Produsul Intern Brut în trimestrul I 2021

Produsul Intern Brut în trimestrul I 20211, 2

Biroul Național de Statistică informează că Produsul Intern Brut (PIB), estimat pentru trimestrul I 2021, a însumat 46,5 miliarde lei, prețuri curente (de piață). Comparativ cu trimestrul I 2020, PIB s-a majorat, în termeni reali, cu 1,8% pe seria brută și cu 0,1% pe seria ajustată sezonier (vezi Tabelul 1).

Evoluţia PIB trimestrial în perioada 2019-2021, calculată ca serie brută şi serie ajustată sezonier, este prezentată în Tabelul 1.

Tabelul 1. Evoluția PIB trimestrial în anii 2019-2021

Trim. I

Trim. II

Trim. III

Trim. IV

An

-  în % față de perioada respectivă din anul precedent

Serie brută

2019

104,5

105,9

104,3

100,2

103,7

2020

100,9

 86,0

90,3

96,7

93,0

2021

101,8

 

 

 

 

Serie ajustată sezonier3

2019

103,6

106,4

105,1

99,5

-

2020

99,3

88,6

89,4

96,3

-

2021

100,1

 

 

 

 

-  în % fața de trimestrul precedent

Serie ajustată sezonier3

2019

98,8

105,2

99,8

96,0

-

2020

98,6

93,8

100,8

103,3

-

2021

102,5

 

 

 

-

PIB în trimestrul I 2021 (serie brută)

Categorii de resurse

Valoarea adăugată brută (VAB) total pe economie, cu o pondere de 84,9% la formarea PIB, a contribuit la majorarea PIB cu 0,6%, volumul VAB fiind în creștere cu 0,7% față de cel înregistrat în trimestrul I 2020 (vezi Tabelul A1 din anexă).

La creșterea PIB în trimestrul I 2021 față de trimestrul I 2020 au contribuit, în special, următoarele activități:

 • Industria extractivă; industria prelucrătoare; producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat; distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor,  activităţi de decontaminare (+0,9%) cu o pondere de 15,7% la formarea PIB și o creștere a VAB pe activitățile respective cu 6,1%;
 • Construcții (+0,4%), cu o pondere de 6,7% la formarea PIB și o creștere a VAB pe activitățile respective cu 5,5%;
 • Informaţii şi comunicaţii (+0,4%), cu o pondere de 6,8% la formarea PIB și o creștere a VAB pe activitățile respective cu 6,5%;
 • Tranzacţii imobiliare ( +0,4%), cu o pondere de 8,4% la formarea PIB și o creștere a VAB pe activitățile respective cu 5,0%.

Impact  negativ la evoluția PIB au avut:

 • agricultura, silvicultura şi pescuitul (-0,5%), cu o pondere de 2,7% la formarea PIB și o reducere a VAB pe activitățile respective cu 13,9%;
 • activitățile financiare și asigurările (-0,3%), cu o pondere de 4,3% la formarea PIB și o reducere a VAB pe activitățile respective cu 7,4%;
 • activitățile profesionale, științifice și tehnice, activități de servicii administrative și activități de servicii suport (-0,3%), cu o contribuție de 3,1% la formarea PIB și o scădere a VAB pe activitățile respective cu 8,3%;
 • administrația publică și apărare; asigurări sociale obligatorii; învăţământ; sănătate şi asistenţă socială (au contribuit cu -0,2% la modificarea PIB) cu o pondere de 14,5% la formarea PIB și o diminuare a VAB pe activitățile respective cu 1,3%.

Impozitele nete pe produs cu o pondere de 15,1% la formarea PIB, au contribuit la modificarea PIB cu +1,2%, volumul lor majorându-se cu 8,6%.

Categorii de utilizări

Din punct de vedere al utilizării (vezi Tabelul A1 din anexă), cresterea PIB în trimestrul I 2021 față de trimestrul I 2020 s-a datorat, în principal:

 • formării brute de capital fix (+2,9%), al cărei volum s-a majorat cu 14,2%, contribuind cu 23,4% la formarea PIB;
 • consumului final al gospodăriilor populației (contribuind cu +2,4% la modificarea PIB), al cărui volum s-a majorat  cu 2,8%, contribuind cu 82,9% la formarea  PIB.

Contribuție negativă asupra indicelui volumului fizic al PIB a avut exportul net de bunuri și servicii (contribuind cu -8,2% modificarea PIB), consecință a  creșterii volumului fizic al importurilor de bunuri și servicii (+7,1%), corelată cu o reducere a volumului exporturilor de bunuri și servicii (- 12,3%).

În Figura 1 este prezentată evoluția PIB trimestrial în anii 2010-2021, exprimată în prețurile medii ale anului 2010.

 

Anexe:

Note:

1 Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stângă a Nistrului şi mun. Bender.
2
Datele PIB sunt provizorii și vor face obiectul unor revizuiri, conform politicii de revizuire a conturilor naţionale, publicate pe site-ul BNS, pe măsură ce noi surse de date devin disponibile și vor fi publicate în corespundere cu prevederile calendarului comunicatelor de presă.  În condiţiile actuale de criză pandemică, care cauzează dificultăţi legate de colectarea datelor de bază ce reprezintă intrări pentru conturile naţionale, revizuirile ar putea fi mai mari decât de obicei.
3 Seriile ajustate sezonier se recalculează trimestrial, ca urmare a modificării numărului de observaţii disponibile. 

Precizări metodologice:

 Informații relevante:

Referințe utile privind evoluția PIB în unele state ale lumii:

Eurostat:

OECD:

Comitetul pentru Statistică al CSI (CISSTAT):

 

Persoana de contact:
Andrian Tătaru
şef al direcţiei generale statistica macroeconomică
Tel. 067770023

2021 cifre date impozitul net indicatori moldova pib produsul intern brut serie ajustată sezonier serie brută statistica statistici

Distribuie
 • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER