Mortalitatea generală după principalele clase ale cauzelor de deces în anul 2021¹

Biroul Național de Statistică informează că numărul de decese înregistrate în anul 2021², conform datelor Agenției Servicii Publice, a fost de 45437 de cazuri, fiind în creștere cu 4721 de cazuri (sau cu 11,6%) față de anul 2020 (Figura 1).

Datele graficului în format .xlsx

În anul 2021³ rata mortalității generale a constituit 17,4‰, fiind în creștere cu 2.0 p.p. față de anul 2020. Analiza pe sexe a relevat un nivel al mortalității de 18,8‰ pentru bărbați și 16,1‰ pentru femei (Figura 2).

Datele graficului în format .xlsx

Conform datelor provizorii ale Agenției Naționale pentru Sănătate Publică a Ministerului Sănătății, structura mortalității pe principalele clase ale cauzelor de deces4 este prezentată după cum urmează: 53,2% din decesele înregistrate au fost determinate de bolile aparatului circulator, 12,6% de tumorile maligne, 6,3% de bolile aparatului digestiv, 4,2% de accidente, intoxicații și traume, 4,4% de bolile aparatului respirator și 19,3% de alte cauze (preponderent decese cauzate de COVID-19).

De remarcat că structura mortalității pe principalele clase ale cauzelor de deces este diferită pentru bărbați și femei. Mortalitatea femeilor prin bolile aparatului circulator este cu 10,7 p.p. mai înaltă decât cea înregistrată pentru bărbați. Astfel, în cazul mortalității prin bolile aparatului circulator este observat fenomenul „supramortalității feminine”(Figura 3).

Datele graficului în format .xlsx

Discrepanțe majore între sexe au fost sesizate și în cazul mortalității prin accidente, intoxicații și traume, tumori maligne și bolile aparatului respirator. În acest caz însă este observată o „supramortalitate masculină”. Mortalitatea bărbaților prin accidente, intoxicații și traume este de 4,0 ori mai mare comparativ cu cea observată pentru femei, mortalitatea prin bolile aparatului respirator de 1,7 ori, prin tumori maligne de 1,5 ori, iar cea prin bolile aparatului digestiv de 1,4 ori (Tabelul 1 din Anexă).

Mortalitatea pe principalele clase ale cauzelor de deces diferă semnificativ și în profil teritorial. O pondere mai mare a deceselor prin bolile aparatului circulator au fost înregistrate în regiunea  Nord a Republicii Moldova (56,6% din numărul total al decedaților în regiune). Ponderea cea mai înaltă a deceselor prin tumori maligne a fost înregistrată de UTA Găgăuzia (15,5%) și municipiul Chișinău (13,9%) (Tabelul 2 din Anexă). Decesele prin bolile aparatului digestiv dețin o pondere de aproximativ 8% în regiunea  Centru și 7% în regiunea Sud. De asemenea, în aceste regiuni a fost înregistrat un nivel mai înalt al mortalității provocate de cauzele externe (accidente, intoxicații și traume), comparativ cu alte regiuni de dezvoltare (Sud - 5,0% și Centru - 4,7%). În clasa deceselor prin bolile aparatului respirator ponderile mai ridicate au fost înregistrate în regiunea Nord (4,7%) și municipiul Chișinău (4,3%) (Figura 4).

Datele graficului în format .xlsx

Informații statistice adiționale

Conform datelor Agenției Servicii Publice, numărul de acte de deces înregistrate de către organele stării civile în primele trei luni ale anului 2022, este în descreștere din ianuarie până în martie 2022 comparativ cu aceeași perioadă a anului 2021 (Figura 5).

Datele graficului în format .xlsx

Datele privind indicatorii de monitorizare a mortalității în cadrul Obiectivului de Dezvoltare Durabilă 3 Sănătate și stare de bine pentru toți  pot fi accesate în Tabelul 3 din Anexă.

 

  • Anexe (3 tabele format .xlsx)

 

 Note:

1 Datele sunt prezentate fără teritoriul din partea stângă a Nistrului și mun. Bender.
2 Sursa datelor privind numărul decedaților este Agenția Servicii Publice și acestea sunt date provizorii. Datele finale vor fi disponibile în trimestrul I al anului 2023.
3 Indicatorii relativi dependenți de numărul populației sunt raportați la numărul mediu al populației cu reședință obișnuită pentru anul 2021, date provizorii. Reședința obișnuită este definită ca locul în care persoana a trăit preponderent în ultimele 12 luni indiferent de absențele temporare (în scopul recreării, vacanței, vizitelor la rude şi prieteni, afacerilor, tratamentului medical, pelerinajelor religioase etc.).
4 Principalele clase ale cauzelor de deces sunt stabilite conform Clasificării Internaționale a Maladiilor (CIM), Revizia a 10-a a Organizației Mondiale a Sănătății.

Informații relevante:

 

Obiectivul 3: Sănătate și stare de bineObiectivele de Dezvoltare Durabilă
cauze de deces mortalitatea numărul de decese structura mortalității supramortalitate feminină supramortalitate masculină

Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER