Minimul de existenţă în trimestrul III 2008

Minimul de existenţă în trimestrul III 2008

Biroul Naţional de Statistică aduce la cunoştinţă publicului larg că mărimea minimului de existenţă1 în trimestrul III 2008 a constituit în medie pe o persoană 1245,8 lei. Valoarea minimului de existenţă este determinată atât de nivelul preţurilor la produsele alimentare incluse în coşul alimentar, cât şi de ponderea cheltuielilor ce revine coşului nealimentar (costul produselor nealimentare şi serviciilor), care este determinată în baza structurii reale a cheltuielilor de consum ale populaţiei conform datelor Cercetării Bugetelor Gospodăriilor Casnice.

evo_trim_min_xist_2006_2008.jpg

Evoluţia minimului de existenţă în primele trei trimestre ale 2008 a înregistrat tendinţe similare anilor precedenţi, valorile maxime fiind înregistrate în trimestrul II (1341,9), iar cele minime în trimestrul III (1245,8). Această diminuare a minimului de existenţă în trimestrul III se datorează în principal scăderii preţurilor în această perioadă la produsele sezoniere. Respectiv, valoarea minimului de existenţă în trimestrul III a descrescut faţă de trimestrul II anul 2008 cu 7,2%, iar faţă de trimestrul I cu 5,3%.

În mediul urban minimul de existenţă a constituit 1352,2 lei, faţă de 1171,1 lei în mediul rural, înregistrînd astfel un decalaj în mărime de 181,1 lei (15,5%), datorită structurii diferite a cheltuielilor de consum pentru populaţia din mediul urban şi rural. Astfel, în mediul urban coşul nealimentar a constituit în medie 47,1% din valoarea minimului de existenţă, iar în cel rural – 37,4% (în medie pe ţară acest indicator reprezintă 42,3%).

Pe categorii de populaţie, valoarea maximă a minimului de existenţă a fost înregistrată pentru populaţia aptă de muncă, în special bărbaţi – 1393,8 lei. Întreţinerea unui copil presupune alocarea în medie a 1163,0 lei lunar, cu o diferenţiere a acestui indicator în dependenţă de vîrsta copilului, de la 460,7 lei pentru un copil în vîrstă de pînă la 1 an şi pînă la 1291,3 lei pentru un copil în vîrstă de 7-16 ani. Pentru pensionari minimul de existenţă a constituit 1061,1 lei sau 85,2% din valoarea medie pentru total populaţie.

Tabelul 1. Valoarea minimului de existenţă pe categorii de populaţie în trimestrul III 2008
(mediu lunar pe o persoană, lei)

 

Total

Urban

Rural

Total populaţie

1245,8

1352,2

1171,1

Populaţia aptă de muncă

1315,6

1407,3

1239,0

Bărbaţi în vârstă aptă de muncă

1393,8

1484,4

1319,4

Femei în vârstă aptă de muncă

1234,7

1333,3

1151,0

Pensionari

1061,1

1139,3

1016,4

Copii

1163,0

1289,5

1094,6

inclusiv în vârstă de:

 

 

 

până la 1 an

460,7

511,4

431,9

1-6 ani

998,3

1108,5

936,1

7-16 ani

1291,3

1437,6

1214,0

Conform datelor Cercetării Bugetelor Gospodăriilor Casnice, veniturile disponibile medii lunare pe o persoană în trimestrul III 2008 au constituit 1221,4 lei, înregistrînd o creştere de 14,5% faţă de trimestrul III anul precedent. Totodată, în termeni reali (cu ajustarea la Indicele Preţurilor de Consum2 ) acest indicator a marcat faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut o majorare în mărime de 2,3%. Veniturile disponibile ale populaţiei în trimestrul III 2008 au acoperit valoarea medie a minimului de existenţă în proporţie de 98,0%.
Valoarea medie a pensiei lunare stabilite la 1 octombrie 2008 a constituit 644,4 lei, sau cu 19,5 % mai mult comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent, ce respectiv face posibilă acoperirea minimului de existenţă pentru pensionari la nivel de 60,7%.

Tabelul 2. Co-raportul dintre veniturile populaţiei şi minimul de existenţă în trimestrul III al anilor 2006-2008

 

2006

2007

2008

Co-raportul dintre veniturile medii lunare disponibile pe o persoană şi valoarea medie a minimului de existenţă, în %

93,1

104,0

98,0

Co-raportul dintre mărimea medie a pensiei lunare stabilite şi minimul de existenţă pentru pensionari, în %

63,5

61,1

60,7

Co-raportul dintre salariului mediu lunar şi minimul de existenţă pentru populaţia aptă de muncă, ori

2,1

2,0

2,0

Salariul mediu lunar pe economie al unui angajat a constituit în trimestrul III anul curent – 2601,8 lei, sau cu 21,9% mai mult comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent, fiind astfel posibilă acoperirea a circa două mărimi a minimului de existenţă pentru populaţia aptă de muncă.

 

Anexă  Evoluţia minimului de existenţă în trimestrul III în anii 2006 – 2008

1  Valoarea minimului de existenţă este calculată în baza Regulamentului „Cu privire la modul de calculare a minimului de existenţă”, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.902, din 28 august 2000.

2  Indicele Preţurilor de Consum în iulie-septembrie 2008 faţă de iulie-septembrie 2007 a constituit 111,9 %.

Persoană de contact: Ala Negruţa – şeful direcţie statistica socială şi a nivelului de trai, tel. 40 30 77


Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER