Indicii prețurilor de consum în Republica Moldova în luna aprilie 20241

Biroul Național de Statistică informează că, prețurile medii de consum în aprilie 2024 s-au majorat față de:
 • luna martie 2024 cu circa 1,8%2;
 • luna decembrie 2023 cu circa 3,8%;
 • luna aprilie 2023 (în ultimele 12 luni) cu 3,5%.

Inflația lunară

În luna aprilie 2024, comparativ cu luna martie 2024, s-a înregistrat o majorare a prețurilor medii de consum cu 1,8% (informativ: în aprilie 2023 față de martie 2023, preturile medii s-au majorat cu 2,2%) (Tabelul 1, Figura 2).

Creșterea prețurilor medii de consum a fost determinată de majorarea prețurilor la:

 • produsele alimentare - cu circa 1,6%, contribuind la majorarea prețurilor medii de consum cu cca 0,6%;
 • mărfurile nealimentare - cu circa 0,7%, contribuind la majorarea prețurilor medii de consum cu cca 0,3%;
 • serviciile prestate populației – cu 3,8%, contribuind la majorarea prețurilor medii de consum cu 0,9%.

În luna aprilie 2024 față de martie 2024, din produsele alimentare, majorări mai accentuate ale prețurilor medii de consum au fost marcate la legume – cu 11,1%, fructe – cu 5,3% și carne, preparate și conserve din carne – cu 0,5%.

Totodată, în perioada de analiză au fost înregistrate diminuări de preț la ouă de găină – cu 4,2% și ulei vegetal – cu 0,2%.

La mărfurile nealimentare, în perioada raportată au crescut prețurile medii de consum la carburanți – cu 1,5% (inclusiv: benzină – cu 3,3%), încălțăminte – cu 1,4%, confecții – cu 1,0%, medicamente – cu 0,9%.

În același timp, prețurile de consum la gazul lichefiat s-au diminuat cu 2,9%.

Pentru serviciile prestate populaţiei, în luna aprilie 2024 faţă de luna martie 2024 au fost înregistrate creșteri de prețuri/tarife în medie cu 3,8%, în special pentru furnizarea gazelor naturale și a energiei termice, pentru care, începând cu aprilie 2024, nu mai sunt oferite compensațiile acordate de către Guvern pentru achitarea facturilor la energie pentru consumatorii casnici în perioada rece a anului (noiembrie 2023 - martie 2024)2

Concomitent, în luna aprilie 2024 faţă de luna martie 2024 s-au redus tarifele reglementate pentru serviciile de furnizare a energiei electrice- cu 1,2%.

Inflația de la începutul anului

Prețurile medii de consum în luna aprilie 2024 comparativ cu luna decembrie 2023 (de la începutul anului curent) au crescut cu 3,8%, inclusiv la produse alimentare și mărfuri nealimentare - cu câte 3,3% și la servicii prestate populației - cu 5,4%.

Inflația anuală

Prețurile medii de consum în luna aprilie 2024 comparativ cu luna aprilie 2023 (în ultimele 12 luni) au crescut cu 3,5% (informativ: în luna aprilie 2023 comparativ cu luna aprilie 2022 prețurile medii de consum s-au majorat cu 18,1%), inclusiv la produse alimentare cu 3,8% și la mărfurile nealimentare cu 7,0%. Serviciile prestate populației în perioada respectivă s-au diminuat cu 2,6% (Tabelul 1, Figurile 2 și 3).

Tabelul 1. Rata inflației în luna aprilie 20244

Mărfuri şi servicii

Coeficient de ponderare5

Aprilie 2024, în % față de:

Aprilie 2024 față de martie 2024: gradul de influență (+/-)
asupra IPC, %

martie
2024

decembrie
2023

aprilie
2023

Total

10000

1,78

3,80

3,51

1,78

  Produse alimentare

3683

1,61

3,28

3,79

0,59

Pâine

187

0,15

0,34

0,67

0,00

Legume6

346

11,14

23,04

3,61

0,39

Fructe7

287

5,32

14,37

18,80

0,15

Carne, preparate și conserve din carne

754

0,46

-0,25

2,57

0,03

Lapte și produse lactate

472

-0,22

0,19

1,19

-0,01

Zahăr

57

-0,03

-0,48

-6,60

0,00

Ouă

59

-4,21

-18,49

17,46

-0,02

Ulei vegetal

64

-0,19

-0,95

-15,89

0,00

  Mărfuri nealimentare

3887

0,69

3,29

7,02

0,27

Confecții

435

0,98

1,88

6,73

0,04

Încălțăminte

216

1,39

2,24

10,83

0,03

Medicamente

314

0,86

2,27

4,07

0,03

Combustibili și carburanți8

709

0,77

4,60

6,57

0,05

Materiale de construcție

102

0,02

2,32

4,76

0,00

  Servicii

2430

3,80

5,36

-2,58

0,92

Servicii comunal-locative

916

8,55

8,38

-24,18

0,78

 • apă potabilă şi canalizare

81

0,00

1,43

10,65

0,00

 • energie electrică2,3

329

-1,17

-1,73

-23,74

-0,04

 • gaze naturale prin reţea3

260

15,21

10,29

-50,56

0,40

 • încălzire centralizată3

81

41,69

38,77

-39,88

0,34

Transportul de pasageri

194

0,54

5,14

25,88

0,01

Alimentația publică

296

0,26

2,34

7,37

0,01

Descarcă datele în format .xlsx

Expunerea grafică a gradului de influență a modificării prețurilor medii pe principalele grupe de mărfuri și servicii asupra creșterii IPC în luna aprilie 2024 față de luna martie 2024 este prezentată în Figura 1.

Descarcă datele în format .xlsx

Dinamica indicilor lunari și anuali ai prețurilor de consum, inclusiv pe grupe majore, înregistrați în perioada ianuarie 2022 – aprilie 2024, calculați față de luna precedentă și luna corespunzătoare a anului precedent este prezentată în Figurile 2 și 3.

Descarcă datele în format .xlsx

Descarcă datele în format .xlsx

Datele privind IPC pentru mărfuri și servicii, la nivel de diviziuni, în conformitate cu clasificatorul internațional COICOP9, sunt prezentate în Tabelul 2.

Tabelul 210. IPC în luna aprilie 2024, pe diviziuni de mărfuri și servicii, conform clasificatorului COICOP

Diviziunea

Denumirea

Coeficient de ponderare

Aprilie 2024, în % față de:

Aprilie 2024 față de martie 2024: gradul de influență (+/-) asupra IPC, %

martie
2024

decembrie 2023

aprilie 2023

 

Total IPC

10000

101,78

103,80

103,51

1,78

01

Produse alimentare și băuturi nealcoolice

3532

101,67

103,38

103,79

0,59

02

Băuturi alcoolice și tutun

309

100,83

105,27

106,05

0,03

03

Îmbrăcăminte și încălțăminte

820

101,04

101,95

107,65

0,09

04

Locuință, apă, electricitate, gaze și alți combustibili

1317

105,87

105,93

85,03

0,77

05

Articole de mobilier, echipamente de uz casnic și întreținerea curentă a locuinței

846

100,66

102,00

105,77

0,06

06

Sănătate

571

100,70

102,29

104,38

0,04

07

Transport11

1129

100,78

106,93

112,10

0,09

08

Telecomunicație12

433

100,03

100,99

102,01

0,00

09

Recreere și cultură

288

102,73

106,52

115,60

0,08

10

Educație

90

100,94

102,61

110,45

0,01

11

Restaurante și hoteluri

302

100,32

102,45

107,50

0,01

12

Diverse produse și servicii

362

100,80

102,26

107,30

0,03

Descarcă datele în format .xlsx

Indicii parțiali

Indicii parțiali, calculați prin excluderea din IPC a anumitor componente, sunt prezentați în Tabelul 3.

Tabelul 3. Indicii parţiali13 ai prețurilor de consum în luna aprilie 2024

Denumirea indicatorilor

Aprilie 2024, în % față de:

martie 2024

decembrie 2023

aprilie 2023

Total IPC

101,78

103,80

103,51

Total IPC, exclusiv produse alimentare și băuturi, combustibili și carburanți, produse și servicii cu preturi reglementate

100,78

103,26

107,84

Total IPC, exclusiv produse alimentare și băuturi

101,88

104,10

103,34

Total IPC, exclusiv produse și servicii cu preturi reglementate

101,14

103,38

106,01

Total IPC,,exclusiv combustibili și carburanți

101,86

103,73

103,30

Indicele prețurilor la produse alimentare și băuturi

101,61

103,28

103,79

Indicele prețurilor la produse și servicii reglementate

105,36

106,04

91,04

Indicele prețurilor la combustibili și carburanți

100,77

104,60

106,57

Indicele prețurilor la produse alimentare și băuturi, combustibili și carburanți, produse și servicii cu preturi reglementate

102,48

104,16

100,52

Descarcă datele în format .xlsx

IPC în profil teritorial

Datele privind IPC în profil teritorial pentru lunile ianuarie - aprilie 2024 față de luna precedentă și luna corespunzătoare a anului precedent sunt prezentate în Tabelul 4.

Tabelul 4. IPC lunari, în ianuarie-aprilie 2024, pe regiuni statistice

Luna

În % față de luna precedentă

În % față de luna corespunzătoare a anului precedent

Total IPC

Nord

Centru

Sud

Chișinău

Total IPC

Nord

Centru

Sud

Chișinău

Ianuarie

100,79

100,81

100,73

100,88

100,79

104,55

104,11

103,87

104,67

105,26

Februarie

100,71

100,38

100,53

100,19

101,17

104,31

103,52

103,24

103,60

105,73

Martie

100,46

100,31

100,12

100,03

100,87

103,94

103,10

103,09

103,04

105,26

Aprilie

101,78

101,58

101,07

101,72

102,34

103,51

102,33

102,22

101,71

105,58

Descarcă datele în format .xlsx

Comparații internaționale privind inflația lunară

Datele preliminare disponibile14 privind rata lunară a inflației pentru luna aprilie 2024 în unele țări din regiune sunt prezentate în Figura 4.

Descarcă datele în format .xlsx

Republica Moldova, în luna aprilie 2024 față de luna martie 2024, înregistrând o inflație de 1,8%, a fost sub nivelul inflației înregistrate în Turcia (3,2%), depășind totodată nivelul inflației marcate în alte țări analizate: Cipru (1,5%), Slovenia și Polonia (câte 1,0%), Estonia (0,9%), Spania, Țările de Jos, Macedonia, Croația (câte 0,7%), Islanda (0,6%), Portugalia, Germania, Franța (0,5%), Elveția și Georgia (0,3%), Luxemburg și Italia (câte 0,2%).

Anexe:

Note:

1 Informația este prezentată fără datele raioanelor din partea stângă a Nistrului şi mun. Bender.

2 Conform Metodologiei de calcul a Indicelui Prețurilor de Consum, la estimarea prețurilor/tarifelor medii efective pentru furnizarea gazelor naturale, energiei electrice și termice se ține cont de compensațiile acordate de către Guvern pentru achitarea facturilor la energie pentru consumatorii casnici, în corespundere cu Legea nr. 241/2022 privind Fondul de reducere a vulnerabilității energetice, precum și Hotărârile Guvernului nr. 704/2022 și nr. 814/2022. Respectiv, începând cu luna aprilie 2024, pentru calcularea IPC a fost reflectată mărimea totală a tarifelor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale/energiei electrice și termice stabilite conform deciziilor Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE).

3 La calcularea tarifelor medii pentru furnizarea energiei electrice s-a ținut cont de diminuarea tarifelor reglementate de furnizare a energiei electrice intrate în vigoare din 21 martie 2024.

4 Tabelul 1 include informația privind rata inflației pe 3 grupe majore de mărfuri și servicii, precum și pe unele grupe reprezentative, agregate conform clasificării naționale utilizate pentru calcularea IPC:

 • grupa majoră „Produse alimentare”  include produse de morărit și panificație, carne, preparate și conserve din carne, pește și conserve din pește, lapte și produse lactate, ouă, grăsimi, fructe proaspete, alte fructe și conserve, legume, cartofi, dulciuri și mirodenii, băuturi nealcoolice, băuturi alcoolice.
 • grupa majoră „Mărfuri nealimentare”  include țigări, țesături, confecții, tricotaj, încălțăminte, mobilă, mijloace de transport și piese auto, ediții tipărite, combustibili și carburanți, alte mărfuri.
 • grupa majoră „Servicii”  include educație și învățământ, servicii comunal-locative, alimentație publică, sănătate, servicii de reparare auto, servicii de transport, alte servicii.

Informația comparativă privind rata inflației în aprilie 2023 și aprilie 2024 este prezentată în Tabelul A1 din anexă.
5 În conformitate cu Metodologia de calcul a Indicelui Prețurilor de Consum , ponderile de cheltuieli sunt estimate aplicând media geometrică a cheltuielilor bănești ale populației conform Cercetării Bugetelor Gospodăriilor Casnice (CBGC) și datelor privind consumul final al gospodăriilor populației la nivel de clase COICOP din Conturile Naţionale pentru anul „t-2”. Astfel, începând cu luna ianuarie 2024, calculele IPC sunt realizate cu utilizarea coeficienților de ponderare calculați pe baza datelor pentru anul 2022.

6 Poziția „legume” (în Tabelul 1) include legume proaspete, congelate, boboase în stadiul de maturitate biologică, conserve și subproduse din legume și nu include cartofi.

7 Poziția „fructe” (în Tabelul 1) include struguri, alte fructe proaspete și nu include: fructe și pomușoare congelate, uscate, nuci, miezuri de fructe și semințe comestibile.

8 Poziția „combustibili și carburanți” (în Tabelul 1) include gaze lichefiate, combustibili solizi (cărbune de pământ, lemne, brichete, peleți etc.), motorină, benzină, alte tipuri de combustibili pentru vehicule particulare, lubrifianți.

9 COICOP - Clasificarea Consumului Individual pe Destinații (Classification of Individual Consumption According to Purpose - COICOP). Secțiunea A ”Cheltuielile de consum individual pe destinații” (diviziunile 1-12) începând cu ianuarie 2021 a fost armonizată la nivelul categoriei (5 cifre) cu Clasificarea Europeană a Consumului Individual pe Destinații (ECOICOP 2013).

10Tabelul 2 include informația privind coeficienții de ponderare și IPC pe 12 diviziuni COICOP. Informație mai detaliată privind IPC, pe clase de mărfuri și servicii COICOP, este prezentată în anexă (ved. Tabelul A2) la comunicatul de presă.

11 Diviziunea „Transport” (în Tabelul 2), pe lângă serviciile de transport de pasageri, include și cumpărarea de vehicule, piese de schimb și accesorii precum și carburanți.

12 Diviziunea „Telecomunicație” (în Tabelul 2), pe lângă serviciile de telecomunicații, include și echipamentele de telefonie.
13 Calcularea indicilor parțiali se elaborează în conformitate cu Metodologia privind calculul indicelui inflației de bază, aprobată prin ordinul comun al Băncii Naţionale a Moldovei și Biroului National de Statistică nr. 117-07-2203/43 din 30 decembrie 2009, cu modificările și completările ulterioare.

14 Sursa datelor referitor la rata inflației în alte state: https://tradingeconomics.com/country-list/inflation-rate-mom?continent=europe

Precizări metodologice:

Rata lunară a inflației (inflația lunară) reprezintă creșterea prețurilor de consum într-o lună față de luna precedentă. Se calculează ca o medie geometrică a indicilor lunari ai prețurilor de consum cu bază în lanț din care se scade baza de comparație egală cu 100.

Rata anuală a inflației (inflația anuală) reprezintă creșterea prețurilor de consum într-o lună din anul curent, față de aceeași lună a anului precedent. Se calculează ca un raport exprimat procentual, între indicele prețurilor dintr-o lună din anul curent și indicele din luna corespunzătoare a anului precedent, calculați față de aceeași bază, din care se scade 100.

Rata medie anuală a inflației (inflația medie anuală) reprezintă creșterea medie a prețurilor de consum într-un an față de anul precedent. Această rată se calculează ca un raport, exprimat procentual, între indicele mediu al prețurilor dintr-un an și cel al anului precedent, din care se scade 100.

Mai multe detalii pot fi obținute în:

Informații relevante:

Referințe utile, privind IPC în unele state:

Baza de date Eurostat:

Baza de date FMI:

Baza de date OECD:

Baza de date CISSTAT:

2023 2024 cheltuielile de consum consum evoluția prețurilor inflația inflația anuală inflaţie ipc preturi rata inflației

Distribuie
 • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER