Frecventarea structurilor de primire turistică colective cu funcțiuni de cazare în ianuarie-iunie 20231

Biroul Național de Statistică informează că, în ianuarie-iunie 2023, comparativ cu ianuarie-iunie 2022 în structurile de primire turistică cu funcțiuni de cazare s-au înregistrat creșteri atât la numărul turiștilor cazați, cât și la înnoptările turistice cu 14,5% și, respectiv cu 5,2%.

Cazările înregistrate în structurile de primire turistică în ianuarie-iunie 2023 au însumat 153,1 mii persoane, din care 81,1 mii (53,0%) au revenit turiștilor nerezidenți și 72,0 mii (47,0%) - turiștilor rezidenți.


Descarcă datele în format .xlsx

Comparativ cu ianuarie-iunie 2022, numărul turiștilor nerezidenți, cazați în structurile de primire turistică colective, în ianuarie-iunie 2023, a crescut cu 8,0 mii persoane sau cu 10,9%, a celor rezidenți – cu 11,4 mii persoane (+18,8%). Сreșteri ale cazărilor turiștilor s-au înregistrat în hoteluri și moteluri – cu 9,7 mii (+12,5%), structuri de odihnă – cu 4,4 mii (+20,3%), tabere de vacanță – cu 2,4 mii (+44,4%), pensiuni turistice – cu 1,5 mii (+9,7%), structuri de întremare – cu 0,9 mii (+9,7%).

Ponderea turiștilor în numărul total de turiști cazați, care au preferat să se oprească în structurile de primire turistică din mun. Chișinău a constituit 69,2%, regiunile de dezvoltare Centru – 18,4%, Sud – 5,9%, Nord – 5,3% și UTA Găgăuzia – 1,1%.

Tabelul 1. Numărul de turişti cazaţi în structurile de primire turistică colective

 

Ianuarie-iunie 2023

Ianuarie-iunie 2023 în %
faţă de ianuarie-iunie 2022

Informativ:   Ianuarie-iunie 2022 în %
faţă de ianuarie-iunie 2021

turişti, mii

din care, nerezidenţi, mii

turişti

din care, nerezidenţi

turişti

din care, nerezidenţi

Total

153,1

81,1

114,5

110,9

237,0

372,8

din care:

 

 

 

 

 

 

Hoteluri şi moteluri

87,3

64,8

112,5

109,0

239,7

353,7

Cămine pentru vizitatori

4,2

0,9

111,6

57,9

261,3

-

Pensiuni turistice şi agroturistice

17,3

4,7

109,7

114,6

194,3

406,7

Structuri de întremare

10,6

0,2

109,7

90,2

128,0

480,6

Structuri de odihnă (vile turistice, sate de vacanţă şi alte structuri de odihnă)

25,9

10,6

120,3

135,0

331,6

444,1

Tabere de vacanță

7,7

0,0

144,4

-

1159,0

-

Descarcă datele în format .xlsx

Ponderi mai însemnate în numărul total de turişti nerezidenți cazaţi în structurile de primire turistică le-au revenit cetățenilor din: Ucraina (37,7%), România (18,7%), Statele Unite ale Americii (8,3%), Federația Rusă (3,1%), Turcia (2,9%), Germania (2,7%), Italia (2,2%), Israel (2,0%).

Descarcă datele în format .xlsx

Înnoptările turiștilor înregistrate în structurile de primire turistică colective, în ianuarie-iunie 2023 au însumat 531,0 mii, în creștere cu 5,2 puncte procentuale sau cu 26,0 mii înnoptări mai multe față de ianuarie-iunie 2022. Creșterea numărului de înnoptări s-a înregistrat în taberele de vacanță pentru elevi (+45,3%), structuri de odihnă (+25,8%) și structuri de întremare (+9,2%). Totodată, s-a constatat descreșterea numărului de înnoptări ale turiștilor în pensiuni turistice și agroturistice (-15,2%), hoteluri și moteluri (-6,4%) și cămine pentru vizitatori (-1,4%). Din numărul total de înnoptări, 65,3% au reprezentat înnoptările turiștilor rezidenți, în timp ce înnoptările turiștilor străini au constituit 34,7%.

Tabelul 2. Numărul de înnoptări ale turiștilor în structurile de primire turistică colective

 

Ianuarie-iunie 2023

Ianuarie-iunie 2023 în %
faţă de ianuarie-iunie 2022

Informativ:  Ianuarie-iunie 2022 în %
faţă de ianuarie-iunie 2021

înnoptări, mii

din care, ale nerezidenţilor, mii

înnoptări

din care, ale nerezidenţilor

înnoptări

din care, ale nerezidenţilor

Total

531,0

184,2

105,2

93,2

204,4

484,1

din care:

 

 

 

 

 

 

Hoteluri şi moteluri

193,9

154,7

93,6

93,5

281,9

476,7

Cămine pentru vizitatori

38,7

1,0

98,6

62,2

113,8

-

Pensiuni turistice şi agroturistice

28,7

8,2

84,8

65,0

228,9

526,4

Structuri de întremare

144,4

2,0

109,2

100,8

121,8

446,2

Structuri de odihnă (vile turistice, sate de vacanţă şi alte structuri de odihnă)

59,0

18,2

125,8

113,9

373,9

484,8

Tabere de vacanță

66,3

0,0

145,3

0,0

1446,4

-

Descarcă datele în format .xlsx

În ianuarie-iunie 2023 numărul de locuri de cazare oferite turiștilor a fost de 71,8 mii locuri-pat, în creștere cu 4,5 puncte procentuale față de aceeași perioadă a anului precedent. Cea mai mare creștere a acestui indicator s-a înregistrat în pensiuni turistice și agroturistice (+30,4%), cămine pentru vizitatori (+25,1%), structuri de odihnă (+8,6%). În tabere de vacanță pentru elevi numărul de locuri-pat a crescut cu 2,5 puncte procentuale, iar în hoteluri și moteluri – cu 0,4 puncte procentuale. Totodată, structurile de întremare au oferit turiștilor cu 5,6% mai puține locuri de cazare.

Durata medie de şedere a unui turist în structurile de primire turistică în perioada ianuarie-iunie 2023 a fost de 4,5 zile (5,8 zile - pentru turiști rezidenți și 3,3 zile - pentru turişti nerezidenți).

Indicele de utilizare netă a locurilor de cazare turistică în perioada ianuarie-iunie 2023 a fost 24,1% pe total structuri de cazare turistică, din care: în structuri de întremare – 44,0%, cămine pentru vizitatori – 42,0%, hoteluri și moteluri – 22,2%, tabere de vacanță – 22,0%, structuri de odihnă – 16,3%, pensiuni turistice şi agroturistice – 11,7%.

Notă:
1 Informația este prezentată fără datele raioanelor din partea stângă a Nistrului și mun. Bender.
În unele cazuri pot apărea decalaje neânsemnate între totalurile indicate și sumele componente incluse, fapt ce se explică prin rotunjirea datelor.

Informații relevante:


Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER