Minimul de existenţă în anul 2010

Minimul de existenţă în anul 2010

Biroul Naţional de Statistică informează că în anul 2010 mărimea minimului de existenţă1 a constituit în medie pe o persoană 1373,4 lei, fiind în creştere faţă de anul 2009 cu 15,6%. Majorarea minimului de existenţă a fost determinată atît de creşterea preţurilor, dar şi de schimbările care au avut loc în structura cheltuielilor de consum ale populaţiei, şi în special majorarea ponderii cheltuielilor pentru mărfuri nealimentare şi servicii. În medie, valoarea coşului alimentar al minimului de existenţă s-a majorat cu 9%, iar cea a coşului nealimentar cu 11%.

Figura 1. Evoluţia trimestrială a minimului de existenţă în 2007-2010

minim_existenta_2010.png

Evoluţia trimestrială a minimului de existenţă în 2010 a înregistrat tendinţe similare anului precedent, excepţie fiind trimestrul II, pentru care a fost înregistrat cea mai mare valoare a minimului de existenţă pe parcursul anului, dat fiind, că în această perioadă a fost înregistrat un nivel mai înalt al preţurilor comparativ cu celelalte perioade ale anului.

În funcţie de mediu de reşedinţă, minimul de existenţă pentru anul 2010 se caracterizează prin valori maxime pentru mediul urban (1498,1 lei) şi respectiv valori minime pentru mediul rural (1285,2 lei). Acest decalaj este determinat de diferenţele existente în componenţa coşului alimentar, dar şi a structurii cheltuielilor de consum a gospodăriilor din mediul urban şi rural.

Pe categorii de populaţie, valoarea maximă a minimului de existenţă revine populaţiei în vârstă aptă de muncă – 1453,1 lei, şi în special bărbaţilor – 1536,0 lei (anexa 1). Pentru pensionari minimul de existenţă a constituit 1184,3 lei şi reprezintă 86,2% din valoarea medie pentru total populaţie.

Minimul de existenţă pentru copii constituie în medie 1258,1 lei lunar, cu o diferenţiere a acestui indicator în dependenţă de vârsta copilului, de la 498,8 lei pentru un copil în vârstă de până la 1 an până la 1409,3 lei pentru un copil în vârstă de 7-16 ani. În condiţiile în care indemnizaţiile lunare pentru îngrijirea copiilor până la 3 ani constituie în medie 675,3 lei pentru persoanele asigurate, aceste plăţi acoperă valoarea minimului de existenţă pentru copiii în vîrstă de 1- 6 ani, în proporţie de 61,6%. În cazul persoanelor neasigurate mărimea indemnizaţiilor lunare pentru îngrijirea copiilor (250 lei) asigură doar 23% din necesarul minim pentru copiii din această categorie de vîrstă.

Valoarea medie a pensiei lunare stabilite la 1 ianuarie 2011 a constituit 810,9 lei, sau cu 4,6% mai mult comparativ cu anul precedent, ce respectiv face posibilă acoperirea minimului de existenţă pentru această categorie de populaţie la nivel de 68,5%, faţă de 75,8% în anul 2009.

Veniturile disponibile lunare ale populaţiei în anul 2010 au constituit în medie pe o persoană 1273,7 lei2, iar co-raportul dintre valoarea acestora şi mărimea medie a minimului de existenţă este de 92,7%, faţă de 98,2% în anul precedent.

Tabelul 1. Co-raportul dintre veniturile populaţiei şi minimul de existenţă în 2007 - 2010

2007

2008

2009

2010

Minimul de existenţă, medii lunare pe o persoană, lei

1099,4

1368,1

1187,8

1373,4

Veniturile disponibile ale populaţiei, medii lunare pe o persoană, lei

1018,7

1188,6

1166,1

1273,7

Salariul mediu lunar pe economie al unui angajat, lei 

2065,0

2529,7

2747,6

2971,7

Mărimea medie a pensiei lunare stabilite3, lei

548,3

646,4

775,5

810,9

Co-raportul dintre veniturile medii lunare disponibile pe o persoană şi valoarea medie a minimului de existenţă, în %

92,7

86,9

98,2

92,7

Co-raportul dintre salariul mediu lunar pe economie al unui angajat şi valoarea medie a minimului de existenţă pentru populaţia în vârstă aptă de muncă, în %

178,1

174,9

219,6

204,5

Salariul mediu lunar pe economie al unui angajat în anul 2010 a constituit 2971,7 lei, sau cu 8,2% mai mult comparativ cu anul precedent, fiind astfel, posibilă acoperirea minimului de existenţă pentru populaţia aptă de muncă de 2,1 ori (în anul 2009 – 2,2 ori).

Co-raportul dintre salariul mediu lunar şi valoarea medie a minimului de existenţă pentru populaţia în vîrstă aptă de muncă diferă în funcţie de activităţile economiei naţionale. Nivelul maxim de acoperire al minimului de existenţă pentru populaţia aptă de muncă a fost atins de salariaţii din sectorul financiar – de 4,4 ori, iar cel minim fiind în cazul salariaţilor din piscicultură, al căror salarii acoperă minimul de existenţă în proporţie de 111,5% (anexa 2).

(Anexa 1) Evoluţia minimului de existenţă în 2007 – 2010  (medii lunare pe o persoană, lei)

2007

2008

2009

2010

Total

Total populaţie

1099,4

1368,1

1187,8

1373,4

Populaţia aptă de muncă

1159,5

1446,5

1251,1

1453,1

Bărbaţi în vârstă aptă de muncă

1227,0

1534,7

1327,0

1536,0

Femei în vârstă aptă de muncă

1091,1

1357,2

1172,2

1366,1

Pensionari

943,4

1167,4

1022,8

1184,3

Copii

1002,7

1267,4

1112,0

1258,1

inclusiv în vârstă de:

până la 1 an

394,3

491,0

451,0

498,8

1-6 ani

871,2

1091,8

964,3

1095,9

7-16 ani

1118,8

1400,0

1228,3

1409,3

Urban

Total populaţie

1189,2

1482,8

1295,3

1498,1

Populaţia aptă de muncă

1237,2

1544,3

1344,3

1567,0

Bărbaţi în vârstă aptă de muncă

1296,9

1632,5

1423,3

1651,7

Femei în vârstă aptă de muncă

1180,9

1461,3

1267,9

1484,3

Pensionari

1006,1

1251,1

1106,8

1277,3

Copii

1105,3

1405,0

1240,0

1397,9

inclusiv în vârstă de:

până la 1 an

434,4

543,6

503,3

555,5

1-6 ani

963,3

1213,3

1076,3

1220,3

7-16 ani

1238,9

1564,7

1376,5

1576,1

Rural

Total populaţie

1036,3

1287,6

1112,4

1285,2

Populaţia aptă de muncă

1098,1

1364,6

1173,6

1362,8

Bărbaţi în vârstă aptă de muncă

1167,4

1454,1

1248,7

1450,0

Femei în vârstă aptă de muncă

1023,9

1268,9

1091,0

1266,0

Pensionari

909,4

1119,6

974,8

1127,3

Copii

947,3

1193,0

1042,8

1182,7

inclusiv în vârstă de:

până la 1 an

370,0

459,3

421,2

466,3

1-6 ani

820,5

1025,0

900,8

1024,4

7-16 ani

1055,3

1312,9

1151,9

1323,1

(Anexa 2) Salariul mediu nominal lunar al unui lucrător din economie pe tipuri de activităţi economice şi minimul de existenţă pentru populaţia în vîrstă aptă de muncă în 2007 - 2010

2007

2008

2009

2010

lei

în % faţă de minimul de existenţă

lei

în % faţă de minimul de existenţă

lei

în % faţă de minimul de existenţă

lei

în % faţă de minimul de existenţă

Total economie

2065,0

178,1

2529,7

174,9

2747,6

219,6

2971,7

204,5

Agricultura, economia vânatului şi silvicultura

1098,6

94,7

1484,4

102,6

1468,9

117,4

1638,6

112,8

Piscicultura

1281,0

110,5

1367,7

94,6

1620,3

129,5

1620,1

111,5

Industrie:

2540,7

2,2 ori

3041,7

2,1ori

3135,6

2,5 ori

3430,9

2,4 ori

industria extractivă

3098,3

2,7 ori

3739,7

2,6 ori

3314,0

2,6 ori

3389,5

2,3 ori

industria prelucrătoare

2314,1

2,0 ori

2762,8

191,0

2800,8

2,2 ori

3079,8

2,1 ori

energie electrică şi termică, gaze şi apă

3595,8

3,1 ori

4316,4

2,9 ori

4520,3

3,6 ori

4856,8

3,3 ori

Construcţii

2967,6

2,6 ori

3468,9

2,4 ori

3057,3

2,4 ori

3248,0

2,2 ori

Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul

2088,7

180,1

2530,7

175,0

2614,1

2,1 ori

2792,7

192,2

Hoteluri şi restaurante

1759,5

151,7

2111,9

146,0

2153,6

172,1

2315,0

159,3

Transporturi şi comunicaţii

3039,5

2,6 ori

3533,1

2,4 ori

3653,5

2,9 ori

3913,9

2,7 ori

Activităţi financiare

4648,3

4,0 ori

5446,3

3,8 ori

5637,7

4,5 ori

6368,2

4,4 ori

Tranzacţii imobiliare

2583,6

2,2 ori

3215,6

2,2 ori

3417,2

2,7 ori

3755,5

2,6 ori

Administraţie publică

2389,0

2,1 ori

2802,4

193,7

3209

2,5 ori

3204,8

2,2 ori

Învăţământ

1351,2

116,5

1670,5

115,5

2135,6

170,7

2361,0

162,5

Sănătate şi asistenţă socială

1703,2

146,9

2265,5

156,6

2718,2

2,7 ori

2886,3

198,6

Alte activităţi de servicii colective, sociale şi personale

1600,3

138,0

2013,9

139,2

2289,1

183,0

2394,3

164,8

Notă:

1 Valoarea minimului de existenţă este calculată în baza Regulamentului „Cu privire la modul de calculare a minimului de existenţă”, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 902, din 28 august 2000
2 Conform datelor Cercetării bugetelor gospodăriilor casnice
3 Mărimea medie a pensiei lunare stabilite la 1 ianuarie 2011

Persoană de contact:
Ala Negruţa
şefa direcţiei statistica socială şi a nivelului de trai
tel. 40 30 78


Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER