Glosarul indicatorilor statistici facilitează căutarea statisticilor, oferind o descriere pentru fiecare cuvânt.
Resetare
A
Activitatea de construcţii (Construcţii)

Activitatea de construcţii reprezintă sectorul economiei naţionale, în care se desfăşoară procesul de execuţie a lucrărilor de construcţii, destinate creării de mijloace fixe, precum şi menţinerii construcţiilor existente la un nivel tehnic constructiv cât mai apropiat de cel iniţial.

Alte lucrări (Construcţii)

Alte lucrări include valoarea lucrărilor tehnico-culturale; lucrărilor privind recultivarea pământului şi ameliorarea primară a suprafeţelor agricole; lucrărilor de curăţare a sistemelor de irigare şi asanare; lucrărilor de asanare a suprafeţelor fondului forestier; lucrărilor de gazificare a apartamentelor executate din contul mijloacelor populaţiei; lucrărilor de înlocuire a zidăriei refractare ale agregatelor termice şi tehnice, lucrărilor de foraj al sondelor tehnice şi de diminuare a apei, efectuate pentru activitatea de bază a întreprinderii; lucrărilor de foraj pentru efectuarea cercetărilor în construcţie; serviciilor privind transmiterea în locaţiune (arendă) a maşinilor, mecanismelor şi altui utilaj (cu personalul (propriu) de deservire al întreprinderii).

Apartament (Construcţii)

Apartament – locuinţă alcătuită din una sau mai multe camere de locuit cu încăperi auxiliare, care satisface cerinţele de trai ale unei persoane sau familii şi face parte din blocul locativ.

Autorizaţie de construire (Construcţii)

Autorizaţie de construire – act, eliberat de către emitent, prin care se autorizează executarea lucrărilor de construcţie în temeiul şi cu respectarea certificatului de urbanism pentru proiectare şi a documentaţiei de proiect elaborate şi verificate.

 
C
Casă de locuit individuală (Construcţii)

Casă de locuit individuală – locuinţă (construcţie separată) alcătuită din una sau mai multe camere locuibile şi încăperi auxiliare, cu unul sau mai multe niveluri, destinată traiului permanent, de regulă al unei familii.

Clădiri nerezidențiale (Construcţii)

Clădiri nerezidențiale sunt clădirile destinate în exclusivitate sau în principal altor scopuri decât cele rezidențiale (clădirile administrative și de producție, magazinele, depozitele, cinematografele etc.).

Clădiri rezidențiale (de locuit) (Construcţii)

Clădiri rezidențiale (de locuit) se consideră clădirile prevăzute cu un termen de exploatare îndelungat, amplasate pe un lot de pământ în cadrul unor hotare, cu toate construcțiile auxiliare aferente și elementele de confort, în care suprafața locuibilă deține mai mult de jumătate din suprafața totală a clădirii.

Construcții inginerești (Construcţii)

Construcții inginerești (speciale) sunt construcții care nu îndeplinesc caracteristicile de clădiri și care au ca scop crearea condițiilor pentru realizarea activităților de producție, servicii sau pentru desfășurarea activităților social-culturale (drumuri, căi ferate, poduri, stadioane, reţele electrice, reţele de canalizare, apeducte, gazoducte, reţele de telecomunicaţii etc.).

 
E
Emitent (Construcţii)

Emitent – autoritatea executivă a administraţiei publice locale.

 
L
Lucrări de construcţii noi (Construcţii)

Lucrări de construcţii noi (inclusiv lucrările de reconstrucţie şi extindere) – reprezintă valoarea lucrărilor de construcţii executate pentru prima dată, cuprinse în articolele de deviz.

Lucrări de întreţinere şi reparaţii (Construcţii)

Lucrări de întreţinere şi reparaţii curente reprezintă valoarea lucrărilor efectuate cu scopul păstrării sau restabilirii posibilităţii obţinerii de la acestea a avantajelor (profitului) economice viitoare în proporţiile determinate la intrarea iniţială. Lucrările de întreţinere şi reparaţie curentă includ totalitatea de operaţii de zugrăvire, vopsire, reparare a unor părţi neînsemnate ce se realizează la o construcţie existentă pentru a asigura continuitatea folosirii ei, împiedicarea unei uzuri rapide şi prelungirea duratei de funcţionare. Aici se includ şi instalarea unor sisteme mecanice, electrice sau de încălzire, înlocuirea canalizaţiilor, conductelor de apă (chiar dacă acestea sunt noi).

Lucrări de reparaţii capitale (Construcţii)

Lucrări de reparaţii capitale reprezintă valoarea complexului de lucrări şi măsuri privind restabilirea capacităţii sau stării de funcţionare a clădirilor, construcţiilor, elementelor şi părţilor lor, inclusiv construcţiilor şi utilajului ingineresc. La reparaţia capitală a clădirilor şi construcţiilor se efectuează înlocuirea pieselor şi construcţiilor uzate sau schimbul lor cu altele mai rezistente şi avantajoase, care îmbunătăţesc posibilităţile de exploatare a obiectului reparat, măresc durata de funcţionare utilă, în comparaţie cu durata stabilită la constatarea (înregistrarea) iniţială, cu excepţia înlocuirii depline a construcţiilor de bază (pereţilor, fundamentelor, planşeelor intermediare ş.a.).

Lucrările de construcţii (Construcţii)

Lucrările de construcţii reprezintă ansamblul de activităţi desfăşurate în scopul producerii de bunuri imobiliare concretizate în clădiri şi construcţii inginereşti noi, precum şi restaurarea, reconstrucţia şi extinderea, repararea şi întreţinerea celor existente.

 
S
Suprafaţa totală a locuințelor (Construcţii)

Suprafaţa totală a locuințelor (apartamentelor/caselor de locuit individual) se determină ca suma suprafeţei locuibile, care cuprinde suprafaţa camerelor de locuit (dormitoarele şi salonul) din locuinţă şi suprafaţa încăperilor auxiliare (bucătărie, hol, antreu, baie, duş, toaletă etc.) din locuinţă, precum şi suprafaţa logiilor, balcoanelor, teraselor care se include în suprafaţa totală prin coeficienţii de reducere.

 
T
Terenurile (Construcţii)

Terenurile reprezintă imobilizări corporale sub formă de teritorii funciare (de pământ) deținute de entitate cu drept de proprietate sau primite în leasing financiar, pentru a fi folosite în activitatea entității, care are o durată de utilizare nelimitată.

 
V
Valoarea lucrărilor de construcţii (Construcţii)

Valoarea lucrărilor de construcţii se prezintă pe elemente de structură a lucrărilor și pe tipuri de obiecte.