Indicii prețurilor de consum în Republica Moldova în luna iulie 20231

Biroul Național de Statistică informează că prețurile medii de consum în luna iulie 2023 s-au micșorat față de iunie curent cu circa 0,8%, fiind marcată reducerea în continuare a ratei lunare a inflației (după scăderea prețurilor medii de consum în luna iunie 2023 față de mai 2023 cu 0,5%).
Respectiv, inflația anuală în luna iulie 2023 (comparativ cu luna iulie 2022) a constituit 10,8%, fiind în descreștere cu 2,4 puncte procentuale față de nivelul înregistrat în luna iunie curent comparativ cu iunie 2022 (13,2%).

Inflația lunară

Biroul Național de Statistică informează că, preturile medii de consum în luna iulie 2023 față de luna iunie 2023 s-au redus cu circa 0,8% (informativ: în iulie 2022 față de iunie 2022, preturile medii s-au majorat cu 1,4%) (Tabelul 1, Figura 2). Diminuarea prețurilor medii de consum a fost determinată de micșorarea prețurilor la:

  • produsele alimentare cu cca 1,2%, contribuind la micșorarea prețurilor medii de consum cu 0,5%;
  • serviciile prestate populației cu 2,3%, contribuind la diminuarea prețurilor medii de consum cu 0,6%.

Prețurile medii de consum la mărfurile nealimentare, în luna iulie 2023 față de luna iunie 2023 s-au majorat cu circa 0,6%, contribuind la majorarea prețurilor medii de consum cu 0,3%.

În luna iulie 2023 față de iunie 2023, din produsele alimentare, diminuări mai accentuate a prețurilor medii de consum au fost marcate la legume – cu 15,6%, zahăr – cu 0,9%, ulei vegetal – cu 0,4%. Totodată, în perioada de analiză au fost înregistrate creșteri depreț la ouă de găină – cu 10,8%.

Diminuări mai accentuate a prețurilor (tarifelor) la serviciile prestate populației în luna iulie față de luna iunie 2023 au fost înregistrate la tarifele reglementate2 de furnizare a gazelor naturale – cu 12,6%, a energiei electrice – cu 10,2% și a energiei termice – cu 8,1%, contribuind la diminuarea prețurilor medii de consum cu 0,6%. Concomitent, în luna iulie 2023 față de luna iunie 2023 s-au majorat prețurile la serviciile transportului de pasageri- cu 0,3%.

La mărfurile nealimentare, în perioada raportată au crescut prețurile medii de consum la combustibili și carburanți – cu 1,2% (inclusiv motorina – cu 5,9% și benzina – cu 2,2%), materiale de construcție – cu 0,4%, confecții – cu 0,3%.

Inflația de la începutul anului

Prețurile medii de consum în luna iulie 2023 comparativ cu luna decembrie 2022 (de la începutul anului curent) au crescut cu 3,6%, inclusiv la produse alimentare - cu 3,0%, mărfuri nealimentare - cu 2,1% și servicii prestate populației - cu 6,8%.

Inflația anuală

Prețurile medii de consum în luna iulie 2023 comparativ cu luna iulie 2022 (în ultimele 12 luni) au crescut cu 10,8%, inclusiv la produse alimentare cu 11,5%, mărfuri nealimentare cu 5,4% și servicii prestate populației cu 18,1% (Tabelul 1, Figurile 2 și 3). Astfel, a fost marcată reducerea în continuare a ratei anuale a inflației, înregistrată începând cu luna noiembrie a anului 2022.

Tabelul 1. Rata inflației în luna iulie 20233

Mărfuri şi servicii

Coeficientul de ponderare4

Iulie 2023, în % față de:

Iulie 2023 față de
iunie 2023:
gradul de influență (+/-) asupra IPC, %

 
 

iunie
2023

decembrie 2022

iulie 2022

Total

10000

-0,76

3,61

10,76

-0,76

Produse alimentare

3669

-1,23

2,96

11,48

-0,45

Pâine

176

-0,04

1,59

8,67

0,00

Legume5

305

-15,63

-2,97

25,55

-0,48

Fructe6

324

0,67

22,49

33,00

0,02

Carne, preparate şi conserve din carne

738

0,13

0,78

3,61

0,01

Lapte şi produse lactate

461

-0,30

0,72

7,93

-0,01

Zahăr

55

-0,85

0,53

21,59

0,00

Ouă

58

10,77

-33,77

-7,58

0,06

Ulei vegetal

72

-0,43

-12,80

-13,98

0,00

Mărfuri nealimentare

3932

0,65

2,13

5,36

0,25

Confecții

469

0,26

2,21

8,11

0,01

Încălțăminte

225

0,19

2,55

9,05

0,00

Medicamente

387

-0,17

1,54

3,78

-0,01

Combustibili și carburanți7

592

1,22

-1,81

-10,96

0,07

Materiale de construcție

103

0,37

2,62

6,03

0,00

Servicii

2399

-2,33

6,85

18,10

-0,56

Servicii comunal-locative

822

-7,58

11,21

36,01

-0,62

 - apă potabilă şi canalizare

85

0,00

15,01

15,07

0,00

 - energie electrică2

290

-10,18

-36,10

7,43

-0,30

 - gaze naturale prin reţea2

201

-12,62

21,03

-2,95

-0,25

 - încălzire centralizată2

99

-8,15

122,37

53,73

-0,08

Transportul de pasageri

182

0,29

13,75

19,84

0,01

Alimentația publică

276

0,15

4,01

10,55

0,00

Descarcă datele în format .xlsx

Expunerea grafică a gradului de influență a modificării prețurilor medii pe principalele grupe de mărfuri și servicii asupra creșterii IPC în luna iulie 2023 față de luna iunie 2023 este prezentată în Figura 1.

Descarcă datele în format .xlsx

Dinamica indicilor lunari și anuali ai prețurilor de consum, inclusiv pe grupe majore, înregistrați în perioada ianuarie 2022 – iulie 2023, calculați față de luna precedentă și luna corespunzătoare a anului precedent este prezentată în Figura 2 și 3.

Descarcă datele în format .xlsx

Descarcă datele în format .xlsx

Datele privind IPC pentru mărfuri și servicii, la nivel de diviziuni, în conformitate cu clasificatorul internațional COICOP8, sunt prezentate în Tabelul 2.

Tabelul 29. IPC în luna iulie 2023, pe diviziuni de mărfuri și servicii, conform clasificatorului COICOP

Diviziunea

Denumirea

Coeficientul de ponderare

Iulie 2023, în % față de:

Iulie 2023 față de iunie 2023: gradul de influență (+/-) asupra IPC, %

 
 

iunie
2023

decembrie 2022

iulie
2022

 

 

Total IPC

10000

99,24

103,61

110,76

-0,76

 

01

Produse alimentare și băuturi nealcoolice

3504

98,70

102,75

111,41

-0,46

 

02

Băuturi alcoolice și tutun

355

100,04

112,37

116,04

0,00

 

03

Îmbrăcăminte și încălțăminte

887

100,29

102,44

108,42

0,03

 

04

Locuință, apă, electricitate, gaze și alți combustibili

1190

94,46

109,11

126,89

-0,66

 

05

Articole de mobilier, echipamente de uz casnic și întreținerea curentă a locuinței

864

100,57

103,97

110,43

0,05

 

06

Sănătate

728

99,90

101,15

103,05

-0,01

 

07

Transport10

996

101,94

98,87

97,00

0,19

 

08

Telecomunicație11

452

100,22

100,10

101,87

0,01

 

09

Recreere și cultură

274

101,29

100,28

106,16

0,04

 

10

Educație

116

100,00

106,31

119,34

0,00

 

11

Restaurante și hoteluri

278

100,15

104,01

110,60

0,00

 

12

Diverse produse și servicii

357

101,29

108,05

116,40

0,05

 

Descarcă datele în format .xlsx

Indicii parțiali

Indicii parțiali, calculați prin excluderea din IPC a anumitor componente, sunt prezentați în Tabelul 3.

Tabelul 3. Indicii parţiali 12 ai prețurilor de consum în luna iulie 2023

Denumirea indicatorilor

Iulie 2023, în % față de:

iunie

2023

decembrie 2022

iulie 2022

Total IPC

99,24

103,61

110,76

Total IPC, exclusiv produse alimentare și băuturi, combustibili și carburanți, produse și servicii cu prețuri reglementate

100,65

102,72

108,97

Total IPC, exclusiv produse alimentare și băuturi

99,52

103,98

110,33

Total IPC, exclusiv produse și servicii cu prețuri reglementate

99,87

102,51

108,57

Total IPC, exclusiv combustibili și carburanți

99,12

103,95

112,21

Indicele prețurilor la produse alimentare și băuturi

98,77

102,96

111,48

Indicele prețurilor la produse și servicii reglementate

95,98

108,88

121,75

Indicele prețurilor la combustibili și carburanți

101,22

98,19

89,04

Indicele prețurilor la produse alimentare și băuturi, combustibili și carburanți, produse și servicii cu prețuri reglementate

98,25

104,20

111,96

Descarcă datele în format .xlsx

IPC în profil teritorial

Datele privind IPC în profil teritorial pentru lunile ianuarie - iulie 2023 față de luna precedentă și luna corespunzătoare a anului precedent sunt prezentate în Tabelul 4.

Tabelul 4. IPC lunari, în ianuarie-iulie 2023, pe regiuni statistice

Luna

În % față de luna precedentă

În % față de luna corespunzătoare a anului precedent

Total IPC

Nord

Centru

Sud

Chișinău

Total IPC

Nord

Centru

Sud

Chișinău

Ianuarie

100,45

99,94

99,44

99,88

101,67

127,31

126,03

123,01

130,92

129,82

Februarie

100,95

100,94

101,15

101,22

100,72

125,91

125,19

121,79

129,95

127,79

Martie

100,81

100,73

100,27

100,58

101,32

121,98

120,87

116,78

125,57

125,05

Aprilie

102,21

102,34

101,93

103,04

102,03

118,10

117,70

113,49

121,25

120,47

Mai

100,45

100,18

100,48

100,36

100,63

116,26

115,34

112,06

119,02

118,82

Iunie

99,47

99,39

99,36

98,91

99,81

113,15

111,65

109,28

114,69

116,26

Iulie

99,24

99,07

99,24

98,82

99,50

110,76

109,10

107,99

112,10

113,27

Descarcă datele în format .xlsx

Comparații internaționale privind inflația lunară

Datele preliminare disponibile13 privind rata lunară a inflației pentru luna iulie a.c. în unele țări din regiune sunt prezentate în Figura 4.

Descarcă datele în format .xlsx

Republica Moldova, în luna iulie 2023 față de luna iunie 2023, înregistrând o deflație de 0,8%, a fost sub nivelul inflației înregistrate în Estonia (-0,6%), Portugalia (-0,4%), Polonia (-0,2%), Elveția (-0,1%), Franța, Georgia și Islanda (0,0%), Austria, Italia și Spania (0,1%), Slovenia (0,2%), Croația și Germania (0,3%), Cipru și Belgia (0,8%).

Anexe:

Comunicatul statistic privind Evoluția prețurilor de consum în luna august 2023 va fi diseminat pe data de 11 septembrie 2023.

Note:

1 Informația este prezentată fără datele raioanelor din partea stângă a Nistrului şi mun. Bender.
2 La calcularea tarifelor medii pentru furnizarea gazelor naturale s-a ținut cont de diminuarea tarifelor reglementate de furnizare a gazelor naturale intrate în vigoare din 08 iunie 2023, a energiei termice intrate în vigoare din 29 iunie 2023 și a energiei electrice (diminuare înregistrată din 07 iulie 2023).
3 Tabelul 1 include informația privind rata inflației pe 3 grupe majore de mărfuri și servicii, precum și pe unele grupe reprezentative, agregate conform clasificării naționale utilizate pentru calcularea IPC:

  • grupa majoră „Produse alimentare” include produse de morărit și panificație, carne, preparate și conserve din carne, pește și conserve din pește, lapte și produse lactate, ouă, grăsimi, fructe proaspete, alte fructe și conserve, legume, cartofi, dulciuri și mirodenii, băuturi nealcoolice, băuturi alcoolice.
  • grupa majoră „Mărfuri nealimentare” include țigări, țesături, confecții, tricotaj, încălțăminte, mobilă, mijloace de transport și piese auto, ediții tipărite, combustibili și carburanți, alte mărfuri.
  • grupa majoră „Servicii” include educație și învățământ, servicii comunal-locative, alimentație publică, sănătate, servicii de reparare auto, servicii de transport, alte servicii.

Informația comparativă privind rata inflaţiei în iulie 2022 și iulie 2023 este prezentată în Tabelul A1 din anexă.
4 În conformitate cu Metodologia de calcul a Indicelui Prețurilor de Consum , ponderile de cheltuieli sunt estimate aplicând media geometrică a cheltuielilor bănești ale populaţiei conform Cercetării Bugetelor Gospodăriilor Casnice (CBGC) şi datelor privind consumul final al gospodăriilor populaţiei la nivel de clase COICOP din Conturile Naţionale pentru anul „t-2” (cu unele excepții, menționate în metodologia nominalizată). Astfel, începând cu luna ianuarie 2023, calculele IPC sunt realizate cu utilizarea coeficienților de ponderare calculați pe baza datelor pentru anul 2021.
5 Poziția „legume” (în Tabelul 1) include legume proaspete, congelate, boboase în stadiul de maturitate biologică, conserve și subproduse din legume și nu include cartofi.
6 Poziția „fructe” (în Tabelul 1) include struguri, alte fructe proaspete și nu include: fructe și pomușoare congelate, uscate, nuci, miezuri de fructe și semințe comestibile.
7 Poziția „combustibili și carburanți” (în Tabelul 1) include gaze lichefiate, combustibili solizi (cărbune de pământ, lemne, brichete, peleți etc.), motorină, benzină, alte tipuri de combustibili pentru vehicule particulare, lubrifianți.
8 COICOP - Clasificarea Consumului Individual pe Destinații (Classification of Individual Consumption According to Purpose - COICOP). Secțiunea A ”Cheltuielile de consum individual pe destinații” (diviziunile 1-12) începând cu ianuarie 2021 a fost armonizată la nivelul categoriei (5 cifre) cu Clasificarea Europeană a Consumului Individual pe Destinații (ECOICOP 2013).
9 Tabelul 2 include informația privind coeficienții de ponderare și IPC pe 12 diviziuni COICOP. Informație mai detaliată privind IPC, pe clase de mărfuri și servicii COICOP, este prezentată în anexă (ved. Tabelul A2) la comunicatul de presă.
10 Diviziunea „Transport” (în Tabelul 2), pe lângă serviciile de transport de pasageri, include și cumpărarea de vehicule, piese de schimb și accesorii precum și carburanți.
11 Diviziunea „Telecomunicație” (în Tabelul 2), pe lângă serviciile de telecomunicații, include și echipamentele de telefonie.
12 Calcularea indicilor parțiali se elaborează în conformitate cu Metodologia privind calculul indicelui inflației de bază, aprobată prin ordinul comun al Băncii Naţionale a Moldovei şi Biroului Naţional de Statistică nr. 117-07-2203/43 din 30 decembrie 2009, cu modificările și completările ulterioare.
13 Sursa datelor referitor la rata inflației în alte state: https://tradingeconomics.com/country-list/inflation-rate-mom?continent=europe

Precizări metodologice:

Rata lunară a inflației (inflația lunară) reprezintă creșterea prețurilor de consum într-o lună față de luna precedentă.

Rata anuală a inflației (inflația anuală) reprezintă creșterea prețurilor de consum într-o lună din anul curent, față de aceeași lună a anului precedent.

Rata medie anuală a inflației (inflația medie anuală) reprezintă creșterea medie a prețurilor de consum într-un an față de anul precedent, Această rată se calculează ca un raport între ultimele douăsprezece luni și cele douăsprezece luni anterioare corespunzătoare.

 Mai multe detalii pot fi obținute în:

Informații relevante:

Referințe utile, privind IPC în unele state:

Baza de date Eurostat:

Baza de date OECD:

Comitetul pentru Statistică al CSI (CISSTAT):


Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER