Importanţa utilizării datelor administrative în scopuri statistice

Importanţa utilizării datelor administrative în scopuri statistice

Aceasta a fost tema seminarului internațional desfăşurat în perioada 01-02 octombrie curent la Chişinău. Evenimentul a fost organizat de Biroul Naţional de Statistică (BNS) în comun cu Oficiul de Statistică al Norvegiei.

La eveniment au participat reprezentanţi ai organului central de statistică al Uniunii Europene, reprezentanţi ai organelor naţionale de statistică din Norvegia, Suedia, România, Ucraina, precum şi partenerii naţionali ai BNS în furnizarea datelor administrative pentru producerea statisticii oficiale: Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Construcţiilor şi Dezvoltării Regionale, Ministerul Mediului, Întreprinderea de Stat „Centrul Resurselor Informaţionale de Stat „Registru”,  Centrul Naţional de Management în Sănătate, Oficiul Stării Civile, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, Inspecţia Muncii, Casa Naţională de Asigurări Sociale, Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru,  Academia de Ştiinţe a Moldovei.

În cadrul seminarului a fost examinată situaţia curentă cu privire la asigurarea BNS cu date administrative de către autorităţile publice si alte instituţii pentru producerea datelor statistice oficiale cu focusarea pe problemele existente şi pe modalitatea de soluţionare a acestora.

Prezentă la eveniment, dna Claudia Junker, şef al Diviziunii cooperare statistică a Eurostat, a menţionat că tema abordată este una stingentă şi actuală pentru toate ţările, inclusiv pentru Eurostat şi necesită o abordare consecventă pentru a reuşi dezvoltarea statisticilor naţionale.

La rîndul său, directorul general al BNS, dna Lucia Spoială a accentuat că disponibilitatea datelor statistice oficiale elaborate de sistemul statistic naţional este posibilă doar datorită unei bune cooperări între autorităţile publice în sensul oferirii datelor administrative pentru producerea statisticilor oficiale. Acest fapt nu numai va lărgi spectrul de informaţii statistice puse la dispoziţia publicului, dar şi va minimaliza dublarea colectării datelor.

De un interes sporit pentru participanţi a fost prezentarea experienţei norvegiene privind utilizarea datelor administrative în producerea statisticii oficiale. Dl Hans Kristian Ostering, expert al Oficiului de Statistică al Norvegiei, a accentuat că, este practic dificil de creat date statistice fără asigurarea cu date administrative. Toată societatea beneficiază de la această cooperare a autorităţilor publice cu organul de statistică. Participarea experţilor norvegieni la eveniment a facilitat dialogul şi depistarea soluţiilor pentru o mai bună cooperare între instituţii întru perfecţionarea disponibilităţii datelor statistice oficiale de înaltă calitate.  

În linii generale, sistemul statistic al Republicii Moldova presupune îmbinarea datelor statistice rezultate nemijlocit din cercetările statistice şi din sursele de date administrative. În Programul anual de lucrări statistice aprobat de Guvern sînt indicate sursele administrative de date care urmează a fi furnizate Biroului Naţional de Statistică pentru producerea informaţiei statistice, de asemenea deţinătorul surselor, termenul si periodicitatea obţinerii datelor administrative.

Utilizarea surselor administrative de date în scopuri statistice are mai multe avantaje, precum:

- utilizarea eficientă a resurselor informaţionale deţinute de autorităţile publice centrale şi locale şi a resurselor financiare, umane de care acestea dispun; excluderea dublării în colectarea datelor de către diferite autorităţi;

- reducerea considerabila a presiunii informaţionaleasupra respondenţilor statistici;

- acoperirea exhaustivă a persoanelor juridice şi fizice şi a unor date despre acestea;

- obţinerea în termene restrînse a datelor din bazele de date existente, actualizate cu regularitate.        

 Persoană de contact:

Ala PÂSLARIUC,
Serviciul informare şi comunicare cu mass-media,
tel.: 40 30 51


Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER