Frecventarea structurilor de primire turistică colective cu funcțiuni de cazare în anul 20221¸2

Biroul National de Statistică informează că, în anul 2022 structurile de primire turistică colective cu funcțiuni de cazare au fost frecventate de 333,9 mii de turiști sau de 1,9 ori mai mult față de anul precedent. Din numărul total de turiști, 171,8 mii (51,5%) au constituit turiștii rezidenți și 162,1 mii (48,5%) - turiștii nerezidenți.

Datele figurii în format .xlsx

Comparativ cu anul 2021, numărul turiștilor nerezidenți, cazați în structurile de primire turistică colective, în anul 2022, a crescut cu 93,2 mii turiști (de 2,4 ori), a celor rezidenți – cu 62,5 mii turiști (+57,2%). Majorarea numărului de turiști cazați în structurile de primire turistică colective în anul de raport, în comparație cu anul precedent, se datorează creșterii cazării acestora în hoteluri și moteluri – cu 75,6 mii turiști (de 1,8 ori), structuri de odihnă– cu 32,2 mii turiști (de 2,1 ori), tabere de vacanță pentru elevi – cu 22,4 mii turiști (de 9,1 ori), pensiuni turistice și agroturistice – cu 15,9 mii turiști (+74,3%), cămine pentru vizitatori – cu 5,4 mii turiști (de 3,1 ori), structuri de întremare – cu 4,2 mii turiști (+19,4%).

În anul 2022 ponderea turiștilor în numărul total de turiști cazați, care au preferat să se cazeze în structurile de primire turistică colective din mun. Chișinău a constituit 66,2%, regiunile de dezvoltare Centru – 18,9%, Sud – 7,1%, Nord – 6,5% și UTA Găgăuzia – 1,3%.

Tabelul 1. Numărul de turişti cazaţi în structurile de primire turistică colective cu funcțiuni de cazare în anul 2022

 

Anul 2022

Anul 2022 în %
faţă de anul 2021

Informativ: Anul 2021 în %
faţă de anul 2020

Turişti, mii

din care, nerezidenţi, mii

turişti

din care, nerezidenţi

turişti

din care, nerezidenţi

Total

333,9

162,1

187,4

235,4

197,3

239,6

din care:

      

Hoteluri şi moteluri

175,6

130,5

175,6

218,4

197,6

234,6

Cămine pentru vizitatori

7,9

2,3

308,6

-

103,8

-

Pensiuni turistice şi agroturistice

37,3

8,8

174,3

275,6

146,9

249,9

Structuri de întremare

25,8

0,4

119,4

233,1

197,4

171,6

Structuri de odihnă (vile turistice, sate de vacanţă şi alte structuri de odihnă)

62,0

20,1

207,9

349,1

259,0

303,4

Tabere de vacanță

25,2

0,0

908,8

-

1267,1

-

Datele tabelului în format .xlsx

Ponderi mai însemnate în numărul total de vizitatori nerezidenți, cazaţi în structurile de primire turistică colective le-au revenit cetățenilor din Ucraina (46,8%), România (16,4%), Statele Unite ale Americii (5,0%), Federația Rusă și Turcia (câte 3,3%), Israel și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (câte 2,1%), Germania și Italia (câte 2,0%), Franța (1,5%), Polonia (1,0%).

Datele figurii în format .xlsx

În anul 2022 în structurile de primire turistică colective au fost înregistrate 1346,0 mii înnoptări ale turiștilor, cu 583,1 mii înnoptări (+76,4%) mai mult față de anul 2021. Majorarea numărului de înnoptări ale turiștilor a fost condiționată de creșterea acestora în hoteluri și moteluri - cu 202,1 mii înnoptări (+85,5%), tabere de vacanță pentru elevi – cu 196,0 mii înnoptări (de 7,5 ori), structuri de odihnă - cu 79,0 mii înnoptări (de 2,2 ori), structuri de întremare - cu 54,4 mii înnoptări (+16,9%), pensiuni turistice și agroturistice - cu 42,3 mii înnoptări (de 2,1 ori), cămine pentru vizitatori - cu 9,5 mii (+13,8%). Din numărul total de înnoptări, 68,6% revin înnoptărilor turiștilor rezidenți și 31,4% - înnoptărilor turiștilor nerezidenți.

Tabelul 2. Numărul de înnoptări ale turiștilor în structurile de primire turistică colective
cu funcțiuni de cazare în anul 2022

 

Anul 2022

Anul 2022 în %
faţă de anul 2021

Informativ:   Anul 2021 în %
faţă de anul 2020

Înnoptări, mii

din care, ale nerezidenţilor, mii

înnoptări

din care, ale nerezidenţilor

înnoptări

din care, ale nerezidenţilor

Total

1346,0

422,1

176,4

266,1

202,9

225,4

     din care:

      

Hoteluri şi moteluri

438,4

346,3

185,5

251,2

226,3

223,2

Cămine pentru vizitatori

78,0

2,6

113,8

-

98,3

-

Pensiuni turistice şi agroturistice

81,3

32,7

208,2

434,2

197,6

214,8

Structuri de întremare

375,3

4,6

116,9

235,8

199,4

180,1

Structuri de odihnă (vile turistice, sate de vacanţă şi alte structuri de odihnă)

147,0

35,7

216,1

317,5

376,1

280,7

Tabere de vacanță

226,1

0,1

750,6

-

970,4

-

Datele tabelului în format .xlsx

În anul 2022 numărul de locuri de cazare oferite turiștilor a fost de 148,9 mii locuri-pat sau cu 21,4% mai mult față de anul 2021. Majorarea numărului de locuri oferite turiștilor a fost condiționată de creșterea acestora în tabere de vacanță (de 3,6 ori), pensiuni turistice și agroturistice (+29,0%), cămine pentru vizitatori (+25,1%), structuri de odihnă (+12,6%), structuri de întremare (+5,1%).

Indicele de utilizare netă a capacității de cazare turistică în anul 2022 a constituit 29,5%, din care: la structuri de întremare – 54,1%, cămine pentru vizitatori – 46,7%, tabere de vacanță – 28,1%, hoteluri și moteluri – 25,4%, pensiuni turistice şi agroturistice – 19,5%, structuri de odihnă – 19,4%.

Durata medie de şedere a unui turist în structurile de primire turistică colective cu funcţiuni de cazare în anul 2022 a fost de 5,0 zile (6,4 zile - pentru turiștii rezidenți și 3,6 zile - pentru turiştii nerezidenți).

Simboluri folosite:

-  = evenimentul nu a existat
0,0 = valoare mică

Note:

¹ Informația se prezintă fără datele întreprinderilor și organizațiilor din partea stângă a Nistrului și municipiul Bender.
² În unele cazuri pot apărea decalaje neânsemnate între totalurile indicate și sumele componente incluse, fapt ce se explică prin rotunjirea datelor.

Informații relevante:

2022/2021 activitatea turistică agențiile de turism cămine pentru vizitatori date excursioniști hoteluri și moteluri indicatori moldova numărul de turiști pensiuni agroturistice pensiuni turistice servicii turistice statistica statistici structuri de întremare structuri de odihnă structuri turistice tabere de vacanță turism turismul emițător turismul intern turismul receptor turiști cazați turiști moldoveni turiști nerezidenți turiști rezidenți turiști străini turoperatori venituri

Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER