54

169,90

0,44

05

Articole de mobilier, echipamente de uz casnic și întreținerea curentă a locuinței

864

100,72

101,88

114,39

0,06

06

Sănătate

728

100,66

100,16

105,28

0,05

07

Transport11

996

97,36

97,97

112,71

-0,26

08

Telecomunicație12

452

99,97

99,89

103,68

0,00

09

Recreere și cultură

274

101,40

97,13

110,80

0,04

10

Educație

116

100,00

106,16

122,35

0,00

11

Restaurante și hoteluri

278

100,07

101,37

115,56

0,00

12

Diverse produse și servicii

357

100,78

103,03

116,72

0,03

Descarcă datele în format .xlsx

Indicii parțiali

Indicii parțiali, calculați prin excluderea din IPC a anumitor componente, sunt prezentați în Tabelul 3.

Tabelul 3. Indicii parţiali13 ai prețurilor de consum în martie 2023

Denumirea indicatorilor

Martie 2023, în % faţă de:

februarie 2023

decembrie 2022

martie 2022

Total IPC

100,81

102,23

121,98

Total IPC, exclusiv produse alimentare şi băuturi, combustibili și carburanți, produse şi servicii cu preţuri reglementate

100,07

100,96

113,38

Total IPC, exclusiv produse alimentare şi băuturi

100,66

101,57

121,81

Total IPC, exclusiv produse şi servicii cu preţuri reglementate

100,36

101,81

116,68

Total IPC,,exclusiv combustibili și carburanți

101,00

102,48

123,00

Indicele preţurilor la produse alimentare şi băuturi

101,08

103,35

122,19

Indicele preţurilor la produse şi servicii reglementate

103,19

104,39

150,92

Indicele preţurilor la combustibili și carburanți

97,89

98,22

105,77

Indicele preţurilor la produse alimentare şi băuturi, combustibili și carburanți, produse şi servicii cu preţuri reglementate

101,33

103,12

128,21

Descarcă datele în format .xlsx

IPC în profil teritorial

Datele privind IPC în profil teritorial pentru lunile ianuarie-martie 2023 față de luna precedentă și luna corespunzătoare a anului precedent sunt prezentate în Tabelul 4.

Tabelul 4. IPC lunari, în ianuarie-martie 2023, pe regiuni statistice

Luna

În % faţă de luna precedentă

În % faţă de luna corespunzătoare a anului precedent

Total IPC

Nord

Centru

Sud

Chişinău

Total IPC

Nord

Centru

Sud

Chişinău

Ianuarie

100,45

99,94

99,44

99,88

101,67

127,31

126,03

123,01

130,92

129,82

Februarie

100,95

100,94

101,15

101,22

100,72

125,91

125,19

121,79

129,95

127,79

Martie

100,81

100,73

100,27

100,58

101,32

121,98

120,87

116,78

125,57

125,05

Descarcă datele în format .xlsx

Comparații internaționale privind inflația lunară

Datele preliminare disponibile14 privind rata lunară a inflației pentru luna martie anul curent în unele țări din regiune sunt prezentate în Figura 4.


Descarcă datele în format .xlsx

Astfel, inflația în luna martie 2023 față de luna februarie 2023 în Republica Moldova (0,8%) a fost sub nivelul inflației înregistrate în Turcia (2,3%), Portugalia (1,7%), Polonia (1,1%), Cipru (1,0%), la același nivel al inflației înregistrate în Germania, Franța și Croația, depășind, totodată, nivelul inflației marcate în alte țări analizate: Islanda și Belgia (câte 0,6%), Spania și Austria (câte 0,4%), Luxemburg (0,3%), Elveția (0,2%).

Anexe:

Nota informativă privind Evoluția preţurilor de consum din luna aprilie 2023 va fi diseminată pe data de 11 mai 2023.

Note:

1 Informația este prezentată fără datele raioanelor din partea stângă a Nistrului şi mun. Bender.
2 La estimarea tarifelor medii efective pentru furnizarea energiei termice s-a ținut cont de:

  • majorarea tarifelor reglementate de furnizare a energiei termice intrate în vigoare din 02 martie 2023;
  • compensațiile acordate de către Guvern pentru achitarea facturilor la energie consumatorilor casnici (vedeți și nota ce urmează).

3 Conform Metodologiei de calcul a Indicelui Prețurilor de Consum, pentru mărfurile şi serviciile oferite şi parțial achitate de stat (e.g. în cazul subvențiilor pe produse) se includ în IPC plăţile efective per unitate de produs sau serviciu suportate de consumatori și nu plăţile totale per unitate pentru aceste mărfuri sau servicii prestate de furnizori. Astfel, în calculul IPC, la estimarea prețurilor/tarifelor medii efective pentru furnizarea gazelor naturale, energiei electrice și termice pentru consumatorii casnici se ține cont de compensațiile acordate de către Guvern pentru achitarea facturilor la energie pentru consumatorii casnici, în corespundere cu Legea nr. 241/2022 privind Fondul de reducere a vulnerabilității energetice, precum și Hotărârile Guvernului nr. 704/2022 și nr. 814/2022. Astfel, estimarea preliminară a prețurilor/tarifelor efective la resurse în luna de referință (ținând cont de compensații) este efectuată pe baza informațiilor disponibile la data elaborării calculelor IPC. La elaborarea datelor privind IPC în lunile ce urmează se iau în considerare date disponibile noi privind furnizarea resurselor energetice (inclusiv eventualele recalculări efectuate în factură de către operatori/furnizori). Respectiv, la elaborarea calculelor vizând IPC pentru luna martie 2023 s-a ținut cont de datele disponibile privind compensațiile acordate pentru achitarea facturilor la energie consumatorilor casnici pentru luna februarie 2023, prezentate de Ministerul Muncii și Protecției Sociale (pe baza informației recepționate de la furnizori).
4 Tabelul 1 include informația privind rata inflației pe 3 grupe majore de mărfuri și servicii, precum și pe unele grupe reprezentative, agregate conform clasificării naționale utilizate pentru calcularea IPC:

  • grupa majoră „Produse alimentare” include produse de morărit și panificație, carne, preparate și conserve din carne, pește și conserve din pește, lapte și produse lactate, ouă, grăsimi, fructe proaspete, alte fructe și conserve, legume, cartofi, dulciuri și mirodenii, băuturi nealcoolice, băuturi alcoolice.
  • grupa majoră „Mărfuri nealimentare” include țigări, țesături, confecții, tricotaj, încălțăminte, mobilă, mijloace de transport și piese auto, ediții tipărite, combustibili și carburanți, alte mărfuri.
  • grupa majoră „Servicii” include educație și învățământ, servicii comunal-locative, alimentație publică, sănătate, servicii de reparare auto, servicii de transport, alte servicii.

Informația comparativă privind rata inflaţiei în martie 2022 și martie 2023 este prezentată în Tabelul A1 din anexă.
5 În conformitate cu Metodologia de calcul a Indicelui Prețurilor de Consum, ponderile de cheltuieli sunt estimate aplicând media geometrică a cheltuielilor bănești ale populaţiei conform Cercetării Bugetelor Gospodăriilor Casnice (CBGC) şi datelor privind consumul final al gospodăriilor populaţiei la nivel de clase COICOP din Conturile Naţionale pentru anul „t-2” (cu unele excepții, menționate în metodologia nominalizată). Astfel, începând cu luna ianuarie 2023, calculele IPC sunt realizate cu utilizarea coeficienților de ponderare calculați pe baza datelor pentru anul 2021. 
6Poziția „legume” (în Tabelul1) include legume proaspete, congelate, boboase în stadiul de maturitate biologică, conserve și subproduse din legume și nu include cartofi.
7 Poziția „fructe” (în Tabelul1) include struguri, alte fructe proaspete și nu include: fructe și pomușoare congelate, uscate, nuci, miezuri de fructe și semințe comestibile.
8 Poziția „combustibili și carburanți” (în Tabelul 1) include gaze lichefiate, combustibili solizi (cărbune de pământ, lemne, brichete, peleți etc.), motorină, benzină, alte tipuri de combustibili pentru vehicule particulare, lubrifianți.
9 COICOP - Clasificarea Consumului Individual pe Destinații (Classification of Individual Consumption According to Purpose - COICOP). Secțiunea A ”Cheltuielile de consum individual pe destinații” (diviziunile 1-12) începând cu ianuarie 2021 a fost armonizată la nivelul categoriei (5 cifre) cu Clasificarea Europeană a Consumului Individual pe Destinații (ECOICOP 2013).
10 Tabelul 2 include informația privind coeficienții de ponderare și IPC pe 12 diviziuni COICOP. Informație mai detaliată privind IPC, pe clase de mărfuri și servicii COICOP, este prezentată în anexă (ved. Tabelul A2) la comunicatul de presă.
11 Diviziunea „Transport” (în Tabelul 2), pe lângă serviciile de transport de pasageri, include și cumpărarea de vehicule, piese de schimb și accesorii precum și carburanți.
12 Diviziunea „Telecomunicație” (în Tabelul 2), pe lângă serviciile de telecomunicații, include și echipamentele de telefonie.
13 Calcularea indicilor parțiali se elaborează în conformitate cu Metodologia privind calculul indicelui inflației de bază, aprobată prin ordinul comun al Băncii Naţionale a Moldovei şi Biroului Naţional de Statistică nr. 117-07-2203/43 din 30 decembrie 2009, cu modificările și completările ulterioare.
14 Sursa datelor referitor la rata inflației în alte state: https://tradingeconomics.com/country-list/inflation-rate-mom?continent=europe

Precizări metodologice:

Rata lunară a inflaţiei (inflația lunară) reprezintă creşterea preţurilor de consum într-o lună faţă de luna precedentă.

Rata anuală a inflaţiei (inflația anuală) reprezintă creşterea preţurilor de consum într-o lună din anul curent, faţă de aceeaşi lună a anului precedent.

Rata medie anuală a inflaţiei (inflația medie anuală)reprezintă creşterea medie a preţurilor de consum într-un an faţă de anul precedent. Această rată se calculează ca un raport între ultimele douăsprezece luni și cele douăsprezece luni anterioare corespunzătoare.

Mai multe detalii pot fi obținute în:

Informații relevante:

Referințe utile, privind IPC în unele state:

Baza de date Eurostat:

Baza de date OECD:

Comitetul pentru Statistică al CSI (CISSTAT):

2021 2022 2022/2021 2022/2023 2023/2022 date economie evoluția prețurilor grupe de mărfuri indicii prețurilor indici parțiali inflația inflația anuală inflaţie ipc marfuri moldova pret preţ prețuri rata inflației serie ajustată statistica statistici

Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER