Produsul Intern Brut în trimestrul IV 2021 și în anul 20211,2

Biroul Național de Statistică informează că, conform datelor preliminare, Produsul Intern Brut (PIB), estimat pentru trimestrul IV 2021, a însumat 66,7 miliarde lei, prețuri curente (de piață). Comparativ cu trimestrul IV 2020, PIB s-a majorat, în termeni reali, cu 18,9% pe seria brută și cu 19,9% pe seria ajustată sezonier (vezi Tabelul 1).

În anul 2021, Produsul Intern Brut, conform datelor preliminare, a constituit 241,9 miliarde lei, prețuri curente (de piață). Comparativ cu anul 2020, în termeni reali, PIB în anul 2021 a crescut cu 13,9% (vezi Tabelul 2), pe fundalul reducerii indicatorului în cauză în anul 2020 față de anul 2019 cu 8,3%. Astfel, în comparație cu nivelul anului pre-criză, 2019, PIB în anul 2021 s-a majorat cu 4,5% în termeni reali.

Evoluţia PIB trimestrial în perioada 2020-2021, calculată ca serie brută și serie ajustată sezonier, este prezentată în Tabelul 1.

Tabelul 1. Evoluția PIB trimestrial în anii 2020-20213

 

Trim. I

Trim. II

Trim. III

Trim. IV

An

-  în % față de perioada respectivă din anul precedent

Serie brută

  

 

 

 

 

2020

99,8

84,7

88,8

95,2

91,7

2021

108,4

116,5

111,6

118,9

113,9

Serie ajustată sezonier4

 

 

 

 

 

 

2020

97,6

87,5

89,0

95,0

-

2021

104,4

114,5

115,4

119,9

-

-  în % fața de trimestrul precedent

Serie ajustată sezonier4

 

 

 

 

 

 

2020

97,0

94,2

101,8

102,0

-

2021

106,7

103,3

102,5

106,0

-

Datele tabelului în format .xlsx

PIB în trimestrul IV 2021 (serie brută)

Categorii de resurse

În trimestrul IV 2021, valoarea adăugată brută (VAB) total pe economie, cu o pondere de 85,8% la formarea PIB, a contribuit la majorarea PIB cu 17,6%, volumul VAB fiind în creștere cu 20,7% față de cel înregistrat în trimestrul IV 2020 (vezi Tabelul A4 din anexă).

La creșterea PIB cu 18,9% în trimestrul IV 2021 față de trimestrul IV 2020 au contribuit, în special, următoarele activități:

 • Agricultura, silvicultura şi pescuitul (au contribuit la majorarea PIB cu 7,4%) cu o pondere de 11,8% la formarea PIB și o creștere a VAB pe activitățile respective cu 64,4%;
 • Transporturile și depozitarea (+2,1%) cu o pondere de 4,2% la formarea PIB și o creștere a VAB pe activitățile respective cu 66,7%;
 • Construcțiile (au contribuit la creșterea PIB cu 2,1%), cu o pondere de 8,3% la formarea PIB și o creștere a VAB pe activitățile respective cu 33,2%;
 • Informațiile și comunicațiile (+1,0%), cu o pondere de 4,9% la formarea PIB și o creștere a VAB pe activitățile respective cu 24,6%;
 • Comerțul cu ridicata şi cu amănuntul; întreținerea și repararea autovehiculelor şi a motocicletelor (+0,9%) cu o pondere de 15,3% la formarea PIB și o creștere a VAB pe activitățile respective cu 5,9%;
 • Sănătatea şi asistența socială (+0,9%) cu o pondere de 5,4% la formarea PIB și o creștere a VAB pe activitățile respective cu 19,6%;
 • Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat (+0,9%) cu o pondere de 1,9% la formarea PIB și o creștere a VAB pe activitățile respective cu 35,3%;
 • Arta, activități de recreere și de agrement (+0,8%) cu o pondere de 1,2% la formarea PIB și o creștere de 2 ori mai mare a VAB pe activitățile respective;
 • Activitățile de servicii administrative și activitățile de servicii suport (+0,5%) cu o pondere de 1,1% la formarea PIB și o creștere a VAB pe activitățile respective cu 59,7%.

Impozitele nete pe produs cu o pondere de 14,2% la formarea PIB, au contribuit la creșterea PIB cu  +1,2%, volumul lor majorându-se cu 8,4%.

Impact negativ la modificarea PIB au avut următoarele activități:

 • Tranzacțiile imobiliare (contribuind la descreșterea PIB cu -0,3%), cu o pondere de 6,5% la formarea PIB și o reducere a VAB cu -3,6%;
 • Industria prelucrătoare (contribuind la descreșterea PIB cu -0,2%), cu o pondere de 8,8% la formarea PIB și o reducere a VAB cu -2,2%;
 • Administrația publică și apărare; asigurări sociale obligatorii (contribuind la descreșterea PIB cu -0,2%), cu o pondere de 3,4% la formarea PIB și o reducere a VAB cu -3,8%.

Categorii de utilizări

Din punct de vedere al utilizării (vezi Tabelul A4 din anexă), creșterea PIB în trimestrul IV 2021 față de trimestrul IV 2020 s-a datorat, în principal:

 • Consumului final al gospodăriilor populației (contribuind cu 7,9% la creșterea PIB), al cărui volum s-a majorat cu 9,0%, constituind 83,6% din PIB;
 • Consumului final al administraţiei publice (+0,2%), al cărui volum s-a majorat cu 1,0%, constituind 17,8% din PIB.

Contribuție negativă asupra indicelui volumului fizic al PIB a avut formarea brută de capital fix (-1,2%), al cărei volum s-a diminuat cu 4,7%, constituind 23,4% din PIB.

Exportul de bunuri și servicii s-a marcat prin creșterea volumului cu 24,3%, în timp ce importul de bunuri și servicii s-a majorat cu 12,8%. Exportul net de bunuri și servicii deține o contribuție de -26,3% din PIB, din cauza prevalării contribuției importurilor asupra exporturilor la formarea PIB.

PIB în anul 2021 (serie brută)

În anul 2021, PIBa constituit, în valoare nominală 241,9 miliarde lei, prețuri curente de piața, fiind în creștere (în termeni reali) cu 13,9% față de anul 2020 (vezi Tabelul 2).

Tabelul 2. PIB în anul 20212,3

 

Trim.I

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

Anul 2021

PIB, prețuri curente, mil  lei

48 074

56 985

70 075

66 736

241 871

În % față de perioada corespunzătoare din anul precedent

108,4

116,5

111,6

118,9

113,9

Datele tabelului în format .xlsx

Categorii de resurse

Valoarea adăugată brută total pe economie, cu o pondere de 85,8% la formarea PIB, a contribuit cu 11,7% la creșterea PIB în anul 2021 față de anul 2020, volumul VAB fiind în creștere cu 13,5% (vezi Tabelul A4 din anexă).

La creșterea PIB cu 13,9% în anul 2021 față de anul 2020 au contribuit, în principal, următoarele activități:

 • Agricultura, silvicultura şi pescuitul (+4,2%) cu o pondere de 10,4% la formarea PIB și o creștere a VAB pe activitățile respective cu 45,0%;
 • Comerțul cu ridicata și cu  amănuntul; întreținerea și repararea autovehiculelor și a motocicletelor (+2,2%), cu o pondere de 14,9% la formarea PIB și o creștere a VAB pe activitățile respective cu 14,5%;
 • Transporturile și depozitarea (+1,6%) cu o pondere de 4,2% la formarea PIB și o creștere a VAB pe activitățile respective cu 45,9%;
 • Informațiile și comunicațiile (+1,2%), cu o pondere de 5,5% la formarea PIB și o creștere a VAB pe activitățile respective cu 24,3%;
 • Producția și furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (+0,9%) cu o pondere de 2,1% la formarea PIB și o creștere a VAB pe activitățile respective cu 46,6%;
 • Arta, activități de recreere și de agrement (+0,5%) cu o pondere de 1,0% la formarea PIB și o creștere a VAB pe activitățile respective cu 66,3%.

Impozitele nete pe produs, cu o pondere de 14,2% la formarea PIB, au contribuit cu 2,3% la majorarea PIB, volumul lor fiind în creștere cu 17,1%.

Impact negativ la modificarea PIB au avut:

 • Construcțiile (contribuind la atenuarea creșterii PIB cu 1,6%), cu o pondere de 8,2% la formarea PIB și o reducere a VAB cu -16,0%.

Categorii de utilizări

Din punct de vedere al utilizării (vezi Tabelul A4 din anexă), creșterea PIB în anul 2021 față de anul 2020 s-a datorat, în principal:

 • Consumului final al gospodăriilor populației (contribuind cu 12,6% la creșterea PIB), al cărui volum s-a majorat  cu 15,5%, constituind 80,8% din PIB;
 • Consumului final al administrației publice (+0,4%), al cărui volum s-a majorat cu 2,0%, constituind 16,6% din PIB;
 • Formării brute de capital fix (+0,4%), al cărei volum s-a majorat cu 1,7%, constituind 24,2% din PIB.

Contribuție negativă asupra indicelui volumului fizic al PIB a avut exportul net de bunuri și servicii, contribuind cu -5,0% la modificarea PIB, consecință a creșterii volumului fizic al importurilor de bunuri și servicii cu 19,2% corelată cu o creștere mai redusă a volumului exporturilor de bunuri și servicii - cu 17,5%.

Informații suplimentare privind PIB (calcule trimestriale și anuale) sunt prezentate în tabelele din anexă.

Anexe:

Note:

1 Informația este prezentată fără datele raioanelor din partea stângă a Nistrului şi mun. Bender.
2 Datele PIB sunt provizorii și vor face obiectul unor revizuiri, conform politicii de revizuire a conturilor naționale, publicate pe site-ul BNS, pe măsură ce noi surse de date devin disponibile și vor fi publicate în corespundere cu prevederile calendarului comunicatelor de presă.
3 Calculele pentru anul 2020, inclusiv trimestrele I-IV și trimestrele I-III pentru anul 2021 au fost revizuite și actualizate conform numărului mediu anual al populației cu reședință obișnuită care au substituit datele privind populația stabilă. Mai multe detalii privind revizuirea PIB vedeți în Nota privind revizuirea PIB pentru anul 2020.
4 Seriile ajustate sezonier se recalculează trimestrial, în special ca urmare a modificării numărului de observații disponibile.

 Precizări metodologice:

 Informații relevante:

 Referințe utile privind evoluția PIB în unele state ale lumii:

Eurostat:

OECD:

Comitetul pentru Statistică al CSI (CISSTAT):

Persoana de contact:
Andrian Tătaru
şef al direcţiei generale statistica macroeconomică
Tel. 067770023


Distribuie
 • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER