Produsul Intern Brut în trimestrul III 2020 și ianuarie-septembrie 2020

Produsul Intern Brut în trimestrul III 2020 și ianuarie-septembrie 20201, 2

Biroul Național de Statistică informează că Produsul Intern Brut (PIB), estimat pentru trimestrul III 2020, a însumat 61 719 mil. lei, prețuri curente (de piață). Comparativ cu trimestrul III 2019, PIB a scăzut, în termeni reali, cu 9,7% pe seria brută și cu 11,5% pe seria ajustată sezonier. Față de trimestrul II 2020, PIB s-a diminuat cu 1,1% pe seria ajustată sezonier (vezi Tabelul 1).

În ianuarie-septembrie 2020 PIB ascăzut față de ianuarie-septembrie 2019 cu 8,2%, pe seria brută (vezi Tabelul 2).

Evoluţia PIB trimestrial în perioada 2018 - 2020, calculată ca serie brută şi serie ajustată sezonier, este prezentată în Tabelul 1.

Tabelul 1. Evoluția PIB trimestrial

Trim. I

Trim. II

Trim. III

Trim. IV

An

-  în % față de perioada respectivă din anul precedent

Serie brută

2018

104,0

105,5

103,7

104,2

104,3

2019

104,5

 105,9

104,3

100,2

103,6

2020

100,9

86,0

90,3

-

-

Serie ajustată sezonier3

2018

104,4

105,8

103,6

104,2

-

2019

103,8

106,4

104,6

99,8

-

2020

99,6

88,6

88,5

-

-

-  în % fața de trimestrul precedent

Serie ajustată sezonier3

2018

99,5

102,0

100,7

101,9

-

2019

99,1

104,6

99,0

97,2

-

2020

98,9

93,0

98,9

-

-

Tabelul 1 în format Excel

PIB în trimestrul III 2020 (serie brută)

Categorii de resurse

Valoarea adăugată brută (VAB) total pe economie, cu o pondere de 88,5% la formarea PIB, a contribuit la scăderea PIB cu 8,4%, volumul VAB fiind în descreștere cu 9,5% față de cel înregistrat în trimestrul III 2019 (vezi Tabelul A1 din anexă). La scăderea PIB în trimestrul III 2020 față de trimestrul III 2019, au contribuit următoarele activități:

 • agricultura, silvicultura şi pescuitul (au contribuit cu -4,8% la scăderea PIB), cu o pondere de 14,3% la formarea PIB și o reducere a VAB pe activitățile respective cu 32,2%;
 • comerțul cu ridicata și cu amănuntul; întreținerea și repararea autovehiculelor și a motocicletelor; transport și depozitare; activități de cazare și alimentație publică (au contribuit cu -2,8% la scăderea PIB), cu o pondere de 22,3% la formarea PIB și o reducere a VAB pe activitățile respective cu 11,8%;
 • industria extractivă și industria prelucrătoare; producția și furnizarea de energie  electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat; distribuția apei; salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare (au contribuit cu -0,7% la scăderea PIB), cu o pondere la formarea PIB de 12,4% și o reducere a VAB pe activitățile respective cu 5,5%;
 • tranzacţiile imobiliare (au contribuit cu -0,4% la scăderea PIB), cu o pondere de 6,1% la formarea PIB și o reducere a VAB pe activitățile respective cu 6,5%;
 • administrația publică și apărare; asigurări sociale obligatorii; învăţământ; sănătate şi asistenţă socială (au contribuit cu -0,3% la scăderea PIB) cu o pondere de 10,4% la formarea PIB și o reducere a VAB pe activitățile respective cu 3,3%;
 • activități profesionale, științifice și tehnice, activități de servicii administrative și activități de servicii suport (au contribuit cu -0,3% la scăderea PIB), cu o contribuție de 2,7% la formarea PIB și o scădere a VAB pe activitățile respective cu 11,6%.

Impozitele nete pe produs cu o pondere de 11,5% la formarea PIB, au contribuit la scăderea PIB cu 1,3%, volumul lor reducându-se cu 11,2%.
 
Contribuții pozitive la evoluția PIB au avut:

 • construcțiile (au contribuit cu +0,7 la modificarea PIB), cu o pondere de 11,2% la formarea PIB și o creștere a VAB pe activitățile respective cu 7,2%;
 • activitățile financiare și asigurările (au contribuit  cu +0,2% la modificarea PIB), cu o pondere de 3,4% la formarea PIB și o creștere a VAB pe activitățile respective cu 7,8%.

Categorii de utilizări

Din punct de vedere al utilizării (vezi Tabelul A1 din anexă), scăderea PIB în trimestrul III 2020 față de trimestrul III 2019 s-a datorat, în principal:

 • consumului final (contribuind cu -6,0% la scăderea PIB), îndeosebi consumului final al gospodăriilor populației, al cărui volum s-a redus cu 8,0%, contribuind cu 76,3% la formarea  PIB;
 • exportului net de bunuri și servicii (au contribuit cu -1,2% la scăderea PIB), consecință a reducerii cu 8,5% a volumului importurilor de bunuri și servicii corelată cu o scădere mai accentuată a volumului exporturilor de bunuri și servicii (cu -20,6,%).

Contribuție pozitivă la evoluția PIB a avut-o formarea brută de capital fix (+1,9%), al cărei volum s-a majorat cu 6,7%, contribuind cu 30,9% la formarea PIB.

În Figura 1 este prezentată evoluția PIB trimestrial în 2010 - 2020, exprimată în prețurile medii ale anului 2010.

PIB în ianuarie-septembrie 2020 (serie brută)

În ianuarie-septembrie 2020 PIBa constituit 150 034 mil. lei, prețuri curente (de piața), în scădere (în termeni reali) cu 8,2% față de ianuarie-septembrie 2019 (vezi Tabelul 2).

Tabelul 2. PIB în ianuarie-septembrie 2020 (serie brută)

Trim.I

Trim.II

Trim.III

Ianuarie-septembrie

PIB, prețuri curente, mil  lei

43 685

44 629

61 719

150 034

În % față de perioada corespunzătoare din anul precedent

100,9

86,0

90,3

91,8

Tabelul 2 în format Excel

Categorii de resurse

Valoarea adăugată brută total pe economie, cu o pondere de 87,4% la formarea PIB, a contribuit la scăderea PIB cu 6,7% în ianuarie-septembrie 2020 față de ianuarie-septembrie 2019, volumul VAB fiind în descreștere cu 7,7% (vezi Tabelul A2 din anexă). La scăderea PIB au contribuit semnificativ următoarele activități economice:

 • comerțul cu ridicata și cu amănuntul; întreținerea și repararea autovehiculelor și a motocicletelor; transport și depozitare; activități de cazare și alimentație publică (au contribuit cu -2,4% la scăderea PIB), cu o pondere de 20,4% la formarea PIB și o scădere a VAB pe activitățile respective cu 11,2%;
 • agricultura, silvicultura şi pescuitul (au contribuit cu -2,1% la scăderea PIB), cu o pondere de 8,7% la formarea PIB și o scădere a VAB pe activitățile respective cu 23,6%;
 • industria extractivă; industria prelucrătoare; producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat; distribuția apei; salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare ( au contribuit cu -0,9% la scăderea PIB), cu o pondere de 14,0% la formarea PIB și o scădere a VAB pe activitățile respective cu 6,3%.

Impozitele nete pe produs, cu o pondere de 12,6% la formarea PIB, au contribuit cu la scăderea PIB cu 1,6%, volumul lor reducându-se cu 12,0%.

Contribuții pozitive asupra indicelui volumului fizic al PIB au avut:

 • construcțiile (au contribuit cu +0,2% la modificarea PIB), cu o pondere de 10,6% la formarea PIB și o creștere a VAB pe activitățile respective cu 1,7%;
 • activitățile financiare și asigurările (au contribuit cu +0,1% la modificarea PIB) cu o pondere de 4,0% la formarea PIB și o creștere a VAB pe activitățile respective cu 3,1%.

Categorii de utilizări

Din punct de vedere al utilizări PIB (vezi Tabelul A2 din anexă), scăderea s-a datorat, în principal:

 • consumului final (cu -7,7% la scăderea PIB), îndeosebi a consumului final al gospodăriilor populației, al cărui volum s-a redus cu 9,0%, contribuind cu -7,3% la diminuarea PIB;
 • formării brute de capital fix, al cărei volum s-a redus cu 0,8%, contribuind cu -0,2% la diminuarea PIB.

Exportul net a contribuit cu +1,3% la rata de modificare a PIB.

Informații suplimentare privind PIB în trimestrul III și ianuarie-septembrie 2020 sunt prezentate în tabelele din anexă.

 

Anexe:

Note:

1 Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stângă a Nistrului şi mun. Bender.
2 Datele PIB sunt provizorii și vor face obiectul unor revizuiri, conform politicii de revizuire a conturilor naţionale publicate pe site-ul BNS, pe măsură ce noi surse de date devin disponibile și vor fi publicate în corespundere cu prevederile calendarul comunicatelor de presă.  
3 Seriile ajustate sezonier se recalculează trimestrial ca urmare a modificării numărului de observaţii disponibile.

Precizări metodologice:

Informații relevante:

Referințe utile privind evoluția PIB în unele state ale lumii:

Eurostat:

OECD:

Comitetul pentru Statistică al CSI (CISSTAT):

 
Persoana de contact:
Andrian Tătaru
şef al direcţiei generale statistica macroeconomică
Tel. 067770023
2020 cifre date impozitul net indicatori moldova pib produsul intern brut serie ajustată sezonier serie brută statistica statistici

Distribuie
 • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER