Frecventarea structurilor de primire turistică colective cu funcțiuni de cazare în ianuarie-septembrie 2021

Frecventarea structurilor de primire turistică 
colective cu funcțiuni de cazare în ianuarie-septembrie 20211

Biroul National de Statistică informează că, în ianuarie-septembrie 2021 structurile de primire turistică colective cu funcțiuni de cazare au fost frecventate de 126,1 mii de turiști, sau de 1,9 ori mai mult față de perioada corespunzătoare a anului precedent, pe fundalul reducerii indicatorului în cauză în ianuarie-septembrie 2020 față de ianuarie-septembrie 2019 cu circa 234,0 mii de turiști, sau de 4,5 ori. Din numărul total de turiști, 81,6 mii (sau 64,7%) au constituit turiștii rezidenți și 44,5 mii (35,3%) - turiștii nerezidenți.

Datele graficului în format .xlsx

Comparativ cu ianuarie-septembrie 2020 numărul turiștilor rezidenți și a celor nerezidenți a crescut respectiv de  1,9 ori. Majorarea numărului de turiști în perioada de raport, în comparație cu perioadă respectivă din anul precedent, se datorează creșterii acestora la hoteluri și moteluri – cu 29,0 mii turiști (+76,3%), structuri de odihnă – cu 14,4 mii turiști (+154,8%), structuri de întremare – cu 7,7 mii turiști (+97,1%) pensiuni turistice și agroturistice – cu 6,1 mii turiști (+69,9%), tabere de vacanță – cu 2,5 mii turiști (de 14,2 ori).

Tabelul 1. Numărul de turişti cazaţi în structurile de primire turistică colective
în ianuarie-septembrie 2021
 

Ianuarie-septembrie 2021

Ianuarie-septembrie 2021 în % faţă de ianuarie-septembrie 2020

Informativ:
 
Ianuarie-septembrie 2020 în % faţă de ianuarie-septembrie 2019

turişti

din care, nerezidenţi

turişti

din care, nerezidenţi

turişti

din care, nerezidenţi

Total

126 075

44 468

190,5

191,8

22,1

17,8

  din care:

Hoteluri şi moteluri

67 138

38 224

176,3

186,4

23,9

17,8

Cămine pentru vizitatori

2012

-

105,0

-

47,4

-

Pensiuni turistice şi agroturistice

14 896

2152

169,9

215

62,7

20,5

Structuri de întremare

15 573

112

197,1

123,1

34,1

14,7

Structuri de odihnă (vile turistice, sate de vacanţă şi alte structuri de odihnă)

23 735

3980

254,8

251,9

19,1

17

Tabere de vacanţă pentru elevi

2721

-

1417,2

-

0,4

-

Datele tabelului în format .xlsx

Ponderi mai însemnate în numărul total de turişti nerezidenți, cazaţi în structurile de primire turistică colective le-au revenit turiştilor din România (28,8%), Federația Rusă (12,4%), Ucraina (11,5%), Statele Unite ale Americii (7,2%), Turcia (4,5%), Germania (4,2%), Italia (3,7%), Israel (3,0%), Polonia (2,9%), Franța (2,1%), Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (2,0%), Canada (1,5%), Olanda (1,2%), Bulgaria (1,1%) și Belgia (1,0%).

Datele graficului în format .xlsx

În ianuarie-septembrie 2021 în structurile de primire turistică colective au fost înregistrate 543,3 mii de înnoptări ale turiștilor, cu 267,3 mii înnoptări (sau 96,8%) mai mult față de perioada similară din anul 2020, pe fundalul reducerii indicatorului în cauză în ianuarie-septembrie 2020 față de ianuarie-septembrie 2019 de 4,7 ori. Majorarea numărului de înnoptări ale turiștilor a fost condiționată de creșterea acestora la structuri de întremare – cu 107,3 mii înnoptări (+93,6%), hoteluri și moteluri – cu 79,5 mii înnoptări (+99,4%), structuri de odihnă – cu 41,1 mii înnoptări (de 3,9 ori), tabere de vacanță – cu 25,6 mii înnoptări (de 9,8 ori), pensiuni turistice și agroturistice – cu 15,1 mii înnoptări (de 2,3 ori). Totodată, numărul de înnoptări la cămine pentru vizitatori s-a micșorat cu 1 359 înnoptări (sau 2,6%). Din numărul total de înnoptări, 82,4% le revine înnoptărilor turiștilor rezidenți și 17,6% – înnoptărilor turiștilor nerezidenți.

Tabelul 2. Numărul de înnoptări ale turiștilor în structurile de primire turistică colective
cu funcțiuni de cazare în ianuarie-septembrie 2021

Ianuarie-septembrie2021

Ianuarie-septembrie 2021 în % faţă de ianuarie-septembrie 2020

Informativ:
Ianuarie-septembrie 2020 în % faţă de ianuarie-septembrie 2019

înnoptări

din care, ale nerezidenţilor

înnoptări

din care, ale nerezidenţilor

înnoptări

din care, ale nerezidenţilor

Total

543 268

95 876

196,8

169,6

21,2

19,3

     din care:

Hoteluri şi moteluri

159 438

81 585

199,4

163,5

24,5

19,9

Cămine pentru vizitatori

51344

-

97,4

-

83,6

-

Pensiuni turistice şi agroturistice

26 762

5056

230,1

187,5

38,5

19,1

Structuri de întremare

221 913

1349

193,6

128,8

34,4

13,9

Structuri de odihnă (vile turistice, sate de vacanţă şi alte structuri de odihnă)

55 311

7886

390,3

273,6

9,7

15,4

Tabere de vacanţă pentru elevi

28500

-

979,7

-

0,7

-

Datele tabelului în format .xlsx

În ianuarie-septembrie 2021 numărul de locuri de cazare oferite turiștilor a fost de 93,0 mii locuri-pat sau cu 27,0 mii locuri-pat (+40,8%) mai mult față de perioada similară din anul 2020. Majorarea numărului de locuri oferite turiștilor a fost condiționată de creșterea acestora la hoteluri și moteluri – cu 8,2 mii locuri-pat (+23,6%), structuri de odihnă – cu 7,5 mii locuri-pat (+75,5%), structuri de întremare – cu 4,4 mii locuri-pat (+38,2%), pensiuni turistice și agroturistice – cu 2,4 mii locuri-pat (+50,0%), tabere de vacanță – cu 4,0 mii locuri-pat (de 2,6 ori), cămine pentru vizitatori – cu 460 locuri-pat (+17,5%).
 
Indicele de utilizare netă a capacității de cazare turistică în ianuarie-septembrie 2021 a constituit 19,0%, din care: la cămine pentru vizitatori – 54,3%, structuri de întremare – 45,5%, tabere de vacanță – 14,2%, hoteluri și moteluri – 12,2%, pensiuni turistice şi agroturistice – 12,1%, structuri de odihnă – 10,3%.
 
Durata medie de şedere a unui turist în structurile de primire turistică colective cu funcţiuni de cazare în ianuarie-septembrie 2021 a fost de 5,3 zile (6,5 zile - pentru turiștii rezidenți și 3,2 zile - pentru turiştii nerezidenți).

 

Note:

1 Informația se prezintă fără datele întreprinderilor și organizațiilor din partea stângă a Nistrului și municipiul Bender.

Informații relevante:

Persoană de contact:
Laura Muntean
şef direcție statistica transporturilor, turismului și TIC
tel. 067 770 820

2021 cămine pentru vizitatori cifre date hoteluri și moteluri indicatori moldova numărul de turiști pensiuni agroturistice pensiuni turistice statistica statistici structuri de întremare structuri de odihnă structuri turistice tabere de vacanță turism turiști cazați turiști moldoveni turiști nerezidenți turiști rezidenți turiști străini

Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER