Indicii prețurilor de consum în Republica Moldova în luna octombrie 20231

Biroul Național de Statistică informează că, prețurile medii de consum în luna octombrie 2023 s-au majorat față de:
  • luna septembrie 2023 cu circa 0,5%
  • luna decembrie 2022 (cumulativ, de la începutul anului curent) cu 4,5%
  • luna octombrie 2022 (în ultimele 12 luni) cu 6,3%.

Inflația lunară

Biroul Național de Statistică informează că, prețurile medii de consum în luna octombrie 2023 față de luna septembrie 2023 au crescut cu circa 0,5% (informativ: în octombrie 2022 față de septembrie 2022, prețurile medii s-au majorat cu 2,6%) (Tabelul 1, Figura 2). Creșterea prețurilor medii de consum a fost determinată de majorarea prețurilor la:

  • produsele alimentare cu cca 0,9%, contribuind la majorarea prețurilor medii de consum cu 0,32%
  • mărfurile nealimentare, cu circa 0,3%, contribuind la majorarea prețurilor medii de consum cu 0,12%
  • serviciile prestate populației cu 0,1%, contribuind la creșterea prețurilor medii de consum cu 0,02%.

În luna octombrie 2023 față de septembrie 2023, din produsele alimentare, majorări mai accentuate ale prețurilor medii de consum au fost marcate la legume – cu 14,4% și ouă de găină – cu 10,8%. Totodată, în perioada de analiză au fost înregistrate diminuări de preț la fructe – cu 6,2%, ulei vegetal – cu 2,4%, zahăr – cu 1,2%.

La mărfurile nealimentare, în perioada raportată au crescut prețurile medii de consum la încălțăminte – cu 2,9% și confecții – cu 0,8%, în timp ce prețurile medii de consum la combustibili și carburanți s-au diminuat – cu 1,4% (inclusiv benzina – cu 5,4% și motorina – cu 0,3%).

Inflația de la începutul anului

Prețurile medii de consum în luna octombrie 2023 comparativ cu luna decembrie 2022 (de la începutul anului curent) au crescut cu 4,5%, inclusiv la produse alimentare - cu 3,5%, mărfuri nealimentare - cu 3,2% și servicii prestate populației - cu 7,8%.

Inflația anuală

Prețurile medii de consum în luna octombrie 2023 comparativ cu luna octombrie 2022 (în ultimele 12 luni) au crescut cu 6,3%, inclusiv la produse alimentare cu 5,6%, mărfuri nealimentare cu 4,2% și servicii prestate populației cu 10,8% (Tabelul 1, Figurile 2 și 3). Astfel, a fost marcată reducerea în continuare a ratei anuale a inflației, înregistrată începând cu luna noiembrie a anului 2022.

Tabelul 1. Rata inflației în luna octombrie 20232

Mărfuri şi servicii

Coeficientul de ponderare3

Octombrie 2023, în % față de:

Octombrie 2023 față de septembrie 2023:
gradul de influență (+/-) asupra IPC, %

septembrie
2023

decembrie
2022

octombrie
2022

Total

10000

0,46

4,48

6,34

0,46

Produse alimentare

3669

0,86

3,47

5,58

0,32

Pâine

176

0,31

1,89

4,27

0,01

Legume4

305

14,39

2,28

9,75

0,44

Fructe5

324

-6,17

16,22

9,34

-0,20

Carne, preparate şi conserve din carne

738

0,76

2,60

3,37

0,06

Lapte şi produse lactate

461

0,54

1,98

5,85

0,02

Zahăr

55

-1,25

-2,56

3,68

-0,01

Ouă

58

10,80

-10,28

1,22

0,06

Ulei vegetal

72

-2,38

-18,28

-19,27

-0,02

Mărfuri nealimentare

3932

0,30

3,24

4,18

0,12

Confecții

469

0,83

4,20

5,67

0,04

Încălțăminte

225

2,90

6,15

7,23

0,07

Medicamente

387

0,24

1,17

1,57

0,01

Combustibili și carburanți6

592

-1,43

1,92

-0,95

-0,08

Materiale de construcție

103

-0,01

2,59

4,00

0,00

Servicii

2399

0,10

7,84

10,77

0,02

Servicii comunal-locative

822

-0,03

11,14

15,84

0,00

 - apă potabilă şi canalizare

85

-0,98

21,10

21,10

-0,01

 - energie electrică

290

0,00

-37,75

-4,43

0,00

 - gaze naturale prin rețea

201

0,00

21,03

-38,26

0,00

 - încălzire centralizată

99

0,00

122,37

53,73

0,00

Transportul de pasageri

182

-1,12

19,37

23,96

-0,02

Alimentația publică

276

0,04

5,03

8,24

0,00

Descarcă datele în format .xlsx

Expunerea grafică a gradului de influență a modificării prețurilor medii pe principalele grupe de mărfuri și servicii asupra creșterii IPC în luna octombrie 2023 față de luna septembrie 2023 este prezentată în Figura 1.

Descarcă datele în format .xlsx

Dinamica indicilor lunari și anuali ai prețurilor de consum, inclusiv pe grupe majore, înregistrați în perioada ianuarie 2022-octombrie 2023, calculați față de luna precedentă și luna corespunzătoare a anului precedent este prezentată în Figura 2 și 3.

Descarcă datele în format .xlsx

Descarcă datele în format .xlsx

Datele privind IPC pentru mărfuri și servicii, la nivel de diviziuni, în conformitate cu clasificatorul internațional COICOP7, sunt prezentate în Tabelul 2.

Tabelul 28. IPC în luna octombrie 2023, pe diviziuni de mărfuri și servicii, conform clasificatorului COICOP

Diviziunea

Denumirea

Coeficientul de ponderare

Octombrie 2023, în % față de:

Octombrie 2023 față de septembrie 2023: gradul de influență (+/-) asupra IPC, %

septembrie
2023

decembrie 2022

octombrie
2022

 

Total IPC

10000

100,46

104,48

106,34

0,46

01

Produse alimentare și băuturi nealcoolice

3504

100,90

103,28

105,36

0,32

02

Băuturi alcoolice și tutun

355

99,91

112,34

113,78

0,00

03

Îmbrăcăminte și încălțăminte

887

101,41

104,77

106,24

0,13

04

Locuință, apă, electricitate, gaze și alți combustibili

1190

100,27

109,28

113,21

0,03

05

Articole de mobilier, echipamente de uz casnic și întreținerea curentă a locuinței

864

100,35

104,74

106,34

0,03

06

Sănătate

728

100,14

101,14

101,56

0,01

07

Transport9

996

98,86

100,67

101,19

-0,11

08

Telecomunicație10

452

100,40

100,41

100,44

0,02

09

Recreere și cultură

274

100,88

100,61

102,65

0,02

10

Educație

116

100,00

113,72

114,20

0,00

11

Restaurante și hoteluri

278

100,04

105,04

108,23

0,00

12

Diverse produse și servicii

357

100,43

109,71

112,36

0,02

Descarcă datele în format .xlsx

Indicii parțiali

Indicii parțiali, calculați prin excluderea din IPC a anumitor componente, sunt prezentați în Tabelul 3.

Tabelul 3. Indicii parţiali11 ai prețurilor de consum în luna octombrie 2023

Denumirea indicatorilor

Octombrie 2023, în % față de:

septembrie

2023

decembrie
2022

octombrie
2022

Total IPC

100,46

104,48

106,34

Total IPC, exclusiv produse alimentare și băuturi, combustibili și carburanți, produse și servicii cu prețuri reglementate

100,58

103,62

105,53

Total IPC, exclusiv produse alimentare și băuturi

100,22

105,05

106,77

Total IPC, exclusiv produse și servicii cu prețuri reglementate

100,56

103,46

105,11

Total IPC, exclusiv combustibili și carburanți

100,57

104,62

106,79

Indicele prețurilor la produse alimentare și băuturi

100,86

103,47

105,58

Indicele prețurilor la produse și servicii reglementate

99,89

109,27

112,22

Indicele prețurilor la combustibili și carburanți

98,57

101,92

99,05

Indicele prețurilor la produse alimentare și băuturi, combustibili și carburanți, produse și servicii cu prețuri reglementate

100,37

105,03

106,88

Descarcă datele în format .xlsx

IPC în profil teritorial

Datele privind IPC în profil teritorial pentru lunile ianuarie-octombrie 2023 față de luna precedentă și luna corespunzătoare a anului precedent sunt prezentate în Tabelul 4.

Tabelul 4. IPC lunari, în ianuarie-octombrie 2023, pe regiuni statistice

Luna

În % față de luna precedentă

În % față de luna corespunzătoare a anului precedent

Total IPC

Nord

Centru

Sud

Chișinău

Total IPC

Nord

Centru

Sud

Chișinău

Ianuarie

100,45

99,94

99,44

99,88

101,67

127,31

126,03

123,01

130,92

129,82

Februarie

100,95

100,94

101,15

101,22

100,72

125,91

125,19

121,79

129,95

127,79

Martie

100,81

100,73

100,27

100,58

101,32

121,98

120,87

116,78

125,57

125,05

Aprilie

102,21

102,34

101,93

103,04

102,03

118,10

117,70

113,49

121,25

120,47

Mai

100,45

100,18

100,48

100,36

100,63

116,26

115,34

112,06

119,02

118,82

Iunie

99,47

99,39

99,36

98,91

99,81

113,15

111,65

109,28

114,69

116,26

Iulie

99,24

99,07

99,24

98,82

99,50

110,76

109,10

107,99

112,10

113,27

August

99,92

100,07

100,08

99,87

99,73

109,69

108,40

107,29

110,25

111,98

Septembrie

100,46

100,40

100,49

100,20

100,56

108,63

107,42

106,59

108,97

110,71

Octombrie

100,46

100,42

100,33

100,74

100,47

106,34

105,43

104,41

106,15

108,34

Descarcă datele în format .xlsx

Comparații internaționale privind inflația lunară

Datele disponibile12 privind rata lunară a inflației pentru luna octombrie anul curent în unele țări din regiune sunt prezentate în Figura 4.

Descarcă datele în format .xlsx

Republica Moldova, în luna octombrie 2023 față de luna septembrie 2023, înregistrând o inflație de 0,5%, a fost sub nivelul inflației înregistrate în Georgia și Islanda (câte 0,6%), depășind totodată nivelul inflației marcate în alte țări analizate: Țările de Jos, Croația (câte 0,4%), Belgia, Spania, Cipru, Austria (câte 0,3%), Slovenia, Polonia (câte 0,2%), Elveția, Franța, Albania (câte 0,1%), Luxemburg, Germania (0,0%), Italia (-0,1%), Portugalia (-0,2%), Letonia, Estonia (câte -0,4%).

Anexe:

Comunicatul statistic privind Evoluția prețurilor de consum în luna noiembrie 2023 va fi diseminat pe data de 11 decembrie 2023.

Note:

1 Informația este prezentată fără datele raioanelor din partea stângă a Nistrului şi mun. Bender.
2 Tabelul 1 include informația privind rata inflației pe 3 grupe majore de mărfuri și servicii, precum și pe unele grupe reprezentative, agregate conform clasificării naționale utilizate pentru calcularea IPC:

  • grupa majoră „Produse alimentare” include produse de morărit și panificație, carne, preparate și conserve din carne, pește și conserve din pește, lapte și produse lactate, ouă, grăsimi, fructe proaspete, alte fructe și conserve, legume, cartofi, dulciuri și mirodenii, băuturi nealcoolice, băuturi alcoolice.
  • grupa majoră „Mărfuri nealimentare” include țigări, țesături, confecții, tricotaj, încălțăminte, mobilă, mijloace de transport și piese auto, ediții tipărite, combustibili și carburanți, alte mărfuri.
  • grupa majoră „Servicii” include educație și învățământ, servicii comunal-locative, alimentație publică, sănătate, servicii de reparare auto, servicii de transport, alte servicii.

Informația comparativă privind rata inflaţiei în octombrie 2022 și octombrie 2023 este prezentată în Tabelul A1 din anexă.
3 În conformitate cu Metodologia de calcul a Indicelui Prețurilor de Consum , ponderile de cheltuieli sunt estimate aplicând media geometrică a cheltuielilor bănești ale populaţiei conform Cercetării Bugetelor Gospodăriilor Casnice (CBGC) şi datelor privind consumul final al gospodăriilor populaţiei la nivel de clase COICOP din Conturile Naţionale pentru anul „t-2” (cu unele excepții, menționate în metodologia nominalizată). Astfel, începând cu luna ianuarie 2023, calculele IPC sunt realizate cu utilizarea coeficienților de ponderare calculați pe baza datelor pentru anul 2021.
4 Poziția „legume” (în Tabelul 1) include legume proaspete, congelate, boboase în stadiul de maturitate biologică, conserve și subproduse din legume și nu include cartofi.
5 Poziția „fructe” (în Tabelul 1) include struguri, alte fructe proaspete și nu include: fructe și pomușoare congelate, uscate, nuci, miezuri de fructe și semințe comestibile.
6 Poziția „combustibili și carburanți” (în Tabelul 1) include gaze lichefiate, combustibili solizi (cărbune de pământ, lemne, brichete, peleți etc.), motorină, benzină, alte tipuri de combustibili pentru vehicule particulare, lubrifianți.
7 COICOP - Clasificarea Consumului Individual pe Destinații (Classification of Individual Consumption According to Purpose - COICOP). Secțiunea A ”Cheltuielile de consum individual pe destinații” (diviziunile 1-12) începând cu ianuarie 2021 a fost armonizată la nivelul categoriei (5 cifre) cu Clasificarea Europeană a Consumului Individual pe Destinații (ECOICOP 2013).
8 Tabelul 2 include informația privind coeficienții de ponderare și IPC pe 12 diviziuni COICOP. Informație mai detaliată privind IPC, pe clase de mărfuri și servicii COICOP, este prezentată în anexă (ved. Tabelul A2) la comunicatul de presă.
9 Diviziunea „Transport” (în Tabelul 2), pe lângă serviciile de transport de pasageri, include și cumpărarea de vehicule, piese de schimb și accesorii precum și carburanți.
10 Diviziunea „Telecomunicație” (în Tabelul 2), pe lângă serviciile de telecomunicații, include și echipamentele de telefonie.
11 Calcularea indicilor parțiali se elaborează în conformitate cu Metodologia privind calculul indicelui inflației de bază, aprobată prin ordinul comun al Băncii Naţionale a Moldovei şi Biroului Naţional de Statistică nr. 117-07-2203/43 din 30 decembrie 2009, cu modificările și completările ulterioare.
12 Sursa datelor referitor la rata inflației în alte state: https://tradingeconomics.com/country-list/inflation-rate-mom?continent=europe

Precizări metodologice:

Rata lunară a inflației (inflația lunară) reprezintă creșterea prețurilor de consum într-o lună față de luna precedentă.
Rata anuală a inflației (inflația anuală) reprezintă creșterea prețurilor de consum într-o lună din anul curent, față de aceeași lună a anului precedent.
Rata medie anuală a inflației (inflația medie anuală) reprezintă creșterea medie a prețurilor de consum într-un an față de anul precedent, Această rată se calculează ca un raport între ultimele douăsprezece luni și cele douăsprezece luni anterioare corespunzătoare.

Mai multe detalii pot fi obținute în:

Informații relevante:

Referințe utile, privind IPC în unele state:


Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER