Producţia globală agricolă în ianuarie-septembrie 2015

Producţia globală agricolă în ianuarie-septembrie 2015

Biroul Naţional de Statistică comunică, că producţia globală agricolă în gospodăriile de toate categoriile (întreprinderile agricole, gospodăriile ţărăneşti (de fermier) şi gospodăriile populaţiei) în ianuarie-septembrie 2015 a marcat 88,2% faţă de perioada respectivă a anului 2014. Micşorarea producţiei globale agricole a fost determinată de scăderea  producţiei vegetale cu 21,8%, producţia animalieră fiind în creştere  cu 3,3%.  

O influenţă negativă semnificativă asupra ritmului volumului fizic al producţiei  agricole în  ianuarie-septembrie a.c. faţă de perioada corespunzătoare a anului 2014 a avut descreşterea recoltei culturilor agricole, ca impact a condiţiilor climaterice extrem de nefavorabile (secetei). Aşadar, conform datelor preliminare, recolta globală a culturilor cerelialiere şi leguminoase boabe (cu exepţia porumbului) în gospodăriile de toate categoriile a constituit circa 1107 mii tone, sau cu 20% mai puţin faţă de anul 2014, din care recolta grîului (în greutate după finisare) a constituit circa 906 mii tone, sau cu 18% mai puţin, a orzului - circa 175 mii tone (mai puţin cu 21%).

Mersul recoltării în întreprinderile agricole (inclusiv gospodăriile ţărăneşti (de fermier) mari)¹ indică scăderea recoltei medii pe majoritatea culturilor agricole (cu exepţia  strugurilor de soiuri tehnice şi fructelor sîmburoase).

Roada medie la hectar a culturilor agricole în întreprinderile agricole şi gospodăriile ţărăneşti (de fermier) mari1, în perioada de recoltare pînă la 1 octombrie 2015, se prezintă prin următoarele date:

Chintale

2015 în % faţă de 2014

Cereale şi leguminoase boabe - total

26,9

84

           din care:

     grîu de toamnă şi primăvară

28,2

83

     orz de toamnă şi primăvară

23,5

94

      porumb pentru boabe

24,2

66

Floarea soarelui

15,9

82

Sfeclă de zahăr

274,1

58

Soia

7,8

39

Cartofi

134,7

69

Legume de cîmp

81,4

92

Fructe sămînţoase

67,8

69

Fructe sîmburoase

56,4

108

Struguri de soiuri de masă

38,9

87

Struguri de soiuri tehnice

62,0

137

Producţia animalieră pe principalele tipuri, conform estimărilor, se caracterizează prin următoarele date:

Ianuarie-septembrie 2015

total

în % faţă de ianuarie-septembrie 20141

ponderea1 (în % faţă de total)

Producţia (creşterea) vitelor şi păsărilor (în masă vie) – total, mii tone

146,3

107,6

100,0

din care:

întreprinderile agricole2

51,1

114,3

34,9

  gospodăriile populaţiei

95,2

104,2

65,1

Lapte– total, mii tone

389,3

99,9

100,0

din care:

întreprinderile agricole2

17,8

113,7

4,6

            gospodăriile populaţiei

371,5

99,3

95,4

Ouă  - total, mil. buc.

414,2

86,6

100,0

  din care:

întreprinderile agricole2

172,9

94,3

41,7

  gospodăriile populaţiei

241,3

81,8

58,3

1  Reieşind  din calculele volumului producţiei globale agricole în preţurile comparabile 
2 Inclusiv gospodăriile ţărăneşti (de fermier) care au la balanţă animale

În ianuarie-septembrie 2015 faţă de perioada respectivă a anului precedent în gospodăriile de toate categoriile a fost înregistrată majorarea producţiei (creşterii) vitelor şi păsărilor şi o diminuare a producţiei de lapte şi de ouă.

Producţia (creşterea) vitelor şi păsărilor în masă vie a crescut cu 7,6%, (în întreprinderile agricole2 – cu 14,3%, în gospodăriile populaţiei - cu 4,2%) în rezultatul majorării efectivului mediu de animale şi  păsări.

Producţia de lapte s-a diminuat nesemnificativ (cu 0,1%) în   rezultatul micşorării volumului producţiei de lapte în gospodăriile populaţiei cu (0,7%). Totodată, producţia de lapte în întreprinderile agricole2 s-a majorat cu 13,7%.

Producţia de ouă în gospodăriile de toate categoriile a scăzut cu 13,4 % în rezultatul micşorării producţiei în întreprinderile agricole2 cu 5,7% şi în gospodăriile populaţiei – cu 18,2% ca urmare a scăderii productivităţii găinilor ouătoare.

Persoană de contact:
Elena Orlova
şef al direcţiei statistica agriculturii şi mediului
tel. 0 22 40 30 22


Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER