Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna noiembrie 2020

Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna noiembrie 20201

Biroul Naţional de Statistică informează că în luna noiembrie 2020 inflaţia anuală (pentru ultimele 12 luni) a constituit 0,93%, inclusiv la produse alimentare 2,72%, mărfuri nealimentare (-0,22%) și servicii prestate populaţiei (-0,18%).

Preţurile medii de consum în luna noiembrie faţă de luna octombrie 2020 au crescut cu 0,16% (informativ: în luna noiembrie 2019 faţă de octombrie 2019 acestea au crescut cu 0,78%). Creșterea preţurilor medii de consum a fost determinată de creșterea preţurilor la produse alimentare cu 0,70 la sută și la mărfurile nealimentare cu 0,23 (Tabelul 1).

Prețurile medii de consum în luna noiembrie 2020 față de decembrie 2019 au crescut cu 0,07 la sută (informativ: în noiembrie 2019 față de decembrie 2018 acestea s-au majorat cu 6,62 la sută). Majorarea prețurilor medii de consum în unsprezece luni ale anului 2020 a fost determinată în principal de creșterea prețurilor la produsele alimentare (cu 1,14 la sută).

În luna noiembrie faţă de luna octombrie 2020au crescut preţurile la următoarele produse alimentare: vinete – cu 43,4%, tomate – cu 30,6%, struguri prospeți – cu 22,5%, castraveți – cu 18,5%,  ouă de găină – cu 17,6%,  ardei dulci – cu 13,2%, fructe de livadă sâmburoase – cu 5,2%, ulei de floarea soarelui – cu 3,7%, miere de albine – cu câte 0,9%, carne de oi – cu 0,8%, orez – cu 0,7%,  lapte și produse lactate – cu 0,6% (în special: brânză din lapte de vacă – cu 0,9%, smântână – cu 0,7%, lapte integral – cu 0,4%), crupe și pâine din secară – cu câte 0,4%, pâine din făină de grâu – cu 0,3%, carne de bovine, afumături, paste făinoase, bomboane – cu câte 0,2%.

Totodată, în perioada de raport au fost înregistrate reduceri de  preţuri la: varză – cu 11,2%, ceapă uscată – cu 7,8%, morcovi – cu 5,9%, fructe proaspete – cu 4,3% (în special: citrice – cu 19,5%, fructe exotice – cu 7,9), usturoi – cu 2,7%, sfeclă roșie – 1,8%, carne de porc – 1,1%, ciuperci – 1,0%, carne de pasăre – cu 0,3%.

În luna noiembrie față de octombrie 2020, preţurile la mărfurile nealimentareaucrescut cu 0,23%. Au fost înregistrate creșteri de preț mai accentuate (până la 3,2%) la îmbrăcăminte și încălțăminte de iarnă, lemne pentru foc, medicamente, autoturisme, detergenți, obiecte de sanitărie și igienă. Concomitent, în luna noiembrie în comparație cu octombrie 2020 au fost înregistrate unele reduceri de preț – la pantofi pentru bărbați și femei, frigidere și congelatoare, mașini de spălat rufe, televizoare, plite electrice, unelte de muncă electrice,  mărfuri chimice de uz casnic, cărbune de pământ – până la 2,3%.

Pentru serviciile prestate populaţiei, în luna noiembrie faţă de luna octombrie 2020, a fost înregistrată micșorarea tarifelor la: gaz furnizat prin rețea pentru consumatorii casnici – cu 10,2%, serviciile de turism peste hotarele țării – cu 2,1%, serviciile transportului aerian de pasageri – cu 0,7%, întreținerea copiilor în creșe și grădinițe – cu 0,5%. În perioada de raport față de luna octombrie 2020 au fost înregistrate creșteri de preț la serviciile de turism pe teritoriul țării – cu 1,7%, servicii medicale contra plată și serviciile hoteliere – cu 1,2%, servicii rituale – cu 0,8%, închirierea apartamentelor – cu 0,7%, tratarea spitalizată – cu 0,6%.

Tabelul 1.Rata inflaţiei în luna noiembrie 2020

Mărfuri şi servicii

Coeficientul de ponderare
(decimile)2

Noiembrie 2020, în % faţă de:

Informativ:
Noiembrie 2019, în % faţă de:

Octombrie
2020

Decembrie 2019

Noiembrie
2019

Octombrie
2019

Decembrie 2018

Noiembrie
2018

Total

10000

0,16

0,07

0,93

0,78

6,62

7,14

  Produse alimentare

3840

0,70

1,14

2,72

1,90

10,64

11,85

Pâine

267

0,28

3,02

3,62

0,36

1,85

1,90

Legume

370

6,19

-7,02

-1,73

8,84

13,59

21,10

Fructe

294

-4,28

4,46

9,80

6,60

45,00

49,15

Carne, preparate şi conserve din carne

833

-0,25

-0,58

-0,27

0,19

6,24

6,24

Lapte şi produse lactate

513

0,63

3,89

5,81

0,98

5,95

6,57

Zahăr

63

0,13

4,19

4,42

-0,54

1,39

3,90

Ouă

55

17,55

10,03

20,70

12.10

25,12

30,93

Ulei vegetal

63

3,66

14,75

15,07

-0,02

0,21

0,32

  Mărfuri nealimentare

3639

0,23

-0,86

-0,22

0.08

4,49

4,57

Confecții

506

0,24

0,00

0,61

0,40

5,60

5,73

Încălțăminte

270

-0,06

0,29

0,53

0,61

4,63

4,65

Medicamente

376

0,11

0,94

0,73

-0,38

0,45

0,22

Combustibili

601

0,06

-9,72

-9,37

-0,06

-1,60

-1,32

Materiale de construcţie

107

-0,07

0,89

1,12

0,22

2,30

2,33

  Servicii

2521

-0,75

-0,25

-0,18

0,01

3,44

3,54

Servicii comunal-locative

962

-2,05

-4,69

-4,67

-0,07

4,19

4,30

Apă potabilă şi canalizare

103

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Energie electrică

376

0,00

-8,18

-8,18

0,00

10,04

10,04

Gaze naturale prin reţea

199

-10,17

-10,17

-10,17

0,00

0,00

0,00

Încălzire centralizată

143

0,00

-0,15

-0,15

0,00

0,00

0,00

Transportul de pasageri

220

-0,06

9,82

9,24

-0,28

1,33

1,86

Alimentaţia publică

255

0,18

1,85

2,65

0,52

5,39

5,54

Preţurile de consum în luna noiembrie 2020, comparativ cu luna noiembrie 2019, au înregistrat o tendinţă de creştere cu 0,93 la sută, pe când în luna noiembrie 2019 faţă de luna noiembrie 2018 – cu 7,14 la sută.

Dinamica prețurilor pe principalele grupe de mărfuri și servicii, în corespundere cu clasificatorul internațional COICOP3, este prezentată în Tabelul 2.

Tabelul 2. Indicii Preţurilor de Consum pe grupe principale de mărfuri și servicii, conform clasificatorului COICOP

Grupa

Denumirea grupei

Noiembrie 2020 în % faţă de:

Octombrie
 2020

Decembrie 2019

Noiembrie
2019

 

Total IPC

100,16

100,07

100,93

01

Produse alimentare şi băuturi nealcoolice

100,72

101,09

102,72

02

Băuturi alcoolice şi tutun

100,03

101,67

102,32

03

Îmbrăcăminte şi încălţăminte

100,14

100,30

100,78

04

Întreţinerea locuinţei

98,61

96,35

96,52

05

Înzestrarea apartamentului

99,91

100,38

100,98

06

Ocrotirea sănătăţii

100,28

101,21

101,07

07

Transportul

100,74

98,17

99,03

08

Servicii de telecomunicaţie

99,98

99,94

99,92

09

Cultură şi odihnă

99,95

100,46

101,30

10

Studii

100,00

103,91

103,91

11

Hoteluri, cafenele şi restaurante

100,18

101,92

102,62

12

Alte cheltuieli pentru mărfuri şi servicii

99,99

101,89

102,61

Indicii parțiali, calculați prin excluderea din IPC a anumitor componente, sunt prezentați în Tabelul 3.

Tabelul 3.Indicii parţiali4 ai prețurilor de consum în noiembrie 2020

Denumirea indicatorilor

Noiembrie 2020 în % faţă de:

Octombrie
2020

Decembrie
2019

Noiembrie
2019

Total IPC

100,16

100,07

100,93

Total IPC, exclusiv produse alimentare şi băuturi, combustibili, produse şi servicii cu preţuri reglementate

100,23

101,40

102,15

Total IPC, exclusiv produse alimentare şi băuturi alcoolice

99,83

99,39

99,80

Total IPC, exclusiv produse şi servicii cu preţuri reglementate

100,45

100,40

101,54

Total IPC,, exclusiv combustibili

100,17

100,72

101,61

Indicele preţurilor la produse alimentare şi băuturi alcoolice

100,70

101,14

102,72

Indicele preţurilor la produse şi servicii reglementate

99,13

98,86

98,77

Indicele preţurilor la combustibili

100,06

90,28

90,63

Indicele preţurilor la produse alimentare şi băuturi, combustibili, produse şi servicii cu preţuri reglementate

100,13

99,38

100,30

Datele privind dinamica prețurilor de consum în profil teritorial și per total, pentru unsprezece luni ale anului 2020, sunt prezentate în Tabelul 4. Rezultatele indicate reflectă indicii de preț calculați în fiecare lună a anului curent față de lunile premergătoare, precum și față de lunile corespunzătoare ale anului precedent.

Tabelul 4. Indicii Preţurilor de Consum lunari în ianuarie-noiembrie 2020, pe regiuni statistice și per total

Luna

În % faţă de luna precedentă

În % faţă de luna corespunzătoare a anului precedent

Total IPC

Nord

Centru

Sud

Chişinău

Total IPC

Nord

Centru

Sud

Chişinău

Ianuarie

100,63

100,51

100,91

100,66

100,51

106,85

106,46

106,04

106,44

107,75

Februarie

99,98

99,95

99,91

100,14

99,97

106,41

106,03

105,73

106,13

107,18

Martie

100,09

99,95

100,15

100,21

100,10

105,94

105,43

105,51

105,88

106,54

Aprilie

100,17

100,13

100,17

100,37

100,10

105,25

104,89

105,09

105,64

105,41

Mai

100,22

100,23

100,14

100,14

100,29

104,05

103,86

103,59

104,33

104,34

Iunie

99,99

99,90

99,99

100,09

100,01

104,25

104,11

103,91

104,61

104,41

Iulie

99,77

99,65

99,60

99,64

99,99

104,23

103,93

103,87

104,23

104,66

August

99,22

99,19

99,22

99,31

99,20

103,45

103,15

103,03

103,54

103,88

Septembrie

99,74

99,50

99,98

99,52

99,83

102,32

101,50

102,15

102,56

102,86

Octombrie

100,11

100,32

100,05

99,91

100,10

101,56

100,96

101,53

101,66

101,91

Noiembrie

100,16

100,38

99,93

100,01

100,22

100,93

100,39

100,79

100,76

101,44

Expunerea grafică a IPC lunari înregistrați în noiembrie 2019 – noiembrie 2020, calculați față de luna respectivă a anului precedent, este prezentată în Figura 1.

 

Informația cu privire la rata lunară a inflației în primele unsprezece luni ale anului 2020 este prezentată în Tabelul 5.

Tabelul 5.Rata lunară a inflaţiei în ianuarie-noiembrie 2020 față de luna precedentă și luna decembrie 2019

Luna

În % faţă de luna decembrie 2019

În % faţă de luna precedentă

Total

Produse alimentare

Mărfuri nealimentare

Servicii

Total

Produse alimentare

Mărfuri nealimentare

Servicii

Ianuarie

0,63

0,97

0,19

0,74

0,63

0,97

0,19

0,74

Februarie

0,60

1,35

-0,25

0,70

-0,02

0,38

-0,44

-0,04

Martie

0,70

1,71

-0,44

0,79

0,09

0,35

-0,19

0,09

Aprilie

0,86

2,90

-1,22

0,81

0,17

1,17

-0,79

0,02

Mai

1,08

3,74

-1,52

0,88

0,22

0,82

-0,30

0,06

Iunie

1,07

3,31

-1,31

1,15

-0,01

-0,41

0,22

0,27

Iulie

0,84

2,27

-1,08

1,43

-0,23

-1,01

0,24

0,27

August

0,05

1,11

-1,37

0,48

-0,78

-1,13

-0,30

-0,94

Septembrie

-0,21

0,49

-1,41

0,45

-0,26

-0,61

-0,04

-0,03

Octombrie

-0,09

0,44

-1,09

0,50

0,11

-0,05

0,33

0,05

Noiembrie

0,07

1,14

-0,86

-0,25

0,16

0,70

0,23

-0,75

În Figura 2 este prezentată dinamica IPC în primele unsprezece luni ale anului curent față de luna decembrie a anului precedent.

 

Note:

1 Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender;
2 În conformitate cu metodologia de calcul a IPC, anual se modifică coeficienţii de ponderare, în baza structurii cheltuielilor băneşti ale populaţiei conform datelor cercetării bugetelor gospodăriilor casnice în anul t-2 ajustaţi la consumul final al gospodăriilor populaţiei din Conturi Naţionale (ved. metadatele de referinţă); 
3 COICOP - Clasificarea cheltuielilor pentru consumul individual (en.: Classification of individual consumption by purpose
4 Calcularea indicilor parţiali se elaborează în conformitate cu „Metodologia privind calculul indicelui inflaţiei de bază”, aprobată prin ordinul comun al Băncii Naţionale a Moldovei şi Biroului Naţional de Statistică N117-07-2203/43 din 30 decembrie 2009.

Precizări metodologice:

 

Informații relevante:

 

Referințe utile privind IPC în unele state:

Eurostat:

OECD:

Comitetul pentru Statistică al CSI (CISSTAT):

 

Persoană de contact:
Şveţ Margareta
şef al direcţiei statistica preţurilor de consum
tel.067 770 834

2020 cifre date evoluția prețurilor indicatori indici parțiali inflația inflația anuală ipc moldova prețuri rata inflației statistica statistici

Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER