Forța de muncă și câștigul salarial

Denumirea formularului

Periodicitatea,
termenul de prezentare

De către cine se prezintă

M1 "Câştigurile salariale"disponibil și pe raportare.gov.mdtrimestrial, până la data de 25 a lunii următoare trimestrului de raportareAcest chestionar poate fi completat on-line sau prezentat pe suport de hârtie în adresa organului teritorial pentru statistică de către unităţile incluse în cercetare.

M2 "Repartizarea efectivului de salariați conform mărimii salariului calculat pentru luna septembrie" 

disponibil și pe raportare.gov.md 

până la data de 25 octombrieAcest chestionar poate fi completat on-line sau prezentat pe suport de hârtie în adresa organului teritorial pentru statistică de către unităţile incluse în cercetare.

M3 "Câştigurile salariale şi costul forţei de muncă"

disponibil și pe raportare.gov.md

anual, până la data de 31 martie

Acest chestionar poate fi completat on-line sau prezentat pe suport de hârtie în adresa organului teritorial pentru statistică de către unităţile incluse în cercetare.

M3 Anexă "Câştigurile salariale şi costul forţei de muncă"

disponibil și pe raportare.gov.md

anual, până la data de 31 martie

Acest chestionar poate fi completat on-line sau prezentat pe suport de hârtie în adresa organului teritorial pentru statistică de către unitățile incluse în cercetare, care își desfășoară activitatea în mai multe unități administrativ-teritoriale de nivelul al doilea.

FORPRO "Formarea profesională a salariaţilor"

disponibil și pe raportare.gov.md

anual, până la data de 1 martie

Acest chestionar poate fi completat on-line sau prezentat pe suport de hârtie în adresa organului teritorial pentru statistică de către unitățile incluse în cercetare.

AM "Accidentele de muncă"anual, până la data de 1 martie

Acest chestionar se prezintă pe suport de hârtie în adresa organului teritorial pentru statistică de către unitățile la care în anul de raportare au avut loc accidente de muncă.