Producţia globală agricolă în ianuarie-martie 2019

Producţia globală agricolă în ianuarie-martie 2019

Biroul Naţional de Statistică informează, că producţia globalăagricolă în gospodăriile de toate categoriile (întreprinderile agricole, gospodăriile țărănești (de fermier) și gospodăriile populației) în ianuarie-martie 2019, conform estimărilor preliminare, a însumat în preţuri curente 1650 mil. lei, constituind 98,0% în preţuri comparabile faţă de perioada respectivă a anului 2018.

Micșorarea producţiei globale agricole a fost determinată de scăderea producţiei în sectorul zootehnic cu 2,1%, căreia i-a revenit circa 99% din volumul total al producţiei agricole.

Tabelul 1. Producţia animalieră pe principalele tipuri

 

Ianuarie-martie 2019

total

în % faţă de ianuarie-martie 20181

Ponderea (în % faţă de total)

Producţia (creşterea) vitelor şi păsărilor (în masă vie) – total, mii tone

36,0

96,8

100,0

din care:

 

 

 

 

întreprinderile agricole2

20,3

99,0

56,2

 

gospodăriile populaţiei

15,7

94,0

43,8

 

Lapte – total, mii tone

73,8

99,5

100,0

 

din care:

 

 

 

 

întreprinderile agricole2

5,8

110,8

7,6

 

gospodăriile populaţiei

68,0

98,6

92,4

 

Ouă - total, mil. buc.

131,2

106,9

100,0

 

din care:

 

 

 

 

întreprinderile agricole2

88,7

108,7

68,4

 

gospodăriile populaţiei

42,5

103,0

31,6

 

Producţia (creşterea) vitelor şi păsărilor (în masă vie) în gospodăriile de toate categoriile în ianuarie-martie 2019 faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent s-a micșorat atît în întreprinderile agricole (cu 1,0%), cît și în gospodăriile populației (cu 6,0%).

Producţia de lapte a scăzut nesemnificativ (cu 0,5%), drept urmare a micșorării producţiei de lapte cu 1,4% în gospodăriile populației, totodată, în întreprinderile agricole producţia de lapte a crescut cu 10,8%.
Producţia de ouă în gospodăriile de toate categoriile a crescut cu 6,9% în rezultatul majorării producţiei în întreprinderile agricole cu 8,7% și în gospodăriile populației - cu 3,0%.

Descreșterea producţiei animaliere a fost generată de micşorarea efectivului de animale de toate speciile în gospodăriile de toate categoriile, cu excepţia efectivului de porcine și de bovine în întreprinderile agricole în care efectivul s-a mărit.

Tabelul 2. Efectivul de animale pe principalele specii 

La 1 aprilie 2019

Ponderea (în % faţă de total)

mii capete

în % faţă de 1 aprilie 2018

Bovine – total

144,3

87,2

100,0

 

din care:

 

 

 

 

întreprinderile agricole1

18,5

102,8

12,8

 

gospodăriile populaţiei

125,8

85,3

87,2

 

 din ele vaci – total

96,3

85,7

100,0

 

din care:

 

 

 

 

întreprinderile agricole1

5,2

95,9

5,4

 

gospodăriile populaţiei

91,1

85,2

94,6

 

Porcine – total

398,3

101,0

100,0

 

din care:

 

 

 

 

întreprinderile agricole1

210,7

116,8

52,9

 

gospodăriile populaţiei

187,6

87,7

47,1

 

Ovine şi caprine – total

791,7

93,8

100,0

 

din care:

 

 

 

 

întreprinderile agricole1

26,4

86,7

3,3

 

gospodăriile populaţiei

765,3

94,0

96,7

 

Păsări (întreprinderile agricole1)

5393,4

91,7

x

 

În ianuarie-martie 2019 în întreprinderile agricole s-a îmbunătăţit păstrarea efectivului de ovine şi caprine, nivelul mortalităţii a constituit 1,2% (în ianuarie-martie 2018 – 2,0%). Totodată, a crescut nivelul mortalităţii bovinelor, care a constituit 0,7% (în ianuarie-martie 2018 – 0,6%) şi a porcinelor – 7,7% (6,2%).

Note:

1  Reieşind din calculele producţiei agricole în preţurile comparabile
2 Întreprinderile agricole şi  gospodăriile ţărăneşti (de fermier), care au la bilanţ animale (ferme)

Persoană de contact:
Elena Orlova
şef al direcţiei statistica agriculturii şi mediului
tel. 0 22 40 30 22

agricol agricultura animalier bovine gospodarii lapte oua ovine pasari porcine productie vite

Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER