Patru paşi până la rezultatele finale ale Recensământului

Patru paşi până la rezultatele finale ale Recensământului

IMG_0802.JPGÎn cadrul conferinţei de presă din 8 noiembrie curent, directorul general al Biroului Naţional de Statistică (BNS), Vitalie Valcov, a făcut mai multe precizări cu privire la procesul de diseminare a datelor de la Recensământul populaţiei şi al locuinţelor (RPL) din 2014. În această ordine de idei, la 31 octombrie curent s-a încheiat etape de introducere a datelor din chestionare, proces început la 11 aprilie curent.

Până a veni cu rezultate finale, BNS urmează să realizeze următoarele activităţi:

1. Codificarea informaţiei textuale (întrebările deschise);
2. Validarea şi editarea datelor;
3. Utilizarea surselor administrative pentru estimarea numărului de persoane care nu au fost cuprinse în RPL2014;
4. Calcularea indicatorilor şi elaborarea tabelelor, hărţilor.

Codificarea informaţiei textuale presupune închiderea întrebărilor deschise prin atribuirea unor coduri  în baza Clasificatorului Ocupaţiilor din Republica Moldova (CORM 006-14) şi Clasificatorului Activităţilor din Economia Moldovei (CAEM).

Validarea şi editarea datelor reprezintă aplicarea regulilor de control în cadrul fiecărui chestionar şi între chestionare, la nivel de persoană şi locuinţă pentru obţinerea unei baze de date integre şi consistente. Procesul de editare a datelor se axează pe soluţionarea următoarelor inconsistenţe în date:i) informaţia la nivel de persoană (în caz de înregistrare) nu corelează logic cu alte variabile. (ex:în chestionarul de recensământ pentru un bărbat este indicat numărul de copii născuți-vii).ii) lipseşte informaţia pentru o anumită variabilă din chestionar. În acest caz, conform unor algoritme predefinite de validare şi corelare cu alte variabile din chestionar, este imputată informaţia lipsă. În scopul realizării acestor activităţi, BNS beneficiază de asistenţa expertului internaţional Anwar Ahmed Farhan, care acordă suport în elaborarea metodologiei de editare şi validare a datelor RPL.

Validarea coerenţei datelor cu alte surse administrative de date preconizeazăutilizarea sursele administrative relevante de date disponibile la nivel naţional (registre, liste, baze de date etc.) ale autorităţilor publice centrale, în vederea evaluării coerenţei  datelor finale ale RPL. Astfel, BNS a demarat procesul de analiză şi a informaţiei din cadrul  altor surse de date: statistica demografică, Registrul de Stat al Populaţiei, Indicele de Deprivare a Ariilor Mici (IDAM), baza consumatorilor privind energia electrică etc.

Utilizarea surselor administrative pentru estimarea numărului de persoane care nu au fost cuprinse la RPL 2014 permite BNS-ului să utilizeze sursele administrative de date disponibile pentru estimarea numărului de persoane  nerecenzate.

IMG_0804.JPG

Cu privire la persoanele nerecenzate, directorul general al BNS, Vitalie Valcov, a menţionat că „ne asumăm toată responsabilitatea de faptul că în mun. Chişinău acest exerciţiu a fost desfăşurat cu unele dificultăţi. Pentru identificarea atât a locuinţelor ca fiind ocupate sau neocupate la momentul recensământului, cât şi a numărului de persoane care locuiau în acea locuinţă,  BNS va demara colectarea indirectă a datelor din surse de date administrative. În acest context, vom beneficia de asistența tehnică a  Institutului Naţional de Statistică al Italiei”, a precizat Vitalie Valcov.

După finalizarea etapei a II-a a procesării datelor RPL  2014, începând cu luna ianuarie vor fi demarate următoarele  activităţi:

  • Calculare a indicatorilor de bază;
  • Generarea unui set de tabele potrivit cerințelor ONU și UE;
  • Elaborarea graficelor, hărţilor; 
  • Elaborarea notelor informative analitice.


În luna martie 2017, Biroul va prezenta public rezultatele finale ale Recensământului Populaţiei şi al Locuinţelor din 2014, în corespundere cu prevederile legale – Hotărârea Guvernului nr.967 din 21.12.2012, p.26 şi Planul calendaristic de prelucrare a datelor RPL 2014 aprobat de Comisia Naţională  pentru RPL 2014 nr.6 din 01.04.2016, p.9. Rezultatele finale ale RPL2014 vor fi diseminate prin tabele cu date privind populația, gospodării și locuințe la nivel de țară, unităţi administrativ-teritoriale de nivelul I (raion) şi nivelul II (oraş, sat); note informative tematice care vor cuprinde analiză statistică a datelor de la RPL 2014; hărţi tematice pentru principalii indicatori şi bază de date interactivă on-line.

Momentan, BNS beneficiază de asistenţă tehnică din partea Fondului Naţiunilor Unite pentru Populaţie şi Agenţiei Elveţiene pentru Dezvoltare şi Cooperare în vederea finalizării rezultatelor RPL 2014.

Persoană de contact:
Diana Enache,
șef al Serviciului informare și comunicare cu mass-media
tel. 022 40 30 51
e-mail: diana.enache@statistica.md


Distribuie
  • Au fost utile aceste informații?
    Răspunsul dvs. ne va ajuta să îmbunătățim acest site
  • Da Nu

Vă rugăm să specificați de ce nu au fost aceste informații relevante pentru dvs.

Răspunsul dvs. ne va ajuta să îmbunătățim acest site!

  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER