Evoluţia preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna iulie 2011

Evoluţia preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna iulie 20111

Biroul Naţional de Statistică relatează, că în luna iulie 2011 preţurile în industrie în ansambluau crescut faţă de iunie curent cu 1,1%. În raport cu luna decembrie 2010 preţurile producţiei industriale s-au majorat cu 6,6%, iar faţă de iulie 2010 – cu 8,0%.

Evoluţia indicilor lunari ai  preţurilor producţiei industriale (%)

IPPI_iulie_2011.png

În industria extractivă în iulie 2011 preţurile s-au majorat cu 3,4% faţă de iulie 2010, rămînînd la nivelul celor din iunie curent şi din decembrie 2010.

 În industria prelucrătoare în iulie 2011 preţurile s-au majorat cu 1,3% faţă de iunie curent, cu 6,1% – faţă de decembrie 2010 şi cu 7,8% – faţă de iulie 2010.

În sectorul energetic în iulie 2011 preţurile au rămas la nivelul celor din iunie curent, iar faţă de decembrie 2010 şi faţă de iulie 2010 –  s-au majorat cu cîte 9,6%.

Evoluţia indicilor preţurilor producţiei industriale la nivel de secţiuni CAEM se prezintă astfel:

Tipuri de activităţi

Iulie 2011 în % faţă de:

Informativ: iulie2010în % faţă de decembrie 2009

iunie 2011

decembrie 2010

iulie2010

Total industrie

101,1

106,6

108,0

105,1

inclusiv livrat pe piaţa:   internă

100,7

108,5

109,0

107,1

externă

101,7

103,4

106,3

101,8

Industria extractivă

100,0

100,0

103,4

101,4

inclusiv livrat pe piaţa:   internă

100,3

99,2

101,4

100,0

externă

96,8

107,6

122,1

114,9

Industria prelucrătoare

101,3

106,1

107,8

102,9

inclusiv livrat pe piaţa:   internă

101,0

108,4

109,0

103,8

externă

101,7

103,4

106,2

101,7

Energie electrică şi termică

100,0

109,6

109,6

118,4

Cu referinţă la Principalele Grupe Industriale (conform clasificării UE)2 preţurile au evoluat în felul următor.

În luna iulie comparativ cu luna iunie curent preţurile s-au majorat în industria bunurilor intermediare (exclusiv sectorul energetic) cu 0,6%, în industria bunurilor de capital – cu 0,7%, în industria bunurilor de uz curent – cu 1,6%; în industria bunurilor de folosinţă îndelungată preţurile s-au diminuatcu 0,5%, iar la activităţi şi bunuri legate de energie –  au rămas la nivelul celor din iunie curent.

Comparativ cu luna decembrie 2010 preţurile în luna iulie 2011 s-au majorat în industria bunurilor de folosinţă îndelungată cu 5,7%, în industria bunurilor de uz curent – cu 6,0%, în industria bunurilor intermediare (exclusiv sectorul energetic) – cu 6,1%, în industria bunurilor de capital – cu 6,4%, la activităţi şi bunuri legate de energie – cu 9,6%.

Indicii preţurilor producţiei industriale pe Principalele Grupe Industriale se prezintă în tabelul următor:

Iulie  2011 în % faţă de:

iunie 2011

decembrie 2010

Total industrie

101,1

106,6

inclusiv livrat pe piaţa:   internă

100,7

108,5

externă

101,7

103,4

Industria bunurilor intermediare (excepţie energie)

100,6

106,1

inclusiv livrat pe piaţa:   internă

101,0

106,7

externă

99,3

103,9

Industria bunurilor de capital

100,7

106,4

inclusiv livrat pe piaţa:   internă

99,1

103,8

externă

102,3

108,8

Industria bunurilor de folosinţă îndelungată

99,5

105,7

inclusiv livrat pe piaţa:   internă

100,2

107,5

externă

97,6

100,5

Industria bunurilor de uz curent

101,6

106,0

inclusiv livrat pe piaţa:   internă

101,1

109,2

externă

102,0

103,0

Activităţi şi bunuri legate de energie

100,0

109,6

Note:

1 Datele sunt prezentate fără întreprinderile din partea stîngă a Nistrului şi m. Bender
Sfera de cuprindere a indicelui preţurilor producţiei industriale este reprezentată de ansamblul produselor fabricate şi comercializate (pe piaţa internă şi/sau la export) de către agenţii economici, a căror activitate principală se înscrie în cadrul diviziunilor Clasificatorului Activităţilor din Economia Moldovei (CAEM) – 14-22, 24-29, 31, 33, 36, 40 (nu se includ, în special, serviciile de distribuţie a gazelor şi apei)
La nivel mai detaliat indicii preţurilor producţiei industriale sunt accesibili pe pagina web a Biroului Naţional de Statistică la adresa: /pageview.php?l=ro&idc=335&id=2343
2 Clasificarea Principalelor Grupe Industriale este accesibilă pe pagina WEB a BNS la adresa  /pageview.php?l=ro&idc=385&

Persoana de contact:

Valentina Comarniţchi
şefa direcţiei statistica industriei, energeticii şi construcţiilor
tel. 40 30 55


Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER