Minimul de existenţă în semestrul I 2016

Minimul de existenţă în semestrul I 2016

Biroul Naţional de Statistică informează că în semestrul I 2016 mărimea minimului de existenţă a constituit în medie pe lună pentru o persoană 1813,7 lei, fiind în creştere faţă de semestrul I 2015 cu 5,2%.

Figura 1. Evoluţia  minimului de existenţă în anii 2013-2016

În funcţie de mediul de reşedinţă, constatăm diferenţe semnificative, cea mai mare valoare a minimului de existenţă fiind înregistrată pentru populaţia din oraşe mari (mun. Chişinău şi Bălţi) – 1972,1 lei, sau cu 12,2% mai mult comparativ cu alte oraşe – 1758,4 lei şi cu 11,6% mai mult comparativ cu mediul rural – 1767,7 lei (vezi anexa, tabelul 1).

Pe categorii de populaţie, valoarea maximă a minimului de existenţă revine populaţiei în vîrstă aptă de muncă – 1926,0 lei şi, în special, bărbaţilor – 2082,4 lei, comparativ cu 1757,3 lei în cazul femeilor.

Minimul de existenţă pentru copii constituie în medie 1715,8 lei lunar, cu o diferenţiere a acestui indicator în dependenţă de vîrsta copilului, de la 658,3 lei pentru un copil în vîrstă de pînă la 1 an pînă la 1942,2 lei pentru un copil în vîrstă de 7-17 ani. În funcţie de mediul de reşedinţă al acestora, minimul de existenţă pentru copiii din oraşele mari este cu 12,2% mai mare comparativ cu mediul rural, iar în cazul copiilor în vîrstă de pînă la un an această diferenţă constituie 19,4%.

Figura 2. Valoarea minimului de existenţă în semestrul I 2016

Veniturile disponibile lunare ale populaţiei în semestrul I 2016 au constituit, în medie pe o persoană, 2028,6 lei şi au depăşit mărimea medie a minimului de existenţă cu 11,8%. Salariul mediu lunar pe economie al unui angajat în această perioadă a însumat 4835,9 lei, astfel fiind posibilă acoperirea minimului de existenţă pentru populaţia în vîrstă aptă de muncă de 2,5 ori.

Tabelul 1. Co-raportul dintre veniturile populaţiei şi minimul de existenţă în semestrul I

2014

2015

2016

Minimul de existenţă, medii lunare pe o persoană, lei

1 667,7

1 724,9

1 813,7

Veniturile disponibile ale populaţiei, medii lunare pe o persoană, lei1

1 703,1

1 925,4

2 028,6

Co-raportul dintre veniturile medii lunare disponibile pe o persoană şi valoarea medie a minimului de existenţă, în %

102,1

111,6

111,8

Salariul mediu lunar pe economie al unui angajat, lei

3 944,2

4 448,3

4835,9

Co-raportul dintre salariul mediu lunar pe economie al unui angajat şi valoarea medie a minimului de existenţă pentru populaţia în vârstă aptă de muncă, în %

223,2

243,9

251,1

Co-raportul dintre salariul mediu lunar şi valoarea medie a minimului de existenţă pentru populaţia în vîrstă aptă de muncă diferă în funcţie de activităţile economiei naţionale. Nivelul maxim de acoperire al minimului de existenţă pentru populaţia aptă de muncă a fost atins de salariaţii din sectorul informații si comunicații – de 5,6 ori, iar cel minim – de salariaţii din agricultură, silvicultură și pescuit, al căror salarii acoperă minimul de existenţă în proporţie de 1,5 ori (vezi anexa, tabelul 2).

Pentru pensionari, minimul de existenţă a constituit 1523,6 lei şi reprezintă 84% din valoarea medie pentru total populaţie. Valoarea medie a pensiei lunare, stabilite la 1 iulie 2016, a constituit 1278,8 lei, ce face posibilă acoperirea minimului de existenţă pentru această categorie de populaţie la nivel de 83,9%. Dacă considerăm pensia medie pentru limită de vîrstă, co-raportul respectiv este de 85,8%.

Tabelul 2. Co-raportul dintre pensia medie şi minimul de existenţă în semestrul I

2014

2015

2016

Mărimea medie a pensiei lunare stabilite2, lei

1 084,6

1 170,8

1 278,8

Co-raportul dintre mărimea medie a pensiei lunare stabilite şi valoarea medie a minimului de existenţă pentru pensionari, în %

78,0

81,0

83,9

Mărimea medie a pensiei lunare stabilite pentru limită de vîrstă3, lei

1 115,4

1 200,2

1 307,3

Co-raportul dintre mărimea medie a pensiei lunare stabilite pentru limită de vîrstă şi valoarea medie a minimului de existenţă pentru pensionari, în %

80,2

83,1

85,8

Indemnizaţia lunară pentru îngrijirea copiilor în vîrstă de până la 3 ani pentru persoanele asigurate4, lei

1 070,3

1 120,4

1 186,7

Co-raportul dintre indemnizaţia lunară pentru îngrijirea copiilor în vîrstă de pînă la 3 ani pentru persoanele asigurate şi valoarea medie a minimului de existenţă pentru copiii în vîrstă de 1-6 ani, în %

78,5

78,3

80,0

Indemnizaţia lunară pentru îngrijirea copiilor în vîrstă de până la 1,5 ani pentru persoanele neasigurate, lei

400,0

400,0

440,0

Co-raportul dintre indemnizaţia lunară pentru îngrijirea copiilor în vîrstă de pînă la 1,5 ani pentru persoanele neasigurate şi valoarea medie a minimului de existenţă pentru copiii în vîrstă de 1-6 ani, în %

29,3

27,9

29,7

În condiţiile în care indemnizaţiile lunare pentru îngrijirea copiilor în vîrstă de pînă la 3 ani constituie în medie 1186,7 lei pentru persoanele asigurate, aceste plăţi acoperă valoarea minimului de existenţă pentru copiii în vîrstă de 1-6 ani în proporţie de 80%. În cazul persoanelor neasigurate mărimea indemnizaţiilor lunare pentru îngrijirea copiilor (440 lei) asigură doar 29,7% din necesarul minim pentru copiii în vîrstă de 1-6 ani.

 

Note:

1 Veniturile disponibile pentru semestrul I au fost calculate ca medie aritmetică între valorile trimestrelor I şi II conform datelor Cercetării Bugetelor Gospodăriilor Casnice.
2 Mărimea medie a pensiei lunare stabilită la 1 iulie 2016. 
3 Mărimea medie a pensiei lunare pentru limită de vîrstă stabilită la 1 iulie 2016. 
4 Indemnizaţia lunară pentru îngrijirea copiilor pentru persoanele asigurate stabilită la 1 iulie 2016.

 

Persoană de contact: 
Liubovi Stoianov
şef al direcţiei statistica serviciilor sociale şi condiţiilor de trai
tel. 0 22 73 15 68

Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER