Frecventarea structurilor de primire turistică colective cu funcţiuni de cazare în ianuarie-septembrie 2014

Frecventarea structurilor de primire turistică colective cu funcţiuni
de cazare
în  ianuarie-septembrie 20141

Biroul Naţional de Statistică informează că, în ianuarie-septembrie 2014 structurile de cazare turistică colective au fost frecventate de 227,9 mii de turişti, din care 160,8 mii de turişti moldoveni (70,6% din total) şi 67,0 mii de turişti străini (29,4%). Comparativ cu ianuarie-septembrie 2013 s-a majorat numărul de turişti cazaţi la structurile de primire turistică colective (+3,5%), pe seama majorării acestuia la vile turistice, sate de vacanţă şi alte structuri de odihnă (+51,5%), hoteluri şi moteluri (+4,7%) şi la structuri de întremare (+3,6%).

Numărul de turişti cazaţi la structurile de primire turistică colective se prezintă astfel:

Ianuarie-septembrie 2014

Ianuarie-septembrie 2014 în % faţă de ianuarie-septembrie 2013

turişti

din care, nerezidenţi

turişti

din care, nerezidenţi

Total

227873

67030

103,5

93,6

            din care:

 

 

 

 

Hoteluri şi moteluri

97900

61706

104,7

98,1

Pensiuni turistice şi agroturistice

6907

1086

76,3

33,4

Cămine pentru vizitatori

6462

773

60,5

69,5

Structuri de întremare

24451

576

103,6

85,7

Tabere de vacanţă pentru elevi

 47132

45

87,9

-

Vile turistice, sate de vacanţă şi alte structuri de odihnă

45021

2844

151,5

77,6

În ianuarie-septembrie 2014 la structurile de primire turistică colective, clasificate pe stele s-au înregistrat 114,0 mii de turişti, sau 50,0% din numărul total de turişti cazaţi (în ianuarie-septembrie 2013 – 49,8%).

Ponderi mai însemnate în numărul total de turişti străini cazaţi la structurile de primire turistică colective le-au revenit turiştilor din România (24,1%), Ucraina (11,0%), Federaţia Rusă (9,0%), Statele Unite ale Americii (7,0%), Italia (5,5%), Germania (4,9%), Turcia (3,7%), Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (3,0%), Polonia (2,6%), Franţa (2,4%), Bulgaria (2,2%), Israel (1,7%), Austria (1,5%), Olanda (1,4%), Suedia (1,2%), Georgia, Spania şi Grecia (cîte 1,0%), Belarus şi Republica Cehă (cîte 0,9%).

La structurile de primire turistică colective cu funcţiuni de cazare în ianuarie-septembrie 2014 au fost înregistrate 1258,1 mii înnoptări ale turiştilor, cu 1,3% mai mult decît în perioada corespunzătoare din anul 2013. În numărul total de înnoptări înregistrate la structurile de primire turistică colective, ponderea cea mai mare o deţin înnoptările cetăţenilor moldoveni (87,7%).

Numărul de înnoptări ale turiştilor la structurile de primire turistică colective cu funcţiuni de cazare se prezintă astfel:

Ianuarie-septembrie 2014

Ianuarie-septembrie 2014 în % faţă de ianuarie-septembrie 2013

înnoptări

din care, ale nerezidenţilor

înnoptări

din care, ale nerezidenţilor

Total

1258086

155094

101,3

96,2

din care:

Hoteluri şi moteluri

196598

134717

102,9

105,0

Pensiuni turistice şi agroturistice

21529

3766

74,2

32,0

Cămine pentru vizitatori

82793

2481

93,0

72,2

Structuri de întremare

342093

6862

102,6

83,0

Tabere de vacanţă pentru elevi

473172

450

95,1

-

Vile turistice, sate de vacanţă şi alte structuri de odihnă

141901

6818

139,1

75,2

În ianuarie-septembrie 2014 indicele de utilizare netă al capacităţii de cazare turistică în funcţiune pe total structuri de primire turistică colective a constituit 36,6%, inclusiv la structuri de întremare – 67,0%, tabere de vacanţă pentru elevi – 55,2%, cămine pentru vizitatori – 49,3%, vile turistice, sate de vacanţă şi alte structuri de odihnă – 21,7%, hoteluri şi moteluri – 17,6%, pensiuni turistice şi agroturistice – 16,4%.

Notă:

1 Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stîngă a Nistrului şi municipiul Bender.

Persoană de contact:
Mariana Eni
şef al direcţiei statistica comerţului exterior şi serviciilor de piaţă
tel. 0 22 40 30 66


Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER