Reconcilierea vieţii profesionale cu viaţa de familie, ediția 2010

Publicaţia prezintă o sinteză a rezultatelor cercetării Reconcilierea vieţii profesionale cu viaţa de familie  (RPF) desfăşurată în trimestrul II 2010, ca modul complementar la Ancheta forţei de muncă în gospodării. Cercetarea a fost realizată de către Biroul Naţional de Statistică pentru prima dată în Republica Moldova, ca bază metodologică fiind luate standardele şi reglementările Uniunii Europene.

Realizarea cercetării statistice a fost posibilă datorită suportului metodologic oferit Biroului Naţional de Statistică de către Institutul Naţional de Statistică, România.

Obiectivul acestei cercetări este asigurarea informaţiilor referitoare la:

  1. impactul responsabilităţilor familiale asupra participării persoanelor de 15-64 ani la activitatea economică;
  2. gradul de flexibilitate al pieţei muncii în ceea ce priveşte reconcilierea vieţii profesionale cu cea familială;
  3. identificarea responsabilităţilor de îngrijire (a copiilor şi a persoanelor dependente);
  4. disponibilitatea şi calitatea serviciilor de îngrijire pentru copiii în vârstă de până la 14 ani inclusiv şi a persoanelor dependente de 15 ani şi peste;
  5. analiza gradului de flexibilitate oferit la locul de muncă în termeni de conciliere a vieţii profesionale cu responsabilităţile de familie.
  6. proporţia persoanelor care au apelat sau nu la dreptul conferit prin legislaţia în vigoare, de a beneficia de concediul parental.

Volumul eşantionului a constituit 5 338 de gospodării şi este reprezentativ la nivel naţional. Au fost intervievaţi 11 326 persoane cu vârsta cuprinsă între 15–64  ani, iar rezultatele au fost extinse la întreaga populaţie de vârsta respectivă. Rata de răspuns pentru acest studiu a fost de 88,09 %.

În limba română
31 pagini

Versiune electronică


Distribuie
  • Raportează o greșeală. Selectați textul dorit și tastați CTRL+ENTER