Produsul intern brut în trimestrul II și semestrul I 2018

Produsul intern brut în trimestrul II și semestrul I 2018*

Biroul Național de Statistică informează că, în trimestrul II 2018, Produsul intern brut (PIB) a însumat, pe serie brută, 44166 mil. lei prețuri curente de piață, în creștere - în termeni reali – cu 5,2% față de trimestrul II 2017. Pe seria ajustată sezonier, PIB s-a majorat cu 5,1% față de același trimestru din 2017 și cu 1,7% față de trimestrul I 2018.

Tabelul 1.Evoluția Produsului intern brut trimestrial

Trim.I

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

Anul

-  în % față de perioada respectivă din anul precedent

Serie brută

2016

101,0

102,0

106,7

107,0

104,5

2017

103,2

 102,6

 105,3 

 106,4

104,5

2018

103,7

105,2

-

-

-

Serie ajustată sezonier

2016

101,3

102,2

106,7

106,4

-

2017

104,0

103,5

105,3

105,6

-

2018

103,9

105,1

-

-

-

-  în % față de trimestrul precedent

Serie ajustată sezonier

2016

103,5

100,9

101,2

100,7

-

2017

101,1

100,5

103,0

101,0

-

2018

99,4

101,7

-

-

-

Contribuția categoriilor de resurse și de utilizări la modificarea Produsului intern brut în trimestrul II 2018 (Anexa 1).

Categorii de resurse

Contribuțiipozitive mai importante la creșterea PIB, în perioada de referință, au avut următoarele activități economice:

 • Comerțul cu ridicata și cu amănuntul; întreținerea și repararea autovehiculelor și a motocicletelor; transport și depozitare; activități de cazare și alimentație publică (+1,9%), cu o pondere de 20,5% la formarea PIB și o majorare a Valorii adăugate brute (VAB) cu 9,3%;
 • Industria extractivă; industria prelucrătoare; producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat; distribuția apei; salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare (+1,4%), cu o pondere de 15,5% la formarea PIB și o majorare a VAB cu 9,3%;
 • Construcțiile (+0,8%) cu o pondere de 10,4% la formarea PIB și o majorare a VAB cu 8,0%;
 • Agricultura, silvicultura și pescuitul (+0,3%) cu o pondere de 5,9% la formarea PIB și o creștere a VAB cu 5,0%;

Impozitele nete pe produs, cu o pondere de 14,0% la formarea PIB au contribuit cu +0,3% la creșterea PIB, volumul lor majorîndu-se cu 2,2%.

Categorii de utilizări

Din punct de vedere al utilizării PIB creșterea s-a datorat, în principal:

 • Consumului final al gospodăriilor populației (+2,8%), cu o pondere de 83,8% la formarea PIB și o majorare a volumului cu 3,3%;
 • Formării brute de capital fix (+2,4%), cu o pondere de 25,8% la formarea PIB și o majorare a volumului cu 9,3%.

Contribuție negativă asupra indicelui volumului fizic al PIB a avut exportul net (-2,1%), consecință a contribuției mult mai accentuate la formarea PIB a importurilor de bunuri și servicii (58,8%) față de cea a exporturilor de bunuri și servicii (30,8%).

Revizuiri

Seria ajustată sezonier a PIB trimestrial (ca urmare a includerii calculelor PIB pentru trimestrul II 2018) s-a modificat neesențial față de varianta publicată la 15 iunie 2018. 
Astfel:

 • Rezultatele trimestrului I 2018 față de trimestrul I 2017 au fost revizuite de la 103,6% la 103,9%;
 • Rezultatele trimestrului II 2017 față de trimestrul II 2016 – de la 103,8% la 103,5%;
 • Rezultatele trimestrului I 2016 față de trimestrul IV 2015 – de la 103,3% la 103,5%;
 • Rezultatele trimestrului II 2017 față de trimestrul I 2017 – de la 100,9% la 100,5%.

În semestrul I 2018 Produsului intern brut a constituit în valoare nominală 81 775 mil. lei, preţuri curente de piaţă, fiind în creştere - în termeni reali - cu 4,5% faţă de semestrul I 2017.

Tabelul 2.Produsul intern brut în semestrul I 2018

Trim.I

Trim.II

Sem.I

Prețuri curente, mil. lei

37 609

44 166

81 775

În % față de perioada corespunzătoare din anul precedent

103,7

105,2

104,5

Contribuția categoriilor de resurse și de utilizări la modificarea Produsului intern brut în semestrul I 2018 (Anexa 2).

Categorii de resurse

La creșterea PIB, în semestrul I 2018 față de semestrul I 2017, mai semnificativ au contribuit următoarele activități economice:

 • Comerțul cu ridicata și cu amănuntul; întreținerea și repararea autovehiculelor și a motocicletelor; transport și depozitare; activități de cazare și alimentație publică (+1,6%), cu o pondere de 20,4% la formarea PIB și o majorare a VAB cu 7,9%;
 • Industria extractivă; industria prelucrătoare; producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat; distribuția apei; salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare (+1,1%), cu o pondere de 16,3% la formarea PIB și o majorare a VAB cu 7,0%;
 • Construcțiile (+0,5%), cu o ponderie la formarea PIB de 8,3% și o creștere a VAB cu 6,5%.

Volumul impozitelor nete pe produse a depășit cu 3,0% realizările perioadei respective a anului precedent, contribuind la creșterea și formarea PIB cu 0,4% și cu 14,1%, respectiv.

Categorii de utilizări

Pe categorii de utilizări creșterea s-a datorat:

 • Consumului final al gospodăriilor populației (+3,3%), cu o contribuție la formarea PIB de 87,1% și o majorare a volumului cu 3,8%;
 • Formării brute de capital fix (+1,7%), cu o pondere de 23,3% la formarea PIB și o creștere a volumului cu 7,2%.

Impact negativ asupra indicelui volumului fizic al PIB a avut exportul net (-2,2%), consecință a contribuției mai accentuate la formarea Produsului intern brut a importurilor de bunuri și servicii (61,2%) față de cea a exporturilor de bunuri și servicii (33,6%).

 

Anexe:

Notă:

* Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stângă a Nistrului şi mun. Bender.

 

Persoana de contact:
Valentina Gîdilica
şef al Direcţiei Conturi Naţionale şi Sinteze Macroeconomice
Tel. 0 22 40 30 90

2018 cifre date impozitul net indicatori moldova pib produsul intern brut serie ajustată sezonier serie brută statistica statistici

Distribuie
 • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER