Minimul de existenţă în trimestrul IV 2012

Minimul de existenţă în trimestrul IV 2012

Biroul Naţional de Statistică informează că în trimestrul IV 2012 mărimea minimului de existenţă1 a constituit în medie pe o persoană 1511,9 lei, fiind în creştere faţă de trimestrul IV 2011 cu 6,9%. Majorarea minimului de existenţă este determinată preponderent de creşterea preţurilor, în special la produse alimentare2.

Figura 1. Evoluţia trimestrială a minimului de existenţă în 2009-2012

Pentru populaţia din mediul urban minimul de existenţă a constituit în medie 1630,6 lei, sau cu 14,3% mai mult comparativ cu mediul rural – 1426,8 lei. Pe categorii de populaţie, valoarea maximă a minimului de existenţă revine populaţiei în vârstă aptă de muncă – 1591,3 lei, şi în special bărbaţilor – 1676,8 lei.

Pentru pensionari minimul de existenţă a constituit 1303,2 lei şi reprezintă 86,2% din valoarea medie pentru total populaţie. Valoarea medie a pensiei lunare stabilite la 1 ianuarie 2013 a constituit 957,6 lei, sau cu 9,6% mai mult comparativ cu anul precedent, ce respectiv face posibilă acoperirea minimului de existenţă pentru această categorie de populaţie la nivel de 73,5%, faţă de 71,6% în trimestrul IV 2011.

Minimul de existenţă pentru copii constituie în medie 1413,7 lei lunar, cu o diferenţiere a acestui indicator în dependenţă de vârsta copilului, de la 602,0 lei pentru un copil în vârstă de până la 1 an până la 1578,0 lei pentru un copil în vârstă de 7-16 ani.

Salariul mediu lunar pe economie al unui angajat în trimestrul IV 2012 a constituit 3631,3 lei, sau cu 7,9% mai mult comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent, fiind astfel posibilă acoperirea minimului de existenţă pentru populaţia aptă de muncă de 2,3 ori.

Co-raportul dintre salariul mediu lunar şi valoarea medie a minimului de existenţă pentru populaţia în vîrstă aptă de muncă diferă în funcţie de activităţile economiei naţionale. Nivelul maxim de acoperire al minimului de existenţă pentru populaţia aptă de muncă a fost atins de salariaţii din sectorul financiar – de 4,5 ori, iar cel minim fiind în cazul salariaţilor din piscicultură, al căror salarii acoperă minimul de existenţă în proporţie de 131,4% (vezi anexa 2).

Tabelul 1. Co-raportul dintre veniturile populaţiei şi minimul de existenţă în trimestrul IV 2009 - 2012

2009

2010

2011

2012

Minimul de existenţă, medii lunare pe o persoană, lei

1120,2

1354,3

1415,0

1511,9

Veniturile disponibile ale populaţiei, medii lunare pe o persoană, lei

1228,0

1308,2

1520,2

1572,5

Salariul mediu lunar pe economie al unui angajat3, lei

2815,6

3075,0

3365,6

3631,3

Mărimea medie a pensiei lunare stabilite4, lei

775,5

810,9

874,1

957,6

Co-raportul dintre veniturile medii lunare disponibile pe o persoană şi valoarea medie a minimului de existenţă, în %

109,6

96,6

107,4

104,0

Co-raportul dintre salariul mediu lunar pe economie al unui angajat şi valoarea medie a minimului de existenţă pentru populaţia în vârstă aptă de muncă

2, 4 ori

2,1 ori

2,3 ori

2,3 ori

Co-raportul dintre mărimea medie a pensiei lunare stabilite şi valoarea medie a minimului de existenţă pentru pensionari, în %

80,7

69,9

71,6

73,5

Veniturile disponibile lunare ale populaţiei în trimestrul IV 2012 au constituit în medie pe o persoană 1572,5 lei şi au depăşit mărimea medie a minimului de existenţă cu 4%.

Note:

1 Valoarea minimului de existenţă este calculată în baza Regulamentului „Cu privire la modul de calculare a minimului de existenţă”, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 902, din 28 august 2000.
2 Indicele Preţurilor de Consum la produse alimentare în trimestrul IV 2012 faţă de trimestrul IV 2011 a constituit 104,9%.
3 În anii 2009-2010 datele cuprind toate unităţile din sectorul real cu un număr de 20 şi mai multe persoane şi toate instituţiile din sectorul bugetar, indiferent de numărul de salariaţi. Începînd cu anul 2011 datele cuprind unităţile economice (sectorul real) cu 4 şi mai mulţi salariaţi şi toate instituţiile bugetare, indiferent de numărul de salariaţi.
4 Mărimea medie a pensiei lunare stabilite la 1 ianuarie.
5 Conform datelor Cercetării bugetelor gospodăriilor casnice.

Persoană de contact:
Ala Negruţa
şef al direcţiei statistica serviciilor sociale şi condiţiilor de trai
tel. 0 22 40 30 78


Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER