”Ocrotirea sănătății în Republica Moldova”, ediția 2013, publicată și plasată pe pagina web

Biroul Național de Statistică informează despre editarea și plasarea pe pagina web a publicației ”Ocrotirea sănătății în Republica Moldova”, ediția 2013.

Publicaţia statistică ,,Ocrotirea sănătăţii în Republica Moldova” este a patra ediţie elaborată de Biroul Naţional de Statistică al Republicii Moldova cu participarea activă a Centrului Naţional de Management în Sănătate. La elaborarea acestei publicaţii a fost utilizată de asemenea informaţia Centrului Naţional de Sănătate Publică, Consiliului Naţional pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii Muncii, Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, Casei Naţionale de Asigurări Sociale, Ministerului Finanţelor, Ministerului Afacerilor Interne, Agenţiei Sportului etc.

Publicaţia cuprinde informaţii privind aspectele medico-demografice ale sănătăţii populaţiei, resursele sistemului de sănătate, tratamentul sanatorial şi odihna populaţiei, precum şi date privind condiţiile de trai, piаţa muncii în domeniul ocrotirii sănătăţii, finanţarea şi investiţiile în ramura ocrotirii sănătăţii, starea mediului ambiant etc. Ediţia dată a fost completată cu tabele noi, inclusiv un capitol nou cu principalii indicatori de sănătate în profil regional.

Informaţia se prezintă pentru perioada anilor 2005-2012, fără datele privind partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender, cu excepţia unor indicatori prezentaţi şi pentru anul 2000.

Culegerea a fost publicată în cadrul proiectului comun ONU „Consolidarea Sistemului Statistic Naţional” cu asistenţa Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare şi a Entităţii Naţiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen şi Abilitarea Femeilor şi suportul financiar al Guvernului Suediei.

Publicația poate fi accesată la rubrica: Produse și servicii / Publicații / Ocrotirea sănătății în Republica Moldova.


Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER