Produsul intern brut în anul 2019 și trimestrul IV 2019

Produsul intern brut în anul 2019 și trimestrul IV 2019*

Biroul Naţional de Statistică informează că, conform datelor operative, în anul 2019,produsul intern brut (PIB) a însumat210,1 miliarde lei, preţuri curente de piaţă, în creștere - în termeni reali - cu 3,6% faţă de anul 2018 semidefinitiv.

Tabelul 1. Produsul intern brut în anul 2019 – serie brută

 

Trim. I

Trim. II

Trim. III

Trim. IV

Anul

Prețuri curente de piață, milioane lei

41 185

49 704

64 323

54 887

210 099

În % față de perioada corespunzătoare din anul precedent

104,4

105,8

104,3

100,2

103,6

Contribuția categoriilor de resurse și de utilizări la modificarea PIB în anul 2019 (Anexa 1).

Categorii de resurse

La creșterea PIB, în anul 2019 față de anul 2018, au contribuit, în principal, următoarele activități economice:

 • Construcțiile (+1,3%), cu o pondere de 8,6% la formarea PIB și o creștere a Valorii   Adăugate Brute (VAB) cu 15,9%; 
 • Comerțul cu ridicata și cu amănuntul; întreținerea și repararea autovehiculelor și a motocicletelor; transportul și depozitarele; activitățile de cazare și alimentație publică (+1,2%), cu o pondere de 21,8% la formarea PIB și o majorare a VAB cu 5,7%;
 • Industria extractivă; industria prelucrătoare; producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat; distribuția apei; salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare (+0,4%), cu o pondere de 14,2% la formarea PIB și o majorare a VAB cu 2,6%;
 • Informațiile și comunicațiile (+0,4%), cu o pondere mai redusă la formarea PIB (4,7%), dar care au înregistrat o creștere mai semnificativă a VAB (cu 9,2%).

Contribuție pozitivă la creșterea PIB au avut-o și impozitele pe produs (+0,5%), cu o pondere de 13,5% la formarea PIB și o majorare a volumului cu 3,6%.

Un impact negativ la creșterea PIB au avut:

 • Agricultura, silvicultura și pescuitul (- 0,2%) ca  urmare a reducerii VAB cu 2,3%;
 • Administrația publică și apărare; asigurări sociale obligatorii; învățămînt; sănătate și asistență socială (- 0,1%), cu o pondere de 11,8% la formarea PIB și o reducere a VAB cu 0,8%.

Categorii de utilizări

Din punct de vedere al utilizării PIB creșterea s-a datorat, în principal:

 • Formării brute de capital fix (+3,1%), cu o contribuție de 25,6% la formarea PIB și o majorare  a volumului cu 12,9%.
 • Consumului final al gospodăriilor populației (+2,5%), cu un aport de 83,3% la formarea PIB și o majorare a volumului cu 3,0%.

Un impact negativ la creșterea PIB l-au avut:

 • Exportul net (-1,5%), consecință a aportului mai semnificativ a volumului importurilor de bunuri și servicii la formarea PIB (55,2%) față de cel al exporturilor de bunuri și servicii (30,5%);
 • Variația stocurilor (-0,6%).

Produsul intern brut în trimestrul IV 2019

În trimestrul IV 2019, PIB a însumat 54,9 miliarde lei, prețuri curente de piață, în creștere – în termeni reali – cu 0,2% față de trimestrul IV 2018 pe seria brută și cu 0,9% pe seria ajustată sezonier;  față de trimestrul III 2019, pe seria ajustată sezonier, PIB s-a diminuat cu 1,2%.
 
Contribuția categoriilor de resurse și de utilizări la modificarea PIB în trimestrul IV 2019 (Anexa 6).

Categorii de resurse

Creșterea PIB, în perioada de referință, a fost determinată de următoarele activități economice:

 • Comerțul cu ridicata și cu amănuntul; întreținerea și repararea autovehiculelor și a motocicletelor; transport și depozitare; activități de cazare și alimentație publică  (+1,2%), cu o pondere de 23,1% la formarea PIB și o majorare a VAB cu 5,5%;
 • Informații și comunicații (+0,4%) cu o contribuție de 4,4% la formarea PIB și o creștere a VAB cu 8,3%;
 • Construcții (+0,1%), cu o pondere de 5,1% la formarea PIB și o majorare a VAB cu 1,7%;
 • Impozitele pe produs (+0,6%), cu un aport la formarea PIB de 14,3% și o majorare a volumului cu 4,6%.

Un impact negativ la creșterea PIB au avut:

 • Agricultura, silvicultura și pescuitul (-1,6%), cu o pondere de 12,8% la formarea PIB și a căror VAB s-a redus cu 10,9%;
 • Industria extractivă; industria prelucrătoare; producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat; distribuția apei; salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare (-0,1%), cu o pondere de 14,1% la formarea PIB și o diminuare a VAB cu 0,6%;
 • Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice; activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport (-0,1%), cu o pondere de 2,9% la formarea PIB și o diminuare a VAB cu 3,6%.

Categorii de utilizări

Pe categorii de utilizări creșterea s-a datorat:

 • Consumului final al gospodăriilor populației (+2,2%), cu o contribuție la formarea PIB de 91,3% și o majorare a volumului cu 2,5%;
 • Formării brute de capital fix (+0,7%), cu o pondere de 22,3% la formarea PIB și o majorare a volumului cu 3,3%.

Un impact negativ la creșterea PIB l-au avut:

 • Exportul net (-2,3%) consecință a aportului mai accentuat a volumului importurilor de   bunuri și servicii la formarea PIB (56,7%) față de cel al exporturilor de bunuri și servicii (31,8%) și a creșterii volumului fizic al importurilor de bunuri și servicii (cu 7,0%), corelată cu o creștere mai redusă a volumului exporturilor de bunuri și servicii (cu 5,1%);
 • Consumul final al administrației publice și instituțiilor fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației (-0,1%), cu o pondere de 12,7% la formarea PIB și o reducere a volumului cu 0,7%.

Tabelul 2. Dinamica produsului intern brut trimestrial

Trim.I

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

Anul

-       în % față de perioada respectivă din anul precedent

Serie brută

2017

102,6

102,6

105,7

107,0

104,7

2018

103,8

105,3

103,3

103,8

104,0

2019

104,4

105,8

104,3

100,2

103,6

Serie ajustată sezonier

2017

103,8

103,6

105,5

106,1

-

2018

104,6

105,1

103,2

104,1

-

2019

104,4

104,9

104,4

100,9

-

-       în % față de trimestrul precedent -

Serie ajustată sezonier

2017

101,2

100,5

102,9

101,4

-

2018

99,7

101,0

101,1

102,3

-

2019

100,0

101,5

100,6

98,8

-

Revizuiri

Ca urmare a revizuirii seriei brute prin includerea calculelor PIB pentru trimestrul IV 2019 în seria trimestrială, seria ajustată sezonier a fost recalculată (indicii de volum ai PIB fiind revizuiţi faţă de indicii de volum publicați la 16 decembrie 2019), astfel:

 • Rezultatele trimestrului IV 2018 față de trimestrul IV 2017 au fost revizuite de la 103,6% la 104,1%;
 • Rezultatele trimestrului II 2019 față de trimestrul II 2018   – de la 105,2% la 104,9%;
 • Rezultatele trimestrului III 2019 față de trimestrul III 2018 – de la 105,1% la 104,4%;
 • Rezultatele trimestrului IV 2018 față de trimestrul III 2018 – de la 101,2% la 102,3%;
 • Rezultatele trimestrului II 2019 față de trimestrul I 2019    – de la 102,0% la 101,5%;
 • Rezultatele trimestrului III 2019 față de trimestrul II 2019  – de la 101,1% la 100,6%.

 

 Anexe:

*Notă:
 •  Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stângă a Nistrului şi mun. Bender. 

 

Informații relevante:

 
Persoana de contact:
Valentina Gîdilica
şef al direcţiei conturi naţionale
Tel. 0 22 40 30 90

2020 cifre date impozitul net indicatori moldova pib produsul intern brut serie ajustată sezonier serie brută statistica statistici

Distribuie
 • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER