Frecventarea structurilor de primire turisticăcolective cu funcțiuni de cazare în ianuarie-martie 20221

Biroul National de Statistică informează că în ianuarie-martie 2022 structurile de primire turistică colective cu funcțiuni de cazare au fost frecventate de 56,6 mii de turiști sau de 2,6 ori mai mult față de ianuarie-martie precedent. Din numărul total de turiști, 20,5 mii (36,2%) au constituit turiștii rezidenți și 36,1 mii (63,8%) - turiștii nerezidenți.

Datele figurii în format .xlsx

Comparativ cu ianuarie-martie 2021 numărul turiștilor nerezidenți, cazați în structurile de primire turistică colective, în ianuarie-martie 2022, a crescut cu 28,8 mii turiști (de 4,9 ori) ), a celor rezidenți – cu 5,7 mii turiști (cu 38,6%). Majorarea numărului de turiști cazați în structurile de primire turistică colective în perioada de raport, în comparație cu ianuarie-martie precedent, se datorează creșterii cazării acestora în hoteluri și moteluri – cu 24,3 mii turiști (de 2,9 ori), structuri de odihnă– cu 4,3 mii turiști (de 3,1 ori), pensiuni turistice și agroturistice – cu 3,9 mii turiști (de 2,2 ori), cămine pentru vizitatori – cu 1,1 mii turiști (de 2,6 ori), structuri de întremare – cu 0,9 mii turiști (+25,8%).

În perioada de raport ponderea turiștilor în numărul total de turiști cazați, care au preferat să se cazeze în structurile de primire turistică colective din mun. Chișinău a constituit 69,2%, regiunile de dezvoltare Centru – 14,4%, Sud – 7,7%, Nord – 7,3% și UTA Găgăuzia – 1,4%.

Tabelul 1. Numărul de turişti cazaţi în structurile de primire turistică colective cu funcțiuni de cazare în ianuarie-martie 2022

 

Ianuarie-martie 2022

Ianuarie-martie 2022 în % faţă de ianuarie-martie 2021

Informativ:
Ianuarie-martie 2021 în % faţă de ianuarie-martie 2020

Turişti, mii

din care, nerezidenţi, mii

turişti

din care, nerezidenţi

turişti

din care, nerezidenţi

Total

56,6

36,1

255,9

493,0

57,0

39,6

din care:

      

Hoteluri şi moteluri

37,2

29,4

289,0

455,4

49,9

40,0

Cămine pentru vizitatori

1,7

0,7

259,5

-

84,0

-

Pensiuni turistice şi agroturistice

7,0

2,2

222,1

852,5

91,1

27,7

Structuri de întremare

4,2

0,1

125,8

8800,0

63,2

1,1

Structuri de odihnă (vile turistice, sate de vacanţă şi alte structuri de odihnă)

6,4

3,7

312,9

618,5

60,8

46,8

Datele tabelului în format .xlsx

Ponderi mai însemnate în numărul total de turişti nerezidenți, cazaţi în structurile de primire turistică colective le-au revenit turiştilor din Ucraina (53,7%), România (10,1%), Statele Unite ale Americii (4,6%), Federația Rusă (4,4%), Turcia (3,5%), Israel (2,2%), Italia (2,0%), Franța și Germania (câte 1,9%), Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (1,8%) și Belarus (1,4%).

 

Datele figurii în format .xlsx

În ianuarie-martie 2022 în structurile de primire turistică colective au fost înregistrate 205,1 mii de înnoptări ale turiștilor, cu 105,1 mii înnoptări (de 2,1 ori) mai mult față de ianuarie-martie 2021. Majorarea numărului de înnoptări ale turiștilor a fost condiționată de creșterea acestora în hoteluri și moteluri - cu 74,4 mii înnoptări (de 3,9 ori), pensiuni turistice și agroturistice - cu 11,2 mii înnoptări (de 2,9 ori), structuri de odihnă - cu 7,6 mii înnoptări (de 3,0 ori), structuri de întremare - cu 9,3 mii înnoptări (+19,6%), cămine pentru vizitatori - cu 2,5 mii (+14,7%). Din numărul total de înnoptări, 53,1% revin înnoptărilor turiștilor rezidenți și 46,9% - înnoptărilor turiștilor nerezidenți.

Tabelul 2. Numărul de înnoptări ale turiștilor în structurile de primire turistică colective cu funcțiuni de cazare în ianuarie-martie 2022

 

Ianuarie-martie 2022

Ianuarie-martie 2022 în % faţă de ianuarie-martie 2021

Informativ:
 
Ianuarie-martie 2021 în % faţă de ianuarie-martie 2020

Înnoptări, mii

din care, ale nerezidenţilor, mii

înnoptări

din care, ale nerezidenţilor

înnoptări

din care, ale nerezidenţilor

Total

205,1

96,3

205,2

618,1

61,3

35,4

     din care:

      

Hoteluri şi moteluri

100,1

79,7

390,0

571,1

47,2

36,6

Cămine pentru vizitatori

19,6

0,7

114,7

-

92,3

-

Pensiuni turistice şi agroturistice

17,2

7,8

288,7

1384,6

107,7

21,8

Structuri de întremare

56,9

0,8

119,6

4377,8

60,0

1,7

Structuri de odihnă (vile turistice, sate de vacanţă şi alte structuri de odihnă)

11,4

7,3

303,3

703,6

70,5

44,9

Datele tabelului în format .xlsx

 
În ianuarie-martie 2022 numărul de locuri de cazare oferite turiștilor a fost de 30,9 mii locuri-pat sau cu 12,3% mai mult față de ianuarie-martie 2021. Majorarea numărului de locuri oferite turiștilor a fost condiționată de creșterea acestora în tabere de vacanță (de 3,3 ori), pensiuni turistice și agroturistice (+26,7%), structuri de odihnă (+13,4%), cămine pentru vizitatori (+12,8%), structuri de întremare (+8,1%).
 
Indicele de utilizare netă a capacității de cazare turistică în ianuarie-martie 2022 a constituit 21,7%, din care: la cămine pentru vizitatori – 54,8%, structuri de întremare – 33,0%, hoteluri și moteluri – 23,0%, pensiuni turistice şi agroturistice – 19,2%, structuri de odihnă – 8,4%.
 
Durata medie de şedere a unui turist în structurile de primire turistică colective cu funcţiuni de cazare în ianuarie-martie 2022 a fost de 4,6 zile (6,3 zile - pentru turiștii rezidenți și 3,7 zile- pentru turiştii nerezidenți).
 

Note:

¹Informația se prezintă fără datele întreprinderilor și organizațiilor din partea stângă a Nistrului și municipiul Bender.

Informații relevante:

 


Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER