Frecventarea structurilor de primire turistică colective cu funcțiuni de cazare în ianuarie-septembrie 2020

Frecventarea structurilor de primire turistică colective cu funcțiuni de cazare în ianuarie-septembrie20201

Biroul National de Statistică informează că, în ianuarie-septembrie 2020 structurile de primire turistică colective cu funcțiuni de cazare au fost frecventate de 66,2 mii de turiști, ce constituie 22,1% față de perioada similară a anului 2019. Din numărul total de turiști, 43,0 mii (sau 65,0%) au constituit turiștii rezidenți și 23,2 mii (35,0%) - turiștii nerezidenți.

Numărul de turişti cazaţi în structurile de primire turistică colective în perioada de analiză, în comparație cu ianuarie-septembrie 2019, a scăzut pe seama reducerii acestuia la tabere de vacanță pentru elevi (-99,6%), structuri de odihnă (-80,9%), hoteluri și moteluri (-76,1%), structuri de întremare (-65,9%), pensiuni turistice și agroturistice (-37,3%) și cămine pentru vizitatori (-52,6%).

Tabelul 1. Numărul de turişti cazaţi în structurile de primire turistică colective

 

Ianuarie-septembrie 2020

Ianuarie-septembrie 2020

în % faţă de

ianuarie-septembrie 2019

turişti

din care, nerezidenţi

turişti

din care, nerezidenţi

Total

66 181

23 183

22,1

17,8

din care:

 

 

 

 

Hoteluri şi moteluri

38 089

20 511

23,9

17,8

Cămine pentru vizitatori

1 916

-

47,4

-

Pensiuni turistice şi agroturistice

8 768

1 001

62,7

20,5

Structuri de întremare

7 901

91

34,1

14,7

Structuri de odihnă (vile turistice, sate de vacanţă şi alte structuri de odihnă)

9 315

1580

19,1

17,0

Tabere de vacanţă pentru elevi

192

-

0,4

-

Ponderi mai însemnate în numărul total de turişti nerezidenți, cazaţi în structurile de primire turistică colective, le-au revenit turiştilor din România (31,6%), Ucraina (14,2%), Federația Rusă (9,4%), Italia (5,0%), Turcia (4,9%), Statele Unite ale Americii (4,0%), Germania (3,9%), Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (2,5%), Franța (2,2%), Polonia (1,5%) și Israel (1,4%).

În ianuarie-septembrie 2020 în structurile de primire turistică colective au fost înregistrate 276,0 mii de înnoptări ale turiștilor, cu 78,8% mai puțin față de perioada similară din anul 2019. Micșorarea numărului de înnoptări ale turiștilor a fost condiționată de descreșterea acestora la tabere de vacanță pentru elevi (-99,3%), structuri de odihnă (-90,3%), hoteluri și moteluri (-75,5%), structuri de întremare (-65,7%), pensiuni turistice și agroturistice (-61,5%), cămine pentru vizitatori (-16,4%). Din numărul total de înnoptări, 79,5% le revine înnoptărilor turiștilor rezidenți şi 20,5% - înnoptărilor turiştilor nerezidenți.

Tabelul 2. Numărul de înnoptări ale turiștilor în structurile de primire turistică colective cu funcțiuni de cazare

 

Ianuarie-septembrie 2020

Ianuarie-septembrie 2020

în % faţă de

ianuarie-septembrie 2019

înnoptări

din care, ale nerezidenţilor

înnoptări

din care, ale nerezidenţilor

Total

276 002

56 528

21,2

19,3

din care:

 

 

 

 

Hoteluri şi moteluri

79 953

49 903

24,5

19,9

Cămine pentru vizitatori

52 703

-

83,6

-

Pensiuni turistice şi agroturistice

11 633

2696

38,5

19,1

Structuri de întremare

114 634

1047

34,4

13,9

Structuri de odihnă (vile turistice, sate de vacanţă şi alte structuri de odihnă)

14 170

2882

9,7

15,4

Tabere de vacanţă pentru elevi

2 909

-

0,7

-

Durata medie de şedere a unui turist în structurile de primire turistică colective cu funcţiuni de cazare în ianuarie-septembrie 2020 a constituit 5,2 zile (6,1 zile - pentru turiștii rezidenți și 3,4 zile - pentru turiştii nerezidenți).

Indicele de utilizare netă a capacității de cazare turistică în ianuarie-septembrie 2020 a constituit 13,6% față de 33,9% în perioada corespunzătoare a anului precedent, inclusiv la hoteluri și moteluri – 7,5% (în ianuarie-septembrie 2019 – 23,2%), cămine pentru vizitatori – 65,5% (52,2%), pensiuni turistice şi agroturistice – 7,9% (15,8%), structuri de întremare – 32,5% (65,5%), structuri de odihnă – 4,6% (22,1%), tabere de vacanță pentru elevi – 3,7% (42,4%).


Impactul COVID-19:Informațiile din acest comunicat de presă reflectă și impactul consecințelor pandemiei de coronavirus (COVID-19) asupra activității structurilor de primire turistică colective cu funcțiuni de cazare.


 

Note:

1 Informația se prezintă fără datele întreprinderilor și organizațiilor din partea stângă a Nistrului și municipiul Bender

 

Informații relevante:

 

Persoană de contact: 
Laura Muntean
şef direcție statistica transporturilor, turismului și TIC
tel. 067 770 820

2020 cămine pentru vizitatori cifre date hoteluri și moteluri indicatori moldova numărul de turiști pensiuni agroturistice pensiuni turistice statistica statistici structuri de întremare structuri de odihnă structuri turistice tabere de vacanță turism turiști cazați turiști moldoveni turiști nerezidenți turiști rezidenți turiști străini

Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER