Evoluția preţurilor producătorului la produsele agricole în ianuarie-septembrie 2021

Untitled Document

Evoluția preţurilor producătorului la produsele agricole în ianuarie-septembrie 20211,2

Biroul Naţional de Statistică informează că indicele preţurilor producătorului (preţurile medii de vânzare de către întreprinderile agricole) la produsele agricole în ianuarie–septembrie 2021 faţă de perioada respectivă a anului 2020 a constituit 117,9% (ved. Tabelul 1).

Tabelul 1. Evoluția indicilor preţurilor producătorului la produsele agricole în ianuarie-septembrie 2017-2021
 faţă de perioada corespunzătoare a anului precedent, %

 

2017

2018

2019

2020

2021

Produse agricole total

100,9

94,9

99,3

115,7

117,9

din care:

 

 

 

 

 

produse vegetale

100,2

94,6

98,4

124,3

117,4

produse animaliere

103,2

96,1

102,5

97,7

119,6

Datele tabelului în format .xlsx

În ianuarie-septembrie 2021 preţurile producătorului la produsele vegetale s-au majorat cu 17,4% față de ianuarie-septembrie 2020. Mai accentuat au crescut preţurile producătorului la soia – cu 57,0%, rapiță – 41,6%, porumb – cu 37,4%, floarea soarelui – cu 34,9%, struguri de soiuri tehnice – cu 32,9%, leguminoase pentru boabe – cu 21,8%, orz – cu 20,3%, grâu – cu 11,5%. În același timp, s–au micșorat preţurile producătorului la culturi bostănoase alimentare – cu 18,7%, fructe sămânțoase – cu 17,1%, legume – cu 11,0%, cartofi – cu 14,2%, secară – cu 11,9%.

La produsele animaliere, în ianuarie-septembrie 2021 față de perioada respectivă a anului 2020, a fost înregistrată majorarea prețurilor producătorului cu 19,6%, inclusiv la ouă alimentare – cu 33,5%, vite și păsări (în masă vie) – cu 19,2% și lapte – cu 5,0%.

Dinamica trimestrială a preţurilor producătorului în comparație cu perioada respectivă din anul precedent este prezentată în Figura 1. Astfel, preţurile producătorului în trimestrul III a.c. față de trimestrul III al anului trecut au crescut cu 15,8%, inclusiv la produsele vegetale – cu 15,4% și la cele animaliere – cu 19,0 %.

Datele graficului în format .xlsx

 

Note:

1 Informația este prezentată fără datele raioanelor din partea stângă a Nistrului și mun. Bender.
2 Datele sunt prezentate pe întreprinderile agricole şi gospodăriile ţărăneşti (de fermier) cu suprafaţa terenurilor agricole de 50 ha şi peste şi reflectă dinamica preţurilor medii reieşind din structura efectivă a vânzărilor produselor agricole realizate de către acestea.

Metodologii statistice:

Informații relevante:

Persoană de contact:
Elena Orlova
şef al Direcţiei statistica agriculturii şi mediului
tel. 067 770 018

2021 cifre date evoluția prețurilor indicatori indicele prețurilor moldova prețurile producătorului produse animaliere produsele agricole produse vegetale statistica statistici

Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER