Frecventarea structurilor de primire turistică colective cu funcţiuni de cazare în anul 2013

Frecventarea structurilor de primire turistică colective cu funcţiuni de cazare în anul 20131

Biroul Naţional de Statistică informează că, în anul 2013 structurile de cazare turistică colective au fost frecventate de 271,5 mii de turişti, din care 175,9 mii de turişti moldoveni (64,8% din total) şi 95,6 mii de turişti străini (35,2%). Comparativ cu anul 2012 s-a majorat numărul de turişti cazaţi la structurile de primire turistică colective (+1,2%), pe seama creşterii acestuia la cămine pentru vizitatori (+8,9%), hoteluri şi moteluri (+6,0%), structuri de întremare (+2,9%) şi tabere de vacanţă pentru copii (+1,1%).

Numărul de turişti cazaţi la structurile de primire turistică colective se prezintă astfel:

2013

2013 în % faţă de 2012

turişti

din care nerezidenţi

turişti

din care nerezidenţi

Total

271541

95640

101,2

107,5

            din care:

Hoteluri şi moteluri

126747

84105

106,0

106,6

Pensiuni turistice şi agroturistice

11526

4353

99,6

81,9

Cămine pentru vizitatori

14554

1467

108,9

69,4

Structuri de întremare

32045

846

102,9

149,2

Tabere de vacanţă pentru elevi

53642

46

101,1

131,4

Vile turistice, sate de vacanţă şi alte structuri de odihnă

33027

4823

83,6

127,3

În anul 2013 la structurile de primire turistică colective, clasificate pe stele s-au înregistrat 143,6 mii de turişti, sau 52,9% din numărul total de turişti cazaţi (în anul 2012 – 49,6%).

Ponderi mai însemnate în numărul total de turişti străini cazaţi la structurile de primire turistică colective le-au revenit turiştilor din România (22,0%), Federaţia Rusă (11,5%), Ucraina (9,7%), Germania (6,2%), Italia (5,3%), Statele Unite ale Americii (4,9%), Turcia (4,8%), Polonia (2,8%), Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (2,7%), Franţa (2,4%), Israel (1,9%), Bulgaria (1,7%), Austria (1,6%), Belarus (1,5%), Olanda (1,3%) şi Suedia (1,1%).

La structurile de primire turistică colective cu funcţiuni de cazare în anul 2013 au fost înregistrate 1478,8 mii înnoptări ale turiştilor, cu 1,1% mai mult decît în anul 2012. În numărul total de înnoptări înregistrate la structurile de primire turistică colective, ponderea cea mai mare o deţin înnoptările cetăţenilor moldoveni (85,4%).

Numărul de înnoptări ale turiştilor la structurile de primire turistică colective cu funcţiuni de cazare se prezintă astfel:

2013

2013 în % faţă de 2012

înnoptări

din care ale nerezidenţilor

înnoptări

din care ale nerezidenţilor

Total

1478849

216115

101,1

113,3

din care:

Hoteluri şi moteluri

255650

173739

115,3

112,6

Pensiuni turistice şi agroturistice

34513

15380

93,5

100,9

Cămine pentru vizitatori

118933

4291

96,7

81,3

Structuri de întremare

463358

10386

100,9

157,8

Tabere de vacanţă pentru elevi

497866

460

99,2

131,4

Vile turistice, sate de vacanţă şi alte structuri de odihnă

108529

11859

90,6

131,6

În 2013 indicele de utilizare netă al capacităţii de cazare turistică în funcţiune pe total structuri de primire turistică colective a constituit 34,0%, inclusiv la structuri de întremare – 67,8%, cămine pentru vizitatori – 52,0%, tabere de vacanţă pentru elevi – 46,9%, hoteluri şi moteluri – 17,3%, vile turistice, sate de vacanţă şi alte structuri de odihnă – 16,0%, pensiuni turistice şi agroturistice – 15,7%.

Notă:

1 Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stîngă a Nistrului şi municipiul Bender.

Persoană de contact:
Zinaida Donici
şef al secţiei statistica transporturilor, comunicaţiilor şi turismului
tel. 0 22 40 30 28


Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER