Frecventarea structurilor de primire turistică colective cu funcţiuni de cazare în ianuarie-martie 2010

Frecventarea structurilor de primire turistică colective cu funcţiuni de cazare
în ianuarie-martie 20101

Biroul Naţional de Statistică informează, că în ianuarie-martie 2010 capacitatea de cazare turistică în funcţiune a structurilor de primire turistică colective a constituit 709,9 mii locuri-zile, majorîndu-se cu 12,3% faţă de perioada similară din anul 2009. În totalul capacităţii de cazare turistică în funcţiune hotelurile şi motelurile deţineau o pondere de 40,4%, structurile de întremare – 21,1%, taberele de vacanţă pentru elevi – 12,0%, căminele pentru vizitatori – 9,2%, vilele turistice, satele de vacanţă şi alte structuri de odihnă – 8,7%, pensiunile turistice şi agroturistice – 8,6%.

Structurile de cazare turistică colective, în ianuarie-martie 2010 au fost frecventate de 28,7 mii de turişti, din care 17,5 mii de turişti moldoveni (60,9% din total) şi 11,2 mii de turişti străini (39,1%). Comparativ cu ianuarie-martie 2009, s-a diminuat numărul de turişti cazaţi la structurile de primire turistică colective (-26,0%), pe seama reducerii acestora la structuri de întremare (-45,7%), hoteluri şi moteluri (-30,2%), vile turistice, sate de vacanţă şi alte structuri de odihnă   (-8,5%). Totodată, s-a majorat numărul de turişti cazaţi la pensiuni turistice şi agroturistice (+53,1%), tabere de vacanţă pentru elevi (+18,4%) şi cămine pentru vizitatori (+16,0%).

Numărul de turişti sosiţi la structurile de cazare turistică colective se prezintă astfel:

Ianuarie-martie 2010

Ianuarie-martie 2010 în % faţă de ianuarie-martie 2009

turişti

din care, nerezidenţi

turişti

din care, nerezidenţi

Total

28691

11226

74,0

71,2

din care:

Hoteluri şi moteluri

17696

10133

69,8

69,5

Pensiuni turistice şi agroturistice

2220

609

153,1

118,5

Cămine pentru vizitatori

3455

151

116,0

41,3

Structuri de întremare

4354

59

54,3

173,5

Tabere de vacanţă pentru elevi

316

x

118,4

x

Vile turistice, sate de vacanţă şi alte structuri de odihnă

650

274

91,5

101,9

În ianuarie-martie 2010 la structurile de cazare clasificate pe stele, s-au înregistrat 16,7 mii de turişti, sau 58,3% din numărul total de turişti cazaţi la structurile de primire turistică colective (în ianuarie-martie 2009 – 56,8%).

Ponderi mai însemnate în numărul total de turişti străini sosiţi la structurile de primire turistică colective le-au revenit turiştilor din România (26,2%), Ucraina (10,8%), Federaţia Rusă (10,1%), Italia (7,1%), Germania (4,8%), Turcia (4,4%), Statele Unite ale Americii (3,5%), Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (2,8%), Franţa (2,4%) şi Israel (2,1%).

La structurile de primire turistică colective cu funcţiuni de cazare în ianuarie-martie 2010 au fost înregistrate 142,2 mii înnoptări ale turiştilor, cu 29,4% mai puţin faţă de perioada corespunzătoare din anul 2009. Înnoptările cetăţenilor moldoveni, la structurile de primire turistică colective, au deţinut 80,5% din numărul total de înnoptări, în timp ce înnoptările cetăţenilor străini – 19,5%.

Numărul de înnoptări ale turiştilor la structurile de primire turistică colective cu funcţiuni de cazare se prezintă astfel:

Ianuarie-martie 2010

Ianuarie-martie 2010 în % faţă de ianuarie-martie 2009

înnoptări

din care, ale nerezidenţilor

înnoptări

din care, ale nerezidenţilor

Total

142205

27711

70,6

82,2

din care:

Hoteluri şi moteluri

34833

23811

81,4

86,6

Pensiuni turistice şi agroturistice

4321

1905

76,1

48,1

Cămine pentru vizitatori

34816

575

125,4

56,5

Structuri de întremare

63823

718

52,8

143,0

Tabere de vacanţă pentru elevi

2727

x

99,2

x

Vile turistice, sate de vacanţă şi alte structuri de odihnă

1685

702

113,9

96,8

În ianuarie-martie 2010 indicele total de utilizare netă al capacităţii de cazare turistică în funcţiune a constituit 19,0%, inclusiv la cămine pentru vizitatori – 53,5%, la structuri de întremare – 42,5%, la hoteluri şi moteluri –12,2%, la pensiuni turistice şi agroturistice – 7,1%, la tabere de vacanţă pentru elevi – 3,2%, la vile turistice, sate de vacanţă şi alte structuri de odihnă – 2,7%.

Notă: 

1 Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stîngă a Nistrului şi municipiul Bender

Persoană de contact:

Svetlana Bulgac
şef al Secţiei statistica serviciilor de piaţă
tel. 72 84 74


Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER