Produsul Intern Brut în trimestrul II 2021 și semestrul I 2021

Produsul Intern Brut în trimestrul II 2021 și semestrul I 20211,2

Biroul Național de Statistică informează că, Produsul Intern Brut (PIB), estimat pentru trimestrul II 2021, a însumat 57,7 miliarde lei, prețuri curente (de piață). Comparativ cu trimestrul II 2020, PIB s-a majorat, în termeni reali, cu 21,5% pe seria brută și cu 19,1% pe seria ajustată sezonier (vezi Tabelul 1), pe fundalul reducerii indicatorului în cauză în trimestrul II 2020 față de trimestrul II 2019 cu 14,0%, în termeni reali.

În semestrul I 2021, Produsul Intern Brut a constituit în valoare nominală 104,2 miliarde lei, fiind în creștere, comparativ cu semestrul I 2020, cu 11,7% (vezi Tabelul A2 din anexă), pe fundalul reducerii indicatorului în cauză în perioada similară din anul 2020 față de semestrul I 2019 cu 7,2%.

Evoluţia PIB trimestrial în perioada 2019-2021, calculată ca serie brută şi serie ajustată sezonier, este prezentată în Tabelul 1.

Tabelul 1.Evoluția PIB trimestrial în anii 2019-2021

 

Trim. I

Trim. II

Trim. III

Trim. IV

An

-  în % față de perioada respectivă din anul precedent

Serie brută

2019

104,5

105,9

104,3

100,2

103,7

2020

101,0

 86,0

90,4

96,8

93,0

2021

101,8

121,5

 

 

 

Serie ajustată sezonier3

2019

103,9

106,0

104,9

99,8

-

2020

100,4

87,5

88,9

96,7

-

2021

101,4

119,1

 

 

 

-  în % fața de trimestrul precedent

Serie ajustată sezonier3

2019

98,6

104,5

100,5

96,4

-

2020

99,2

91,1

102,0

104,9

-

2021

103,9

107,0

 

 

-

PIB în trimestrul II 2021 (serie brută)

Categorii de resurse

În trimestrul II 2021, valoarea adăugată brută (VAB) total pe economie, cu o pondere de 85,9% la formarea PIB, a contribuit la majorarea PIB cu 16,8%, volumul VAB fiind în creștere cu 19,2% față de cel înregistrat în trimestrul II 2020 (vezi Tabelul A1 din anexă).

La creșterea PIB în trimestrul II 2021 față de trimestrul II 2020 au contribuit, în special, următoarele activități:

 • Administraţie publică şi apărare; asigurări sociale obligatorii; învăţământ; sănătate şi asistenţă socială (a contribuit la majorarea PIB cu 4,7%) cu o pondere de 14,1% la formarea PIB și o creștere a VAB pe activitățile respective cu 37,7%;
 • Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor; transport şi depozitare; activități de cazare și alimentație publică (4,2%) cu o pondere de 18,1% la formarea PIB și o creștere a VAB pe activitățile respective cu 23,0%;
 • Industria extractivă; industria prelucrătoare; producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat; distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor,  activităţi de decontaminare (+2,9%) cu o pondere de 14,1% la formarea PIB și o creștere a VAB pe activitățile respective cu 19,9%;
 • Construcții (+2,9%), cu o pondere de 12,9% la formarea PIB și o creștere a VAB pe activitatea economică respectivă cu 22,0%;
 • Informaţii şi comunicaţii (+1,4%), cu o pondere de 5,7% la formarea PIB și o creștere a VAB pe activitățile respective cu 29,1%;
 • Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice; activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport (+0,6%), cu o pondere de 2,5% la formarea PIB și o creștere a VAB pe activitățile respective cu 19,7%.

Impact negativ la evoluția PIB a avut agricultura, silvicultura şi pescuitul (a atenuat creșterea PIB cu 0,6%), cu o pondere de 6,1% la formarea PIB și o reducere a VAB cu 7,9%.

Impozitele nete pe produs cu o pondere de 14,1% la formarea PIB, au contribuit la creșterea PIB cu  4,8%, volumul lor majorându-se cu 38,3%.

Categorii de utilizări

Din punct de vedere al utilizării (vezi Tabelul A1 din anexă), creșterea PIB în trimestrul II 2021 față de trimestrul II 2020 s-a datorat, în principal:

 • Consumului final al gospodăriilor populației (contribuind cu +15,6% la modificarea PIB), al cărui volum s-a majorat  cu 20,7%, constituind 72,9% din PIB;
 • Formării brute de capital fix (+6,9%), al cărei volum s-a majorat cu 24,5%, contribuind cu 28,8% la formarea PIB;
 • Consumului final al administraţiei publice şi instituţiilor fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei (+5,8%), al cărei volum s-a majorat cu 29,1%, contribuind cu 24,4% la formarea PIB.

Contribuție negativă asupra indicelui volumului fizic al PIB a avut exportul net de bunuri și servicii (contribuind cu -19,5% la modificarea PIB), consecință a creșterii mai accentuate a volumului fizic al importurilor de bunuri și servicii (+52,0%), față de cea a exporturilor de bunuri și servicii (+10,7%).

În Figura 1 este prezentată evoluția PIB trimestrial în anii 2010-2021, exprimată în prețurile medii ale anului 2010.

PIB în semestrul I 2021 (serie brută)

În semestrul I 2021, PIBa constituit, în valoare nominală, 104,2 miliarde lei, prețuri curente de piața, fiind în creștere (în termeni reali) cu 11,7% față de semestrul I 2020 (vezi Tabelul 2).

Tabelul 2.PIB în semestrul I 2021

Trim.I

Trim.II

Sem.I

PIB, prețuri curente, mil. lei

46 523

57 698

104 221

În % față de perioada corespunzătoare din anul precedent

101,8

121,5

111,7

Categorii de resurse

Valoarea adăugată brută total pe economie, cu o pondere de 85,4% la formarea PIB, a contribuit cu 8,7% la creșterea PIB în semestrul I 2021 față de semestrul I 2020, volumul VAB fiind în creștere cu 10,0% (vezi Tabelul A2 din anexă). La creșterea PIB în semestrul I 2021 față de semestrul I 2020 au contribuit  următoarele activități:

 • Administraţie publică şi apărare; asigurări sociale obligatorii; învăţământ; sănătate şi asistenţă socială (a contribuit la majorarea PIB cu 2,3%) cu o pondere de 14,3% la formarea PIB și o creștere a VAB pe activitățile respective cu 17,0%;
 • Comerțul cu ridicata și cu amănuntul; întreținerea și repararea autovehiculelor și a motocicletelor; transport și depozitare; activități de cazare și alimentație publică (+2,1%), cu o pondere de 18,9% la formarea PIB și o creștere a VAB pe activitățile respective cu 10,8%;
 • Industria extractivă; industria prelucrătoare; producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat; distribuția apei; salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare (+1,9%), cu o pondere de 14,8% la formarea PIB și o creștere a VAB pe activitățile respective cu 12,9%.
 • Construcții (+1,6%), cu o pondere de 10,1% la formarea PIB și o creștere a VAB pe activitatea respectivă cu 16,5%;
 • Informaţii şi comunicaţii (+0,9%), cu o pondere de 6,2% la formarea PIB și o creștere a VAB pe activitățile respective cu 16,1%.

Impact negativ la evoluția PIB a avut agricultura, silvicultura şi pescuitul (a atenuat creșterea PIB cu 0,5%), cu o pondere de 4,6% la formarea PIB și o reducere a VAB cu 9,9%.

Impozitele nete pe produs, cu o pondere de 14,6% la formarea PIB, au contribuit cu 3,0% la majorarea PIB, volumul lor fiind în creștere cu 22,8%.

Categorii de utilizări

Din punct de vedere al utilizării (vezi Tabelul A2 din anexă), creșterea PIB în semestrul I 2021 față de semestrul I 2020 s-a datorat, în principal:

 • Consumului final al gospodăriilor populației (contribuind cu 9,0% la creșterea PIB), al cărui volum s-a majorat  cu 11,3%, constituind 77,3% din PIB;
 • Formării brute de capital fix (+4,9%), al cărei volum s-a majorat cu 20,2%, contribuind cu 26,4% la formarea PIB;
 • Consumului final al administraţiei publice şi instituţiilor fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei (+2,9%), al cărei volum s-a majorat cu 15,0%, contribuind cu 22,9% la formarea PIB.

Contribuție negativă asupra indicelui volumului fizic al PIB a avut exportul net de bunuri și servicii (contribuind cu -13,9% la modificarea PIB).

Informații suplimentare privind PIB în trimestrul II și semestrul I 2021 sunt prezentate în tabelele din anexă.

 

Anexe:

Note:

1 Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stângă a Nistrului şi mun. Bender.
2 Datele PIB sunt provizorii și vor face obiectul unor revizuiri, conform politicii de revizuire a conturilor naţionale, publicate pe site-ul BNS, pe măsură ce noi surse de date devin disponibile și vor fi publicate în corespundere cu prevederile calendarului comunicatelor de presă.  În condiţiile actuale de criză pandemică, care cauzează dificultăţi legate de colectarea datelor de bază ce reprezintă intrări pentru conturile naţionale, revizuirile ar putea fi mai mari decât de obicei. Datele privind PIB urmează a fi revizuite pe baza datelor actualizate cu privire la populația cu reședință obișnuită, care au substituit datele vizând populația stabilă.
3 Seriile ajustate sezonier se recalculează trimestrial, ca urmare a modificării numărului de observaţii disponibile.

Precizări metodologice:

Informații relevante:

Referințe utile privind evoluția PIB în unele state ale lumii:

Eurostat:

OECD:

Comitetul pentru Statistică al CSI (CISSTAT):

Persoana de contact:
Andrian Tătaru
şef al direcţiei generale statistica macroeconomică
Tel. 067770023

2021 cifre date impozitul net indicatori moldova pib produsul intern brut serie ajustată sezonier serie brută statistica statistici

Distribuie
 • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER