Evoluţia preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna octombrie 2013

Evoluţia preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna octombrie 20131

Biroul Naţional de Statistică relatează, că în luna octombrie2013 preţurile producătorului în industrieau înregistrat creşteri cu 0,8%2 faţă de septembrie curent, cu 3,3% faţă de decembrie 2012 şi cu 4,1% − faţă de octombrie 2012.

Evoluţia indicilor lunari ai preţurilor producţiei industriale (%)

În industria extractivă în octombrie2013 preţurile s-au micşorat cu 1,7% faţă de decembrie 2012, totodată au marcat creşteri cu 0,9% faţă de luna septembrie a anului curent şi cu 0,6% faţă de octombrie 2012.

În industria prelucrătoare în luna octombrie2013 preţurile s-au majorat cu 4,1% faţă de decembrie2012, cu 0,9% − faţă de septembrie 2013 şi cu 5,1% − faţă de octombrie 2012.

În sectorul energetic în octombrie 2013 preţurile au înregistrat reduceri faţă de luna decembrie 2012 şi faţă de octombrie 2012 − cu 2,4% şi au rămas la nivelul lunii septembrie a anului curent.

Evoluţia indicilor preţurilor producţiei industriale la nivel de secţiuni CAEM se prezintă astfel:

Octombrie 2013 în % faţă de:

Informativ: octombrie 2012în % faţă de octombrie 2011

septembrie 2013

octombrie 2012

decembrie 2012

Total industrie

100,8

104,1

103,3

105,0

inclusiv livrat pe piaţa:   internă

100,0

101,6

101,1

104,3

externă

102,5

109,9

108,3

106,2

Industria extractivă

100,9

100,6

98,3

110,0

inclusiv livrat pe piaţa:   internă

100,7

99,3

96,9

110,0

externă

103,2

121,2

120,1

108,8

Industria prelucrătoare

100,9

105,1

104,1

104,1

inclusiv livrat pe piaţa:   internă

100,0

102,5

101,9

102,4

externă

102,5

109,9

108,3

106,2

Energie electrică şi termică

100,0

97,6

97,6

109,7

În luna octombrie 2013 preţurile la Principalele Grupe Industriale (conform clasificării UE)3 au evoluat în felul următor: comparativ cu luna septembrie 2013 preţurile s-au majorat în industria bunurilor de capital – cu 1,1%; în industria bunurilor intermediare (exclusiv sectorul energetic) – cu 1,0%; în industria bunurilor de uz curent – cu 0,8%; în industria bunurilor de folosinţă îndelungată –cu 0,7%; iarla activităţile şi bunurile legate de energie preţurile au rămas la nivelul lunii septembrie curent.Comparativ cu luna decembrie 2012 preţurile s-au majorat: în industria bunurilor de capital – cu 8,1%; în industria bunurilor de folosinţă îndelungată – cu 5,4%; în industria bunurilor intermediare (exclusiv sectorul energetic) – cu 4,1%; în industria bunurilor de uz curent – cu 3,5%; iar la activităţi şi bunuri legate de energie preţurile au marcat o descreştere cu 1,8%.

Indicii preţurilor producţiei industriale pe Principalele Grupe Industriale se prezintă în tabelul următor:

Octombrie 2013 în % faţă de:

septembrie 2013

decembrie 2012

Total industrie

100,8

103,3

inclusiv livrat pe piaţa:   internă

100,0

101,0

externă

102,5

108,3

Industria bunurilor intermediare (excepţie energie)

101,0

104,1

inclusiv livrat pe piaţa:   internă

100,3

102,6

externă

103,1

109,2

Industria bunurilor de capital

101,1

108,1

inclusiv livrat pe piaţa:   internă

101,2

109,6

externă

101,0

105,6

Industria bunurilor de folosinţă îndelungată

100,7

105,4

inclusiv livrat pe piaţa:   internă

100,7

103,3

externă

100,8

110,5

Industria bunurilor de uz curent

100,8

103,5

inclusiv livrat pe piaţa:   internă

99,7

100,6

externă

102,5

108,1

Activităţi şi bunuri legate de energie

100,0

98,2

inclusiv livrat pe piaţa:   internă

100,0

97,8

externă

100,0

126,7

Note:

1  Datele sunt prezentate fără întreprinderile din partea stîngă a Nistrului şi m. Bender.
 Sfera de cuprindere a indicelui preţurilor producţiei industriale este reprezentată de ansamblul produselor fabricate şi comercializate (pe piaţa internă şi/sau la export) de către agenţii economici, a căror activitate principală se înscrie în cadrul diviziunilor Clasificatorului Activităţilor din Economia Moldovei (CAEM) – 14-22, 24-29, 31, 33, 36, 40 (nu se includ, în special, serviciile de distribuţie a gazelor şi apei).
 La nivel mai detaliat indicii preţurilor producţiei industriale sunt accesibili pe pagina web a Biroului Naţional de Statistică la adresa:
/pageview.php?l=ro&idc=335&id=2343
2   Indicele poate fi rectificat în luna următoare conform precizărilor parvenite de la întreprinderi
3   Clasificarea Principalelor Grupe Industriale este accesibilă pe pagina WEB a BNS la adresa  
/pageview.php?l=ro&idc=385&

Persoana de contact:
Svetlana Bulgac
şef al direcţiei statistica industriei, energeticii şi construcţiilor
Tel. 0 22 40 30 55


Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER