La Geneva s-au desfășurat două evenimente importante de mediu

În perioada 2-4 octombrie 2019, la Geneva s-au desfășurat două evenimente internaționale importante de mediu. Este vorba despre atelierul regional privind Datele Deschise pentru mediu și cea de-a VI-a reuniune a Grupului de lucru al Convenției de la Aarhus privind accesul la informații, participarea publicului la luarea deciziilor și accesul la justiție pe probleme de mediu.

Evenimentele au fost organizate de Agenția Europeană de Mediu (AEM) și Comisia Economică pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite (UNECE).

Atelierul pe Date Deschise pentru Mediu și ședința Grupului de Lucru au reunit reprezentanți ai guvernelor și părțile interesate pentru a realiza un schimb de informații, studii de caz și bune practici pentru implementarea pilonului Convenției de la Aarhus privind accesul la Informații.
 
Din partea Republicii Moldova la evenimente au participat reprezentanți ai Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM), Agenției de Mediu și Biroului Național de Statistică.

Ambele reuniuni au fost prezidate de Republica Moldova, moderator fiind Valentina Țapiș, șef al Secției politici de aer și schimbări climatice din cadrul MADRM.

Grupul de lucru a fost creat în baza deciziei adoptate în cadrul celei de-a 4-a Reuniuni a Părților Convenției Aarhus și are drept scop consolidarea implementării prevederilor Convenției în domeniul accesului la informație în special prin utilizarea tehnologiilor moderne și serviciilor de e-guvernare”, a subliniat Valentina Țapiș.

In cadrul atelierului privind Datele Deschise de Mediu, organizat prin intermediul proiectului ENI SEIS II East – implementarea principiilor Sistemului Partajat de Informații de Mediu, implementat în cele șase țări din Parteneriatul Estic, s-a promovat guvernarea electronică pentru creșterea nivelului de accesibilitate a informației de mediu, iar în acest sens au fost prezentate măsurile implementate și cele planificate pentru modernizarea sistemului partajat de informații de mediu și diseminarea eficientă a informației de mediu în Republica Moldova. 

”Doar prin cooperare și parteneriat instituțional în procesul de obținere, difuzare și utilizare periodică a informațiilor, este posibilă realizarea accesului publicului larg la informațiile necesare privind starea mediului” a menționat Elena Orlova, șef al Direcției statistica agriculturii și mediului din cadrul BNS.

Republica Moldova se situează pe locul 69 în Indexul de Dezvoltare în Domeniul Guvernării Electronice (EGDI, 2018), și se plasează pe locul 14, conform scorului atribuit de Inventarul de Date Deschise (ODIN, 2017). Prin urmare, Republica Moldova se consideră cel mai avansat stat din cadrul țărilor Parteneriatului Estic (EaP) în ceea ce privește subiectul portalului datelor deschise, acesta înregistrînd la moment 1114 seturi de date, dintre care 35 de mediu. În cadrul evenimentului au fost detaliate mecanismele de diseminare a informației de mediu și cu privire la schimbul de date în acest sens. Sursele principale pentru a identifica informația de mediu sunt site-urile oficiale ale Biroului Național de Statistică și a Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediu, inclusiv a instituțiilor subordonate: Agenția de Mediu, Agenția Apele Moldovei, Moldsilva, Agenția pentru Geologie și Resurse Minerale, Inspectoratul pentru Protecția Mediului, Serviciul Hidtrometeorologic de Stat și altele. 
 
De asemenea, au fost prezentate sistemele informaționale automatizate existente, și anume:

  • Sistemul informațional automatizat pentru Managementul deșeurilorcare conține baze de date unificate și informații privind gestionarea deșeurilor, lista operatorilor autorizați în gestionarea deșeurilor, lista notificărilor privind transportarea transfrontalieră a deșeurilor, precum și alte rapoarte și informații din domeniul dat.
  • Sistemul Informațional „Registrul național al emisiilor și al transferului de poluanți” (SI RETP) care reprezintă o resursă informațională privind informații despre poluarea mediului, emisiilor de poluanți în aer, apă, sol și sursele difuze și transferului de deșeuri și poluanți precum și de a facilita accesul factorilor de decizie, instituțiilor publice, agenților economici dar și publicului larg la aceste informații.
  • Sistemul Informațional Automatizat pentru Gestionarea și Eliberarea Actelor Permisive – SIA GEAP și sistemul electronic de eliberare a permisului pentru pescuit sportiv, amator și de agreement, e-Pescuit”
  • Banca de date statistice - un sistem avansat pentru vizualizarea indicatorilor de mediu pe site-ul Biroului Național de Statistică.

Precum și platforma proiectului ENI SEIS care sintetizează informația existentă de mediu conform listei indicatorilor de mediu la nivel regional stabiliți de Grupul de Lucru Comun pe Indicatori si Statistica de Mediu al Comitetului pe Politicile de Mediu in cadrul CEE-ONU.

La fel, au fost comunicate și inițiativele pentru modernizarea sistemului de informații de mediu la nivel național prin prisma pilonilor SEIS, după cum urmează:

  • Conținut: punerea în aplicare a obligațiilor legale, metodelor, instrumentelor, procedurilor și standardelor de interoperabilitate privind informația de mediu în cadrul instituțiilor aferente
  • Infrastructură: dezvoltarea sistemului integrat de informații de mediu pentru a conecta toate bazele de date existente; digitalizarea bazelor de date, partajarea informațiilor între bazele de date ale diferitelor instituții; colectarea datelor în format electronic / digital (standarde de interoperabilitate)
  • Cooperare: eficientizarea procesului de cooperare instituțională și a schimbului de informații prin măsuri juridice, organizatorice și tehnologice clar stabilite.

Rezultatele reuniunilor vor sprijini efortul țărilor în implementarea, monitorizarea și măsurarea Obiectivelor de dezvoltare durabilă legate de mediu, inclusiv ODD-urile - 3 (Sănătate și stare de bine), ODD 6 (Apă curată și igienă), ODD 9 (Infrastructura, inovație și industrie), ODD11 (Orașe și comunități durabile ), ODD 12 (consum și producție responsabile), ODD 13 (acțiune asupra climei), ODD15 (viața pe pământ) și ținta 10 al ODD 16 (Asigurarea accesului public la informații) precum și cadrul Sendai pentru reducerea riscului în caz de dezastre 2015-2030.

Pentru mai multe informații despre evenimentele sus-menționate, accesați:

 

        Poza_GLAI_Geneva_2.JPG
    


Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER