Frecventarea structurilor de primire turistică colective cu funcţiuni de cazare în anul 2015

Frecventarea structurilor de primire turistică colective cu funcţiuni de cazare în anul 2015*

Biroul Naţional de Statistică informează, că în anul 2015 structurile de primire turistică colective cu funcţiuni de cazare au fost frecventate de 278,9 mii de turişti, din care 184,5 mii de turişti moldoveni (66,2% din total) şi 94,4 mii de turişti străini (33,8%). Comparativ cu anul 2014 s-a micşorat numărul de turişti cazaţi la structurile de primire turistică colective (-1,5%), pe seama diminuării acestuia la cămine pentru vizitatori (-30,5%), la hoteluri şi moteluri (-4,0%), vile turistice, sate de vacanţă şi alte structuri de odihnă (-3,2%), structuri de întremare (-1,7%).

Totodată, s-a majorat numărul de turişti cazaţi la pensiuni turistice şi agroturistice (+13,1%), tabere de vacanţă pentru elevi (+11,5%).

Numărul de turişti cazaţi la structurile de primire turistică colective se prezintă astfel:

2015

2015 în % faţă de 2014

turişti

din care, nerezidenţi

turişti

din care, nerezidenţi

TOTAL

278855

94381

98,5

100,5

   din care:

Hoteluri şi moteluri

130944

86782

96,0

99,9

Pensiuni turistice şi agroturistice

9283

1730

113,1

123,4

Cămine pentru vizitatori

7002

307

69,5

27,2

Structuri de întremare

32349

652

98,3

98,0

Tabere de vacanţă pentru elevi

52641

67

111,5

148,9

Vile turistice, sate de vacanţă şi alte structuri de odihnă

46636

4843

96,8

129,0

Ponderi mai însemnate în numărul total de turişti străini cazaţi la structurile de primire turistică colective le-au revenit turiştilor din România (25,3%), Ucraina (14,3%), Federaţia Rusă (9,6%), Italia (5,0%), Turcia (4,4%), Germania (4,2%), Statele Unite ale Americii (4,1%), Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (2,4%), Polonia (2,3%), Franţa (2,0%), Bulgaria (1,7%), Olanda (1,6%), Israel (1,5%), Suedia (1,4%),  Belarus (1,1%) şi Austria (1,0%).

Numărul de înnoptări ale turiştilor la structurile de primire turistică colective cu funcţiuni de cazare se prezintă astfel:

2015

2015 în % faţă de 2014

înnoptări

din care, ale nerezidenţilor

înnoptări

din care, ale nerezidenţilor

TOTAL

1505071

252936

99,4

116,1

din care:

Hoteluri şi moteluri

306227

226984

110,8

118,4

Pensiuni turistice şi agroturistice

24690

5330

99,1

113,7

Cămine pentru vizitatori

104758

642

92,2

17,7

Structuri de întremare

481777

9138

100,9

109,7

Tabere de vacanţă pentru elevi

492160

702

104,0

156,0

Vile turistice, sate de  vacanţă şi alte structuri de odihnă

95459

10140

64,2

111,1

La structurile de primire turistică colective în anul 2015 au fost înregistrate 1505,1 mii de înnoptări, cu 0,6% mai puţin comparativ cu anul 2014. Diminuarea numărului de înnoptări ale turiştilor este condiţionată de micşorarea acestora la vile turistice, sate de vacanţă şi alte structuri de odihnă (-35,8%), cămine pentru vizitatori (-7,8%), pensiuni turistice şi agroturistice (-0,9%).  

Din numărul total de înnoptări 83,2% le revine înnoptărilor turiştilor moldoveni şi 16,8%-înnoptărilor turiştilor nerezidenţi. 

Durata medie de şedere a unui turist la structurile de primire turistică colective cu funcţiuni de cazare în anul 2015 a constituit 6,4 zile, din care 7,8 zile - pentru turiştii moldoveni şi 3,7 zile - pentru turiştii nerezidenţi.

În anul 2015 indicele de utilizare netă al capacităţii de cazare turistică în funcţiune pe total structuri de primire turistică colective a constituit 35,6%, inclusiv la structuri de întremare – 71,7%, cămine pentru vizitatori – 54,9%, tabere de vacanţă pentru elevi – 55,5%, hoteluri şi moteluri – 18,2%, vile turistice, sate de vacanţă şi alte structuri de odihnă – 17,0%, pensiuni turistice şi agroturistice – 6,6%.

Notă:

* Pentru interpretarea corectă a indicatorilor, vă rugăm să consultaţi Precizările metodologice anexate.

PRECIZĂRI  METODOLOGICE

  1. Sursa datelor statistice privind sosirile şi înnoptările turiştilor în structurile de primire turistică colective cu funcţiuni de cazare o constituie cercetarea statisticătrimestrială privind„Frecventarea structurilor de primire turistică colective cu funcţiuni de cazare”, realizată în conformitate cu Regulamentul UE nr. 692 al Parlamentului European şi al Consiliului din 6 iulie 2011 privind statisticile europene referitoare la turism. Informaţiile se prezintă fără datele întreprinderilor şi organizaţiilor din partea stîngă a Nistrului şi municipiul Bender.
  2. Definiţii

Sosirea unui turist într-o structură de primire turistică colective cu funcţiuni de cazarese înregistrează cînd o persoană este înscrisă în registrul structurii respective, pentru a fi găzduită una sau mai multe nopţi neîntrerupte. În fiecare structură de primire turistică colective cu funcţiuni de cazare se consideră o singură sosire pe turist, indiferent de numărul de înnoptări rezultate din şederea sa neîntreruptă.

Înnoptarea reprezintă intervalul de 24 de ore, începînd cu ora hotelieră, pentru care o persoană este înregistrată în evidenţa structurii de cazare turistică şi beneficiază de găzduire în contul tarifului aferent spaţiului ocupat, chiar dacă durata de şedere efectivă este inferioară intervalului menţionat. Sunt incluse aici şi înnoptările aferente paturilor instalate suplimentar (plătite de turişti).

Indicele de utilizare netă al capacităţii de cazare turistică în funcţiune exprimă relaţia între capacitatea de cazare în funcţiune şi utilizarea efectivă a acesteia de către turişti, într-o perioadă determinată. Rezultă din calcul prin împărţirea numărului total de înnoptări realizate, la capacitatea de cazare turistică în funcţiune, din perioada respectivă.

Durata medie de şedere a unui turist se calculează prin împărţirea numărului de înnoptări realizate la numărul de turişti cazaţi în structurile de primire turistică colective cu funcţiuni de cazare.

Persoană de contact:
Mariana Eni
şef al direcţiei statistica comerţului exterior şi serviciilor de piaţă
tel. 0 22 40 30 66


Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER